Příběh kandidáta z logistiky - Jen tak vám nabídka na stole nepřistane

30.11.2016

Zastihnout Romana v průběhu pracovního dne není snadné. Pozici transport managera v jedné z nejznámějších transportních logistických společností získal ve spolupráci s agenturou Randstad dříve nevídaným, dnes stále častějším způsobem. Kontakt mezi ním a personalistkou probíhal po telefonu.

Vaše zkušenosti v oboru logistika jsou velké. Jak se obor v průběhu let proměnil?

Zvýšily se požadavky na kvalitu nabízených služeb, zrychlení reakcí na požadované přepravy, zkrácení dodacích dob, operativní přehodnocení množstevních požadavků, včasné reakce a řešení komplikací vzniklých v průběhu přepravy zboží, jejichž počet se s ohledem na propustnost komunikací zvyšuje. 

Čím si vysvětlujete, že vhodných kandidátů na pozice v logistice ubývá?

Absolventi škol nemají dostatek trpělivosti na postupné zvyšování kvalifikace od základních provozních pracovních pozic a na praktický kariérní postup. Teoretické zkušenosti ze škol nestačí a praktické zkušenosti nemají kde získávat. Obor je ale jistě zajímavý svou pestrostí z hlediska komodit, variability dopravních prostředků a jejich kombinací a zajímavá je i různorodost přepravních relací.

práce v logistice

Jak jste hledal svou první práci na začátku kariéry a jak nyní nedávno?

Již na škole jsem byl osloven firmou, nabídla mi pozici s postupným zaškolením a jasnou vidinou kariérního růstu, souvisela s tím i nabídka bydlení. Jako čerstvý absolvent jsem uvítal začínat po boku starších, zkušenějších kolegů a postupně jsem se zaškoloval.

Dnešní poptávka po zaměstnancích je v podstatě podobná, ale s tím rozdílem, že firmy mají zájem již o komplexně vybavené odborníky se znalostmi nejen v daném oboru, ale také v souvisejících oblastech (např. znalost účetnictví, daňové a celní problematiky, analytické schopnosti apod.). Firmy bohužel nemají čas a mnohdy ani dostatek prostředků na vychovávání vlastních odborníků, a to je škoda.

Kolik pracovních nabídek se kandidátům s takovými zkušenostmi objeví pravidelně „na stole“? Měl jste někdy obavy, že práce nebude vůbec?

Zaprvé, na stůl vám nabídku nikdo nepoloží, hledat je třeba aktivně. A zadruhé, když už je máte tzv. na stole, je nabídek celkem dost, avšak ne vždy jsou plně odpovídající mé kvalifikaci. Jednání s personalisty a zástupci firem, kde se vyjasňují požadavky a nároky obou stran, jsou časově náročné, ale je nezbytné je absolvovat. Na jejich konci teprve můžete posoudit, zda pozice odpovídá vaší kvalifikaci a splňuje vaše požadavky.

V mém případě se cca 70 procent nabídek projevilo spíše jako juniorské pozice. V takové chvíli pak určité obavy nastaly.

Jak hodnotíte spolupráci s agenturou Randstad?

Co se týká mojí spolupráce s personální agenturou Randstad, jmenovitě se Štěpánkou Pečenou, tak vše z její strany proběhlo bez problémů. Jak prvotní kontakt a nabídka pracovní pozice, tak následná organizace osobních pohovorů se zástupci firmy. Vždy mě aktivně kontaktovala, aby mě informovala o připravované schůzce, a také následně, aby obdržela zpětnou vazbu.

Výběrové řízení trvalo cca tři měsíce a po celou dobu jsme byli průběžně v kontaktu. Z mé strany byla se spoluprací naprostá spokojenost. Čím si vás získal právě váš současný zaměstnavatel? Nabídka této společnosti pro mě svým způsobem znamená další rozšíření mé odbornosti a získání dalších zkušeností, neboť jsem se v oblasti automotive nějaký čas nepohyboval. 

Co ze strany zaměstnavatele nejvíce oceňujete?

Právě to, že mi poskytli možnost pracovat v oboru, přičemž věděli, že budu muset některé odborné znalosti osvěžit a doplnit.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?

Běžný pracovní den zahrnuje interní provozní porady jednotlivých oddělení, jednání se zákazníky a obchodními partnery a v neposlední řadě také operativní řešení problémů vzniklých při běžném provozu. A samozřejmě také vyřizování nezbytné administrativy s tím spojené.