Jak podat výpověď v práci

Úvodem

Můžete mít sto a jeden důvod, proč chcete skončit v práci. Našli jste si třeba nové místo, nesedí vám nový šéf nebo hledáte novou profesní výzvu. Jak ale napsat a podat výpověď z pracovního poměru a jaké vůbec máte při odchodu možnosti?

Výpověď dohodou

Nejjednodušší možnost, jak odejít z práce. Má to ale háček – s dohodou musí logicky souhlasit obě strany. Pokud s výpovědí přicházíte vy, příliš nepočítejte s tím, že vás zaměstnavatel bude chtít pustit. Nebo alespoň ne hned.

Jak na to?

 Promyslete si dobu, za kterou stihnete předat svou práci někomu jinému, navrhněte šéfovi konkrétní termín odchodu a zkuste společně najít kompromis. Větší šanci na úspěch budete mít tehdy, pokud jste stihli spustit důležitý projekt nebo dokončit věci, které stály hlavně na vás. Nebo když si vaši práci mohou rozdělit kolegové, než firma najde někoho jiného.

TIP: Vždy se v práci snažte rozejít v dobrém, nebouchejte za sebou dveřmi a nepalte mosty. Může se totiž stát, že se s lidmi, s nimiž se při odchodu rozhádáte, v profesním životě ještě potkáte.

Výpověď bez dohody

Jestliže zaměstnavatel nepřistoupí na dohodu, musíte dodržet výpovědní dobu. Ta je většinou dvouměsíční, v pracovní smlouvě ale můžete mít výjimečně sjednánu i delší. S výpovědní dobou musíte při podání výpovědi vždy počítat, nelze se jednoduše spoléhat na to, že šéf na dohodu kývne a usnadní vám cestu do jiné práce. Proto se na nástupu do nové práce vždy domlouvejte tak, aby vám výpovědní doba nezpůsobila potíže.

Jak se počítá výpovědní doba?

 Od začátku nového měsíce – když tedy dáte výpověď třeba v polovině srpna, začíná běžet od 1. září a jinam můžete nastoupit až 1. listopadu.

Dá se to obejít?

 Výpovědní dobu nemůžete nijak obejít, musíte ji zkrátka dodržet. Jestliže přestanete chodit do práce, zaměstnavatel zaznamená absence a může po vás u soudu vymáhat náhradu škody, která mu kvůli vašemu chování vznikla. Takové problémy asi nepotřebujete, je tedy snazší domluvit se v nové práci, ať na vás počkají.

TIP: Nenechte se zviklat šéfem, když tvrdí, že vás za žádných okolností nepustí. Na to nemá nárok – výpověď zkrátka musí přijmout, ať chce, nebo ne. Když nechce výpověď podepsat osobně, pošlete ji do firmy poštou na dodejku.

Jak se podává výpověď

Výpověď podávejte vždy písemně, nikoliv ústně. Vytiskněte ji ve dvou kopiích, podepište se a nechte si oba papíry potvrdit od zaměstnavatele. Jednu kopii si schovejte. Do výpovědi nemusíte psát žádné sáhodlouhé romány, stačí jedna nebo dvě věty, přičemž nemusíte uvádět důvody (na rozdíl od zaměstnavatele, který své důvody musí napsat a také si je musí umět vždy obhájit). Inspiraci, jak napsat výpověď, najdete v přiložených vzorech.

Je možné výpověď zrušit?

 Ano, je to možné. Pokud vás zaměstnavatel chce udržet a nabídne vám výrazně lepší podmínky, můžete na ně kývnout a dohodou zrušit původní výpověď. V takovém případě můžete dál pokračovat v práci a o nic nepřijdete.

Co s konkurenční doložkou?

 Pokud jste se zaměstnavatelem uzavřeli tzv. konkurenční doložku a zavázali jste se k tomu, že nebudete pracovat ve stejném oboru nejdéle rok po skončení pracovního poměru, tak to musíte dodržet. Na druhou stranu za to dostanete finanční kompenzaci, díky níž můžete toto období přečkat.

Jak je to s výpovědí

od zaměstnavatele

Výpověď nemusíte podat jen vy, ale samozřejmě i zaměstnavatel. Zatímco vy svůj důvod nemusíte uvádět, zaměstnavatel musí – na výběr jich má jen pár:

  • v případě organizačních změn (např. konec činnosti, nadbytečnost zaměstnance apod.) vám musí vyplatit odstupné
  • v případě zdravotní nezpůsobilosti vzniklé během pracovního poměru také vyplácí odstupné
  • výpověď vám může přistát i při dlouhodobé zdravotní nezpůsobilosti
  • výpověď může dát i za neuspokojivé pracovní výsledky, ovšem 12 měsíců před takovou výpovědí vás musí nejdříve vyzvat k odstranění nedostatků
  • vyhodit vás může také za porušování povinností zaměstnance, a to za zvlášť hrubé porušení, závažné porušení nebo soustavné porušování povinností
  • za zvlášť hrubé porušení pracovních povinností nebo odsouzení do vězení na dobu delší než rok může zaměstnavatel rovněž okamžitě zrušit pracovní poměr

Kdo nemůže dostat výpověď?

Těhotné pracovnice, ženy na mateřské dovolené nebo zaměstnanci na rodičovské dovolené. Pokud i v takové situaci výpověď dostanete a domníváte se, že to není férový krok, oznamte svůj nesouhlas zaměstnavateli, trvejte na dalším zaměstnávání a obraťte se na právníky. Spolu s nimi pak co nejrychleji podejte žalobu k soudu.

Jak je to s odstupným

Když podáváte výpověď, nárok na odstupné nemáte. Když ale výpověď dostanete, pak na něj dosáhnete, pokud odcházíte pro nadbytečnost, kvůli stěhování firmy nebo kvůli ukončení její činnosti, případně vinou pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Odstupné, které vám zaměstnavatel musí vyplatit v nejbližším výplatním termínu, pak záleží na tom, jak dlouho jste ve firmě pracovali:

  • méně než rok: 1 průměrný měsíční plat
  • jeden až dva roky: 2 průměrné měsíční platy
  • dva a více let: 3 průměrné měsíční platy
  • v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (na základě odborného lékařského posudku): nejméně 12násobek průměrného měsíčního platu.