vývojář mobilních aplikací - android / ios, prague

posted
contact
kateřina donátová, randstad czech republic
job type
stálý úvazek
apply now

job details

posted
location
prague, hlavní město praha
sector
IT progression
job type
stálý úvazek
reference number
9192
contact
kateřina donátová, randstad czech republic
apply now

job description

Aktuálně hledáme Android a iOS Developery (Všechny úrovně zkušeností) zejména pro tyto oblasti:

·         - Průzkumy a analýzy trhu

·        -  Bankovnictví a pojišťovnictví

·         - Finance

·         - Průmysl (Automotive/Letectví)

·         - Herní průmysl

·         - Meteorologie/ Vodní hospodářství

·         - Zdravotnictví, Farmacie

·         - Retail

Pro zařazení do výběrového řízení je nutné mít zkušenosti z některé z daných oblastí:


Pro vývoj Android aplikací: 

 • Java, Kotlin
 • Android SDK a de facto standardní knihovny (Room, OkHttp, Retrofit, Moshi aj.)
 • dependency injection (Dagger)
 • používáme Android SDK, Android Studio, GIT, Android ViewModel, LiveData architecture components
 • reaktivní programování (RxJava)
 • zkušenost s continuous integration (Jenkins a/nebo GitLab, případně jiné)
 • publikování aplikací do Google Play
 • znalost souvisejících platforem (Wear OS, Android Things aj.)
 • zkušenost s instant apps, Firebase, TensorFlow, ARCore


Pro vývoj iOS aplikací:

 • unit testy a TDDznalost Dependency Injection
 • zkušenost s automatizovaným testováním iOS aplikací (UI, BDD)
 • zkušenost s animací
 • znalost některého dependency manageru (Carthage, CocoaPods, Swift Package Manager)
 • reaktivní programování (RxSwift, ReactiveCocoa)
 • znalost pokročilých kostrukcí jazyka Swift (generics, PAT)
 • zkušenost s Continuous Integration (Fastlane, Jenkins, Travis, Xcode server)
 • zkušenost s publikováním aplikací do App Store