vyhraj kodiaqa

Získat Škodu Kodiaq s plnou nádrží na celý víkend? Žádný problém. Stačí nastoupit naším prostřednictvím do práce a odpracovat minimálně 3 měsíce. A pak už mít jen štěstí při losování. 

nabídky práce

jak získám auto na víkend

podmínky pro zařazení do slosování

pro zařazení do slosování o 1 výherce pronájmu automobilu Škoda Kodiaq na víkend je nutné splnit následující podmínky:

  • nástup do práce prostřednictvím Randstadu mezi 8.11.2017 až 15.12.2017 (datum začátku pracovněprávního vztahu v pracovní smlouvě musí být nejpozději 15.12.2017)

  • odpracování celé zkušební doby (minimálně 3 měsíce)

  • žádné neomluvené absence

Do slosování, které proběhne v březnu 2018, zařadíme každého, kdo splní výše uvedené podmínky. Tak neváhejte a podívejte se, jaké pracovní nabídky pro vás budou ty pravé.

Podrobné podmínky akce:

1. Podmínky zařazení do slosování

Do slosování budou zařazení (i) zaměstnanci společnosti Randstad s.r.o., se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 24732486 (dále jen “Randstad“), zaměstnaní za účelem přidělení k uživateli a (ii) další osoby, kterým Randstad zprostředkoval uzavření pracovního poměru s jiným zaměstnavatelem, a to za podmínky, že:

  • k nástupu do pracovního poměru dojde v období od 8.11.2017 do 15.12.2017 (dle data vzniku pracovně-právního vztahu sjednaného v pracovní smlouvě),
  • zaměstnanec odpracuje celou zkušební dobu, respektive minimálně 3 měsíce a
  • zaměstnanec nebude mít ke dni losování evidovánu žádnou neomluvenou absenci.

Do slosování nebudou zařazení zaměstnanci, kteří jsou zaměstnání přímo pro výkon činností Randstadu a nikoliv za účelem přidělení k uživateli.

Soutěž je určena jen zaměstnancům zaměstnaným na základě pracovní smlouvy na plný úvazek.

 2. Výhra a podmínky jejího čerpání

Výhrou pro vylosovanou osobu je voucher na zapůjčení vozidla od společnosti DREAM—CARS Just4U, s.r.o. nebo jiného vybraného poskytovatele službe pronájmu automobilových vozidel (dále jen „Půjčovna“), a to nejdéle na 2 výpůjční dny (včetně víkendu). Výherce si může vybrat vozidlo Škoda Kodiaq které je k dispozici ve výhercem zvolené dny v rámci aktuální nabídky Půjčovny. Vozidlo bude poskytnuto s plnou nádrží k vyčerpání. Výherce je povinen nepřekročit maximální denní limit najetých kilometrů stanovený Půjčovnou, případné překročení je povinen Půjčovně uhradit. Výherce podepisuje veškeré dokumenty týkající se zapůjčení vozidla přímo s Půjčovnou na své vlastní riziko a na svůj účet, jako kupř. vratnou zálohu na půjčené auto (podpisem směnky na danou kauci nebo obdobným dokumentem), odpovědnost za případně způsobenou škodu na vozidle apod. Podmínky zápůjčky auta se řídí obchodními a provozními podmínkami Půjčovny.

Výhra musí být výhercem vyčerpána nejpozději do 12 měsíců od předání voucheru, v opačném případě nárok na výhru propadá bez náhrady. Výherce nemá nárok na poskytnutí jiného plnění. Výhra je nepřenosná na další osoby.

3. Podmínky losování

Losování proběhne nejpozději do 31.3.2018. Losování bude uskutečněno následujícím způsobem: každá osoba, která splnila podmínky pro zařazení do slosování obdrží náhodně vybrané číslo. Zástupce společnosti Randstad provede vylosování výherce ze seznamu čísel vylosováním z nádoby obsahující všechny tato čísla. Vylosování bude zaznamenáno na kameru. Vylosovaný výherce bude následně přímo kontaktován Randstadem.

4. Zrušení soutěže

Randstad si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoliv jednostranně bez náhrady zrušit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.