V Praze, 2. července 2015 - Hranice mezi soukromým časem a pracovní dobou se čím dál více stírají. Podle průzkumu Workmonitor, personálně – poradenské společnosti Randstad, u 56 % Čechů nadřízení očekávají, že budou k dispozici i mimo pravidelnou pracovní dobu a u 38 % dokonce předpokládají, že zůstanou k zastižení na telefonu a emailu i v průběhu dovolené.

A co na to zaměstnanci? Řešit pracovní záležitosti i v soukromém čase kupodivu vůbec nevadí 57 % respondentů. To se ovšem týká jen období mimo dovolené. Své volné dny si český zaměstnanec chce užít v klidu a ve srovnání se všemi ostatními národnostmi zahrnutými v průzkumu projevil k narušování prázdninového relaxu nejnižší toleranci.

Pouze necelá pětina dotazovaných nemá problém pracovat o dovolené. Svým způsobem to i vítá, jelikož má díky tomu i během své nepřítomnosti přehled, co se děje ve firmě. Čtvrtina zaměstnaných si naopak postěžovala, že je na ně vyvíjen nátlak, aby na telefony a emaily reagovali i v čase volna.

„Pro spokojenost a psychickou pohodu zaměstnanců je důležité, aby mohli ve dnech volna myšlenky na práci pustit z hlavy. Být neustále v pohotovosti je stresující a člověk, který musí vyřizovat pracovní záležitosti i o dovolené si pořádně neodpočine. To je na škodu nejen pro něj, ale i pro zaměstnavatele. Je proto dobré myslet na to předem a zajistit si pokrytí, ať už vlastními lidmi nebo externími pracovníky, kteří v období prázdnin vypomohou,“ radí Hana Púllová, ředitelka společnosti Randstad.

Soukromé aktivity během pracovní doby jsou běžné

Hranice se ovšem nestírají jen v neprospěch zaměstnanců. Až dvě třetiny dotazovaných v průzkumu přiznalo, že si své soukromé věci vyřizují i v pracovní době. Někteří zaměstnavatelé to netolerují, ale mnozí, pokud toto chování nenarušuje chod firmy, jsou shovívaví.

„Soustředit se osm hodin bez přestávky v kuse jen na práci je prakticky nemožné, zejména pokud se jedná o mentálně náročnou činnost. Káva s kolegy nebo procházka na čerstvém vzduchu není kontraproduktivní, naopak, zaměstnanec se uvolní a další úkoly se mu lépe plní. Navíc, člověk, který si bez stresu může v pracovní době občas vyřídit věci, které by jindy nezvládl, se cítí v zaměstnání lépe a často má sám tendenci ztracený čas vynahradit,“ říká Hana Púllová.

Potvrdily to i výsledky průzkumu Randstad Workmonitor, ve kterém více jak polovina Čechů uvedla, že na pracovní emaily a telefonáty reaguje prakticky okamžitě i mimo úřední hodiny. Příliš přísná pravidla a zákazy toho většinou stejně moc nevyřeší.

Pokud si zaměstnanec nespustí internet veřejně na počítači, udělá to potají na svém mobilu a bude si to užívat o to déle, kdykoliv bude mít příležitost. Ti, co mají více svobody, bývají loajálnější a mnohdy neváhají být v případě potřeby k dispozici i mimo smlouvou stanovené hodiny.

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo jeho uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 32 zemí po celém světě, pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce.  

Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel.

 

O společnosti Randstad:

Společnost Randstad je druhým největším poskytovatelem personálně - poradenských služeb na světě. Má zastoupení ve 39 zemích, kde ve 4400 pobočkách pracuje 29 000 zaměstnanců. Portfolio služeb Randstad zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání, vyhledávání zaměstnanců na stálé pracovní úvazky, inhouse řešení a služby v oblasti HR. Randstad v České republice má 146 konzultantů a poskytuje služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů a vyhledávání lidí na stálé úvazky klientům prostřednictvím 22 pracovišť. Více informací na www.randstad.cz.