ochrana osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí a vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k vašim osobním údajům přístup, a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.