děkujeme

Randstad je mezinárodní organizace s globálním důrazem na reprezentativní, etické a legální jednání všech našich zástupců, které je v souladu s našimi základními hodnotami: to know, to serve, to trust (vědět, sloužit, důvěřovat) současně prosazovat všechny tyto zájmy a usilovat o dokonalost. Jako součást naší kultury otevřenosti a odpovědnosti požadujeme, aby všechny zůčastněné strany hlásily jakékoliv jednání, které tyto hodnoty nesplňuje. 

Pro umožnění nahlášení podezření nebo důkazu o závažném porušení, jsme zavedli tzv. Misconduct Reporting Procedure, tedy proces nahlášení pochybení. 

V případě, že máte podezření nebo důkaz o zvláště závažném porušení postupů v souvislosti s podnikáním společnosti Randstad a nechcete nebo nemůžete nám jej sdělit přímo prostřednictvím konzultanta nebo naší pobočky, či v případě zaměstnance prostřednictvím svého nadřízeného, lze tuto skutečnost nahlásit anonymně prostřednictvím webové služby (přístupový kód 14218) nebo na zelené lince 800 900 538 (její použití je zdarma).

Tento způsob oznámení je určen pro taková závažná pochybení jako např. porušení lidských práv, nedodržení pravidel ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, trestný čin, neuctivé nebo ponižující jednání, nedodržování zákona nebo porušení zásad, principů nebo postupů společnosti Randstad.

Je až poslední instancí, pokud selžou obvyklé oznamovací způsoby (přes Randstad koordinátora, konzultanta nebo vedoucího pobočky). Vaše oznámení bude zasláno a řešeno nezávislou osobou (Randstad Integrity Officer) a všechna hlášení jsou považována za přísně důvěrná. Přestože je možné svůj podnět podat anonymně, v zájmu objektivního prošetření Vás žádáme o sdělení Vaší identity.