odpovědností každého z nás je vrátit něco společnosti

svět práce, randstad

Randstad With Heart

Globální charitativní projekt, který umožňuje všem zaměstnancům Randstad po celém světě využít osm hodin ze své pracovní doby na dobrovolnické aktivity dle vlastního výběru.

více o Randstad With Heart
svět práce, randstad

utváříme svět práce

Místem našeho podnikání je trh práce a naším cílem je, abychom jej pomáhali pozitivním způsobem měnit. I proto jsme spojili síly s ostatními významnými hráči z řad personálních agentur, a společně se pod hlavičkou Asociace poskytovatelů personálních služeb APPS, snažíme kultivovat prostředí, ve kterém podnikáme. Naším společným cílem je podpora standardů kvality v našem oboru a prosazování legislativních opatření, která přispívají ke zlepšení situace na trhu práce. Usilujeme o jeho transparentnost, upozorňujeme na nejpalčivější problémy a snažíme se pro ně najít řešení. Všichni naši zaměstnanci se při práci řídí platnými zákony, profesními standardy a zásadami i profesionálním a etickým kodexem.

svět práce, randstad

principy používání umělé inteligence

Tyto zásady doplňují hodnoty a obchodní principy společnosti Randstad a definují náš závazek k odpovědnému používání umělé inteligence. Považujeme je za společný základ, ze kterého chceme my i naši investoři čerpat v rámci našeho fungování v rychle se měnícím světě umělé inteligence. Uvědomujeme si, že technologie spojené s umělou inteligencí se v průběhu času vyvíjejí a s nimi i související zákony a regulace. Jsme proto připraveni naše principy postupně upravovat a přizpůsobovat aktuální situaci.

více informací
ochrana prostředí, recyklování, randstad

chráníme prostředí kolem nás

Snažíme se zmírnit negativní dopady, které by mohla naše činnost mít na životní prostředí. V našich kancelářích třídíme papír, plasty a další odpad, recyklujeme tonery a cartridge, tiskneme na recyklovaný nebělený papír a používáme vratné barely na pitnou vodu. Také omezujeme používání služebních automobilů pouze na nejnutnější účely, a pokud je to možné, snažíme se jezdit městskou hromadnou dopravou. 

uplatnění, kandidáti, klienti

naším zájmem je zájem všech

Jsme hrdí na to, že dokážeme najít uspokojující uplatnění pro naše kandidáty a kvalitní pracovníky pro naše klienty, ale náš závazek společnosti tady nekončí. Cítíme zodpovědnost vůči lidem a komunitám, pro které pracujeme. Snažíme se vždy mít na paměti zájmy všech zúčastněných stran, ceníme si našich vztahů a chováme se k lidem s respektem. Vážíme si různorodosti a jsme zásadně proti jakékoliv diskriminaci.

etická linka

etická linka

Provozujeme anonymní telefonní linku a speciální email, které může využít kdokoli, kdo by měl podezření, že došlo ke zvláště závažnému porušení postupů v souvislosti s podnikáním naší společnosti, a chtěl by tuto skutečnost nahlásit. 

ohlásit pochybení