odpovědností každého z nás je vrátit něco společnosti

svět práce, randstad

utváříme svět práce

Místem našeho podnikání je trh práce a naším cílem je, abychom jej pomáhali pozitivním způsobem měnit. I proto jsme spojili síly s ostatními významnými hráči z řad personálních agentur, a společně se pod hlavičkou Asociace poskytovatelů personálních služeb APPS, snažíme kultivovat prostředí, ve kterém podnikáme. Naším společným cílem je podpora standardů kvality v našem oboru a prosazování legislativních opatření, která přispívají ke zlepšení situace na trhu práce. Usilujeme o jeho transparentnost, upozorňujeme na nejpalčivější problémy a snažíme se pro ně najít řešení. Všichni naši zaměstnanci se při práci řídí platnými zákony, profesními standardy a zásadami i profesionálním a etickým kodexem.

ochrana prostředí, recyklování, randstad

chráníme prostředí kolem nás

Snažíme se zmírnit negativní dopady, které by mohla naše činnost mít na životní prostředí. V našich kancelářích třídíme papír, plasty a další odpad, recyklujeme tonery a cartridge, tiskneme na recyklovaný nebělený papír a používáme vratné barely na pitnou vodu. Také omezujeme používání služebních automobilů pouze na nejnutnější účely, a pokud je to možné, snažíme se jezdit městskou hromadnou dopravou. 

uplatnění, kandidáti, klienti

naším zájmem je zájem všech

Jsme hrdí na to, že dokážeme najít uspokojující uplatnění pro naše kandidáty a kvalitní pracovníky pro naše klienty, ale náš závazek společnosti tady nekončí. Cítíme zodpovědnost vůči lidem a komunitám, pro které pracujeme. Snažíme se vždy mít na paměti zájmy všech zúčastněných stran, ceníme si našich vztahů a chováme se k lidem s respektem. Vážíme si různorodosti a jsme zásadně proti jakékoliv diskriminaci.

etická linka

etická linka

Provozujeme anonymní telefonní linku a speciální email, které může využít kdokoli, kdo by měl podezření, že došlo ke zvláště závažnému porušení postupů v souvislosti s podnikáním naší společnosti, a chtěl by tuto skutečnost nahlásit. 

ohlásit pochybění