hledáme zaměstnance

políčka označena * jsou povinná

vyplňte název vaší společnosti

vyplňte vaše jméno

vyplňte vaše příjmení

vyplňte vaše telefonní číslo

jakou službu poptáváte *

zvolte poptávanou službu

vyberte jednu z možností

vyberte jednu z možností

informovaný souhlas*

Uděluji  společnosti Randstad HR Solutions s.r.o., IČ 08025851, se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 311763, a společnosti Randstad Services s.r.o., IČ 09240683, se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 333079, jakožto společným správcům (dále jen Společní správci) souhlas s přímým marketingem spočívajícím v zasílání informací o marketingových akcích a obchodních sděleních každého ze Společných správců, včetně např. průzkumů; komunikace může probíhat např. emailem nebo telefonickým rozhovorem. Svůj souhlas uděluji na dobu 5 let, neodvolám-li svůj souhlas dříve. Potvrzuji, že jsem obdržel/a informaci o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR. Udělení souhlasu je dobrovolné. Souhlas mohu odvolat u jakéhokoliv ze Společných správců, a to s účinky do budoucna. Pokud odmítnu svůj souhlas udělit, nebo svůj souhlas odvolám, nevyplývají pro mě z toho žádné negativní důsledky. Pokud se rozhodnu udělený souhlas odvolat, mohu Společné správce kontaktovat emailem na emailové adrese osobniudaje@randstad.cz nebo zaslat písemné sdělení na adresu sídla kteréhokoliv ze Společných správců nebo se osobně dostavit na jakoukoliv z poboček Společných správců.

e-mailová sdělení zvolte
General