za čím si stojíme

Rozmanitost pracovní síly a inkluzivní pracovní prostředí jsou pro úspěch naší organizace klíčové. Jsme globální společnost, ve které na lokální úrovni pracují rozličné týmy. Vážíme si všech možných pracovních uspořádání, respektujeme rozdílné názory a zkušenosti a usilujeme o to, aby se na pracovišti každý mohl cítit dobře. Jsme hrdí na naši globální komunitu a ze všeho nejvíc na to, že všichni naši lidé mohou být v práci sami sebou.

náš závazek

k vytváření rovných příležitostí a oceňování různorodých talentů.

Vážíme si rozmanitosti a odmítáme diskriminaci na základě věku, barvy pleti, zdravotního postižení, pohlaví, rodinného stavu, národnosti, rasy, náboženského vyznání nebo sexuální orientace. Máme zásady proti diskriminaci, které to zdůrazňují. Vytvářením vazeb se zúčastněnými stranami místní komunity, včetně veřejných, soukromých, nevládních a institucionálních partnerství, stimulujeme rozmanitost na pracovišti.

V souladu s naším cílem podporovat rozmanitost našich zaměstnanců máme také politiku diverzity & inkluze.