kdo jste?

zjistěte, co pro vás děláme v konkrétních situacích, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů.

na vašem soukromí nám záleží

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování osobních údajů, které shromažďujeme, když navštívíte naše webové stránky, používáte naši mobilní aplikaci, když Vám poskytujeme naše služby související s agenturním zaměstnáváním a náborem, a na zpracování osobních údajů osob, které pracují pro společnosti, s nimiž podnikáme (nebo hodláme podnikat).

Vaše soukromí a bezpečnost Vašich osobních údajů jsou pro společnost Randstad HR Solutions s.r.o. a/nebo Randstad Services s.r.o. a ostatní společnosti skupiny Randstad důležité. Jsme odpovědní za to, že všechny nám svěřené osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. 

Toto oznámení vysvětluje, kdo jsme, k jakým účelům můžeme Vaše osobní údaje používat, jak s nimi nakládáme, komu je můžeme sdělovat, např. klientům, poskytovatelům služeb a/nebo ostatním společnostem skupiny Randstad, kam mohou být předávány nebo odkud mohou být přístupné a jaká jsou Vaše práva.