Praha, 21. srpen 2014 – Jste v práci spokojení? Pak jste nejspíš žena, vysokoškolačka vyššího středního věku z Karlovarského kraje a pracujete v energetice nebo v IT. Tak alespoň vypadají výsledky aktuálního průzkumu Randstad Workmonitor, který se mimo jiné ptal zaměstnanců, jak jsou ve své současné práci spokojeni.

Na opačném konci spektra jsou naopak zaměstnanci v Plzeňském kraji a ve finančním sektoru, kde je zároveň i nejvíce těch, kteří uvedli, že jsou ve své práci vyloženě nespokojení (20%). Z výsledků nicméně vyplývá, že spokojena je v práci většina Čechů (69%) a mezi muži a ženami jsou rozdíly minimální (70% žen vs. 68% mužů).

 

Nejspokojenější jsou lidé okolo 45 let

Jiné už je to při pohledu z hlediska věku či vzdělání. Nejspokojenější jsou lidé s nejvyšším vzděláním, nejméně naopak lidé z opačného vzdělanostního spektra. Z hlediska věku patří k nejspokojenější skupině zaměstnanců lidé mezi 44-54 lety.

 „Zaměstnanci v tomto věku mají jednak již dost zkušeností, a to nejen pracovních, které jim umožňují určitý nadhled. Zároveň už zpravidla nejsou tak svázáni péčí o malé děti a mají tak čas a energii na vlastní realizaci – například ve své profesi,“ říká Alžběta Honsová, marketingová manažerka společnosti Randstad.

Nejméně spokojení jsou naopak zaměstnanci hned v následující věkové kategorii (55-64), kde svou roli pravděpodobně hraji i jistá obava z případné ztráty zaměstnání a obtížného hledání nové práce. Jinak ovšem rozdíly mezi jednotlivými věkovými kategoriemi nejsou příliš veliké a ti, kteří jsou spokojení, v nich přesahují 65% – a to i v nejmladší skupině, kde je přirozené, že lidé své místo v pracovním světě teprve hledají.

 

Nejspokojenější lidé jsou v Karlovarském kraji

Nejspokojenější jsou již zmínění obyvatelé Karlovarského kraje (82%) následovaní krajem Královéhradeckým (80%) a Středočeským (76%). Nejméně spokojení jsou naopak zaměstnanci v Plzeňském (50%) a Olomouckém (57%) kraji následovaném krajem Zlínským (62%), kde je ovšem nejvíce lidí, kteří jsou v práci vyloženě nespokojení (20%).

„Obecná představa, že nejspokojenější v práci jsou lidé tam, kde je nejvíce pracovních příležitostí a nejvyšší průměrná mzda – tedy v Praze – tady bere za své. Obyvatelé metropole nejsou v práci o nic víc spokojení než třeba lidé v Moravskoslezském kraji, kde je nezaměstnanost dlouhodobě jedna z nejvyšších,“ konstatuje Alžběta Honsová: „Vysoká spokojenost zaměstnanců na Karlovarsku a Královéhradecku je v tomto kontextu o to větším překvapením.“

Je spokojenost v práci přímo úměrná výdělku?

Při prvním pohledu na spokojenost zaměstnanců v jednotlivých příjmových skupinách se zdá, že ano. Nejnižší procento spokojených je v příjmové skupině, která se pohybuje pod celorepublikovým průměrem (tj. do 20.000,- hrubého/měsíčně). Nejvíce spokojených zaměstnanců však není v nejvyšších dvou příjmových skupinách (60.000,- hrubého měsíčně a víc), ale mezi těmi, jejichž příjem se pohybuje okolo dvojnásobku celorepublikového průměru – zde je v práci spokojeno 82% lidí.

„To, že pocit spokojenosti nesouvisí nutně s výší platu, dokládá pohled na výsledky v jednotlivých odvětvích – kromě IT (86%), kde jsou platy dlouhodobě nejvyšší, jsou totiž na prvních příčkách také zaměstnanci v energetice (91%), stavebnictví (80%) a trochu překvapivě i ve vzdělávání (80%),“ říká Alžběta Honsová.

Naopak zaměstnanci ve finančních službách, pohostinství a hotelnictví, v obchodě a ve výrobním průmyslu jsou ve své práci spokojeni nejméně. Ve finančních službách je navíc celá pětina těch, kteří jsou se svou prací vyloženě nespokojeni.

„Výše uvedené výsledky tak potvrzují, že adekvátní finanční odměna za práci je sice důležitým, ne však hlavním faktorem, který naši spokojenost v práci ovlivňuje. Do hry daleko více vstupují okolnosti, jako jsou podmínky na pracovišti, stabilita a také subjektivní pocit uspokojení z práce a možnost se realizovat. Neustálé změny a nejistota mají zničující vliv nejen na spokojenost zaměstnanců, ale následně i na jejich výkonnost, stabilitu a loajalitu k zaměstnavateli,“ upozorňuje Alžběta Honsová.

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo jeho uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 32 zemí po celém světě, pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce.

Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto vlnu Randstad Workmonitor průzkumu proběhla v období 18. dubna - 3. května 2014.

 

O společnosti Randstad:

Společnost Randstad je druhým největším poskytovatelem personálně - poradenských služeb na světě. Má zastoupení ve 39 zemích, kde ve 4500 pobočkách pracuje 29 500 zaměstnanců. Portfolio služeb Randstad zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání, vyhledávání zaměstnanců na stálé pracovní úvazky, inhouse řešení a služby v oblasti HR. Randstad patří mezi top tři hráče na trhu v Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Německu, Argentině, Belgii, Lucembursku, Kanadě, Chile, Francii, Řecku, Indii a Mexiku.

Významné podíly má rovněž na trzích v Austrálii, Japonsku a Spojených státech. V České republice poskytuje služby klientům prostřednictvím 12 poboček. Více informací na www.randstad.cz. 

 

Pro více informací kontaktujte:

Alžběta Honsová

Marketing & Communication Manager

Tel: +420 602 228 199