V září počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 2 063 na celkových 277 015 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na 3,8 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 je to o 75 108 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů zůstal na 3,6 % a žen poklesl na 3,9 %.Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 23 okresech, největší v okresech – Mělník (o 3,2 %), Teplice (o 2,9 %), Praha-západ (o 2,5 %), Vyškov (o 2,4 %), Příbram (o 2,2 %), Semily (o 1,8 %) a Rakovník (o 1,7 %). „Podpůrný program Antivirus poběží celý

říjen a zároveň očekáváme nárůst sezónních prací v období před Vánoci. Do konce roku tak žádný výrazný výkyv v počtu nezaměstnaných nepředpokládáme. Spíše se začínají projevovat rozdíly mezi počtem nezaměstnaných mužů a žen, které byly krizí v souvislosti s pandemií koronaviru zasaženy více. Zatímco u mužů se nezaměstnanost drží na stejném čísle, u žen roste. Důvodem je i to, že pracovaly častěji na nižší úvazky nebo na dohodu a tento typ pozic bývá během propouštění obvykle více ohrožen. Hrozba uzavírání škol a přechod na online výuku jim bohužel i nadále komplikuje situaci," říká Jacek Kowalak, generální ředitel české pobočky společnosti Randstad.ÚP ČR evidoval k 30. 9. 2020 celkem 316 658 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 24 165  nižší než

v předchozím měsíci a o  28 696 nižší než v září 2019. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (9,1), Sokolov (6,0), Ústí nad Labem (5,3), Bruntál (4,4), Děčín (4,0), Most (3,6) a Blansko (3,4).Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v srpnu 2020 v ČR 2,8 %, v EU27 7,3 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,7 % a v EU27  7,4 % .Ve 2. čtvrtletí 2020 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem

34 271 Kč, což je o 160 Kč (0,5 %) více než ve stejném období roku 2019. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,1 %, reálně se tak mzda snížila o 2,5 %. Objem mezd se snížil o 2,9 %, počet zaměstnanců poklesl o 3,4 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil pokles průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2020 po očištění od sezónních vlivů 3,1 %.Medián mezd (29 123 Kč) poklesl proti stejnému období předchozího roku o 0,2 %, u mužů dosáhl 31 450 Kč, u žen byl 26 489 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 14 659 Kč a 56 263 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství.

Zdroj: MPSV, ec.europa.eu