úvod

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování osobních údajů, které shromažďujeme, když navštívíte naše webové stránky, používáte naši mobilní aplikaci, když Vám poskytujeme naše služby související s agenturním zaměstnáváním a náborem, a na zpracování osobních údajů osob, které pracují pro společnosti, s nimiž podnikáme (nebo hodláme podnikat).

Vaše soukromí a bezpečnost Vašich osobních údajů jsou pro společnost Randstad HR Solutions s.r.o. a/nebo Randstad Services s.r.o. a ostatní společnosti skupiny Randstad důležité. Jsme odpovědní za to, že všechny nám svěřené osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. 

Toto oznámení vysvětluje, kdo jsme, k jakým účelům můžeme Vaše osobní údaje používat, jak s nimi nakládáme, komu je můžeme sdělovat, např. klientům, poskytovatelům služeb a/nebo ostatním společnostem skupiny Randstad, kam mohou být předávány nebo odkud mohou být přístupné a jaká jsou Vaše práva.

o společnosti Randstad

Společnosti Randstad HR Solutions s.r.o. (v tomto oznámení označovaná jako "Randstad HR Solutions") a Randstad Services s.r.o. (v tomto oznámení označovaná jako "Randstad Services") (obě společnosti společně a/nebo samostatně označované v tomto oznámení jako: "my" nebo "nás" nebo "naše společnosti") budou zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů (tyto osobní údaje jsou někdy také označovány jako "informace"). 

 

Naše společnosti jsou každá samostatně správcem Vašich osobních údajů ("správce" ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů), s výjimkou Vašich osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s (i) správou našich webových stránek nebo aplikace Randstad, (ii) vedením evidence kandidátů a (iii) použitím fotografií subjektů údajů pro marketingové účely, kde naše společnosti vystupují jako společní správci, neboť společně určují účely a prostředky takového zpracování.     

Jak můžete zjistit, která společnost je správcem? Správcem je vždy osoba, která je uvedena ve smlouvě, kterou jste se společností Randstad uzavřeli, nebo osoba, která je uvedena v dokumentech, které jste od společnosti Randstad obdrželi.  

Kromě toho naše společnosti společně s mateřskou společností Randstad N.V. zpracovávají osobní údaje související se správou nástrojů Postup oznamování nevhodného chování a Kontrola sankcí, neboť všechny společně definují účely a prostředky takového zpracování.  

Pokud se chcete dozvědět více o společně řízených činnostech zpracování nebo chcete obdržet přehled rolí a povinností společných správců a/nebo uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů týkající se společně řízeného zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás (viz kapitola "Kontaktujte nás" níže).

Upozorňujeme také, že naše společnosti jmenovaly pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), kterého můžete kontaktovat e-mailem na adrese osobniudaje@randstad.cz nebo písemně poštou zaslanou na adresu našich společností.

návštěvník internetových stránek

Při návštěvě našich stránek nebo spuštění aplikace Randstad shromažďujeme určité informace o Vašem zařízení, prohlížeči a způsobu, jakým procházíte náš obsah. Ke shromažďování těchto osobních údajů můžeme využívat soubory cookies. 

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho zařízení při návštěvě našich stránek. Cookies umožňují internetovým stránkám pamatovat si akce a preference (například výběr jazyka) a rozpoznat, když se vrátíte, abychom mohli analyzovat trendy, určit oblasti Vašeho zájmu a spravovat stránky tak, abychom urychlili navigační proces a zefektivnili procházení stránek.

Naše společnosti zpracovávají Vaše osobní údaje získané v souvislosti s Vaší návštěvou našich internetových stránek nebo aplikace Randstad jako společní správci.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Při návštěvě našich stránek shromažďujeme informace týkající se Vašeho zařízení, prohlížeče a způsobu, jakým procházíte naše stránky, například:

 • internetový protokol (IP adresa) zařízení
 • IP adresu poskytovatele internetového připojení
 • rozlišení obrazovky zařízení
 • druh zařízení (jedinečný identifikátor zařízení)
 • verzi prohlížeče a operačního systému
 • geografická lokace (jen země)
 • preferovaný jazyk
 • datum a čas přístupu na stránky
 • internetová adresa, ze které jste na naše stránky přišli
 • řídicí systém, který využíváte
 • součásti stránky, které navštívíte
 • webové stránky, které jste navštívili, a informace, které jste si prohlédli
 • odkazy, na které jste klikli
 • materiál, který jste poslali na naše stránky nebo jej z nich stáhli

Pokud si stáhnete naše zprávy nebo dokumenty, přihlásíte se k odběru novinek, událostí nebo upozornění nebo odešlete dotaz, můžeme Vás požádat, abyste vyplnili formulář s informacemi, jako je jméno, emailová adresa, pracovní pozice a společnost. Od chvíle, kdy se zapojíte do některé z výše uvedených aktivit, budeme moct propojit výše uvedené informace o zařízení, prohlížeči a způsobu, jakým procházíte obsah našich stránek, přímo s Vámi. 

Proč potřebujeme Vaše osobní údaje

Naše společnosti zpracovávají Vaše osobní údaje pouze k účelům uvedeným níže:

Ke správě internetových stránek a ke správě systému (např. i k diagnostice technických problémů, k analýze provozu na našich webových stránkách)

Podle okolností může být základem buď Váš souhlas (v případě zpracovávání osobních údajů prostřednictvím funkcí cookies, analytických cookies, marketingových cookies a/nebo cookies sociálních médií) nebo náš oprávněný zájem pro řízení našich internetových stránek, marketingu a komunikační strategie (v ostatních případech).

K analýze webu, k optimalizaci uživatelského zážitku (analýza způsobu, jakým se naše stránky navštěvují, analýza trendů, pozorování a měření způsobu, jakým návštěvníci interagují s našimi stránkami) a ke kvalitě obsahu, který poskytujeme (např. nabídka práce)

Podle okolností může být základem buď Váš souhlas (v případě zpracovávání osobních údajů prostřednictvím funkcí cookies, analytických cookies, marketingových cookies a/nebo cookies sociálních médií) nebo náš oprávněný zájem pro řízení našich internetových stránek, marketingu a komunikační strategie (v ostatních případech).

Pokud si stáhnete naše zprávy nebo dokumenty, přihlásíte se k odběru novinek, událostí nebo upozornění nebo vyplníte formulář, využijeme informace, které poskytnete, abychom Vám zaslali požadovaný obsah, komunikovali s Vámi (v případě souhlasu včetně zasílání souvisejících informací, které by Vás mohly zajímat) a vylepšovali marketingovou a komunikační strategii.

Naše společnosti Vám mohou posílat newslettery, události a připomínky, pokud jste se přihlásili k jejich odběru na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud si nepřejete dále dostávat tyto zprávy společnosti Randstad, můžete vždy odvolat Váš souhlas se získáváním těchto komunikací.

Pokud jste vyplnili náš webový formulář, může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem:

 1. pokud jste nám poslali Váš životopis přes webový formulář, na základě Vašeho souhlasu;
 2. pokud jste odpověděli na naši konkrétní nabídku práce přes webový formulář, protože takové zpracování je nezbytné pro dodržení naší zákonné povinnosti a pro činění dalších kroků před uzavřením základního pracovněprávního vztahu s Vámi;
 3. pokud jste si vyžádali naše služby prostřednictvím webového formuláře, protože takové zpracování je nezbytné k tomu, abychom na Vaši žádost mohli podniknout kroky před uzavřením smlouvy s Vámi jako naším budoucím obchodním partnerem nebo s naším budoucím obchodním partnerem, pro kterého pracujete.

Ke správě konkrétních dotazů

Ke zpracovávání Vašich osobních údajů k tomuto účelu může dojít, pokud jste udělili souhlas k takovému zpracovávání.

Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení/soudy, vyřizování soudních sporů/reklamací a vyřizování případných hlášení prostřednictvím Postupu oznamování nevhodného chování

Zpracování je nezbytné za účelem oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi něž patří ochrana majetku společnosti, ochrana jejích právních zájmů a vyřizování právních nároků/sporů a vyřizování hlášení o případných oznámení nevhodného chování ve společnosti Randstad nebo ve vztahu ke společnosti Randstad.

Naše soubory cookies

Další informace ohledně souborů cookies, které využíváme, za jakým účelem a další nastavení týkající se konfigurace nebo vymazání cookies najdete v našem prohlášení o souborech cookies.

uživatel mobilní aplikace Randstad

Když používáte aplikaci Randstad, shromažďujeme některé informace týkající se Vašeho zařízení, profilu a informací získaných při používání některé z našich funkcí (například dostupnost, plánování směn, integrace kalendáře, výkazy práce, výplatní pásky, uzavírání smluv, schránka).

Naše společnosti zpracovávají Vaše osobní údaje shromážděné v souvislosti s aplikací Randstad jako společní správci.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Když používáte naši aplikaci, shromažďujeme tyto informace:

 • identifikační údaje (např. jméno, emailová adresa)
 • operační systém
 • informace o zařízení (např. rozlišení obrazovky zařízení, typ zařízení, IP adresa zařízení)
 • zeměpisná poloha (země původu, umístění kanceláře)
 • hesla
 • posuny aplikace myRandstad
 • IP adresa Vašeho poskytovatele internetového připojení
 • Vaše smlouva (funkce uzavírání smluv)
 • platný průkaz totožnosti (funkce onboardingu)
 • daňové formuláře (funkce onboardingu)
 • pracovní doba a absence (funkce evidence pracovní doby)
 • správa výdajů (např. cestovních nákladů) (funkce evidence pracovní doby).
 • mzda, přehled přijatých plateb, zaplacené daně (výplatní páska) (funkce výplaty)
 • zpětná vazba o výkonu (funkce zpětné vazby)
 • jakákoliv bezplatná textová zpětná vazba poskytovaná prostřednictvím aplikace myRandstad

   

V zásadě nebudeme shromažďovat žádné Vaše citlivé osobní údaje. Pokud by k tomu ve výjimečných případech došlo, přijmeme veškerá opatření k zajištění ještě vyšší ochrany a učiníme tak v souladu s příslušným právním základem. V závislosti na místních závazných zákonech může být některým údajům nabídnuta podobná ochrana jako citlivým osobním údajům.

Proč potřebujeme Vaše osobní údaje

Naše společnosti zpracovávají Vaše osobní údaje pouze k účelům uvedeným níže:

Pro správu aplikace a pro účely správy systému (např. také pro diagnostiku technických problémů)

Podle okolností může být základem buď Váš souhlas (v případě zpracovávání osobních údajů prostřednictvím funkcí cookies, analytických cookies, marketingových cookies a/nebo cookies sociálních médií) nebo náš oprávněný zájem pro řízení našich internetových stránek, marketingu a komunikační strategie (v ostatních případech).

Pro analýzu aplikace za účelem optimalizace uživatelské zkušenosti (analýza způsobu používání aplikace, analýza trendů, sledování a měření toho, jak naši uživatelé pracují s naší aplikací) a kvality obsahu, který je vám poskytován (např. zveřejňování pracovních nabídek).

Podle okolností může být základem buď Váš souhlas (v případě zpracovávání osobních údajů prostřednictvím funkcí cookies, analytických cookies, marketingových cookies a/nebo cookies sociálních médií) nebo náš oprávněný zájem pro řízení našich internetových stránek, marketingu a komunikační strategie (v ostatních případech).

Pokud si stáhnete naše zprávy nebo dokumenty, přihlásíte se k odběru novinek, událostí nebo upozornění nebo vyplníte formulář, využijeme informace, které poskytnete, abychom Vám zaslali požadovaný obsah, komunikovali s Vámi (v případě souhlasu včetně zasílání souvisejících informací, které by Vás mohly zajímat) a vylepšovali marketingovou a komunikační strategii.

Naše společnosti Vám mohou posílat newslettery, události a připomínky, pokud jste se přihlásili k jejich odběru na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud si nepřejete dále dostávat tyto zprávy společnosti Randstad, můžete vždy odvolat Váš souhlas se získáváním těchto komunikací.

Pokud jste vyplnili náš webový formulář, může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem:

 1. pokud jste nám poslali Váš životopis přes webový formulář, na základě Vašeho souhlasu;
 2. pokud jste odpověděli na naši konkrétní nabídku práce přes webový formulář, protože takové zpracování je nezbytné pro dodržení naší zákonné povinnosti a pro činění dalších kroků před uzavřením základního pracovněprávního vztahu s Vámi;
 3. pokud jste si vyžádali naše služby prostřednictvím webového formuláře, protože takové zpracování je nezbytné k tomu, abychom na Vaši žádost mohli podniknout kroky před uzavřením smlouvy s Vámi jako naším budoucím obchodním partnerem nebo s naším budoucím obchodním partnerem, pro kterého pracujete.

Ke správě konkrétních dotazů

Ke zpracovávání Vašich osobních údajů k tomuto účelu může dojít, pokud jste udělili souhlas k takovému zpracovávání.

Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení/soudy, vyřizování soudních sporů/reklamací a vyřizování případných hlášení prostřednictvím Postupu oznamování nevhodného chování 

Zpracování je nezbytné za účelem oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi něž patří ochrana majetku společnosti, ochrana jejích právních zájmů a vyřizování právních nároků/sporů a vyřizování hlášení o případných oznámení nevhodného chování ve společnosti Randstad nebo ve vztahu ke společnosti Randstad.

kandidáti

Vaše osobní údaje využíváme při náboru, výběru kandidátů a poskytování poradenství ohledně pracovních příležitostí (společně “Náborové aktivity”).  

Díky neustálé inovaci plní společnost Randstad naši silnou vizi – posilovat celoživotní zaměstnatelnost a plnit příslib naší značky: proaktivitu, transparentnost a poradenství, abychom talentům nabízeli skutečně obohacující zkušenost k nalezení zaměstnání kdekoli na světě.

Společnými správci registru uchazečů jsou Randstad HR Solutions a Randstad Services. 

Společnými správci nástroje Kontrola sankcí jsou Randstad HR Solutions, Randstad Services a Randstad N.V., naše mateřská společnost.

Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme

Jakožto o kandidátovi o Vás shromažďujeme a zpracováváme například následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje – můžeme zpracovávat Vaše jméno, kontaktní údaje (včetně adresy trvalého nebo přechodného bydliště, telefonního čísla domů a mobilního telefonního čísla, soukromé emailové adresy), občanství a zemi trvalého pobytu, datum a místo narození, (ve výjimečných případech) pohlaví, podpis a jazyky, které ovládáte.
 • Životopis a další náborové informace – můžeme zpracovávat Váš životopis/resumé, pracovní zkušenosti, informace o Vašich schopnostech, zkušenostech a vzdělání a další relevantní informace (například fotografie, poznámky z pohovoru a osobní údaje, které jsou součástí průvodního dopisu nebo přijímacího procesu).
 • Informace o náhradách a benefitech – můžeme zpracovávat osobní údaje týkající se Vašich aktuálních náhrad a benefitů včetně (bez omezení) aktuálního bonusu, opakovaných plateb a benefitů.
 • Identifikátory vydávané vládou – ze zákona můžeme zpracovávat identifikátory vydávané vládou včetně (bez omezení) rodného čísla, čísla sociálního pojištění a čísla sociálního zabezpečení.
 • Fotografie a videonahrávky – fotografie a videa Vaší osoby můžeme pořizovat, pokud se účastníte náborových akcí, setkání, konferencí apod.
 • Záznamy hovorů – při volání do našich call center můžeme Váš hlas a řeč zpracovávat nahráváním.
 • Informace o návštěvníkovi – při vstupu do našich prostor můžeme z bezpečnostních důvodů shromažďovat Vaše jméno, kontaktní údaje, registrační značku vozidla a jiné identifikační údaje. Pokud je to ze zákona povinné, můžeme Vás ze zdravotních a bezpečnostních důvodů požádat i o poskytnutí informací o Vašem zdravotním stavu (včetně informací týkajících se virových infekcí, chřipky apod.).
 • Výsledky průzkumů – můžeme zpracovávat Vaše odpovědi na otázky v našich průzkumech.
 • Informace, které se rozhodnete s námi sdílet, a obsah naší komunikace – pokud se rozhodnete je nám sdělit, můžeme zpracovávat i dodatečné osobní údaje (např. během naší komunikace).
 • Nepřímo získané údaje (viz následující odstavec) - v rozsahu nepřesahujícím rozsah stanovený zákoníkem práce pro výběrové řízení v období před vznikem pracovního poměru.

Tyto údaje lze získat:

V druhém případě Vás budeme informovat o účelu a zdrojích údajů, které používáme, když s Vámi budeme komunikovat v souvislosti s našimi náborovými aktivitami, nebo v každém případě do jednoho měsíce od okamžiku, kdy Vaše údaje nepřímo získáme. Výjimkou jsou případy, kdy by poskytnutí těchto informací způsobilo nepřiměřené úsilí. V takovém případě můžeme přijmout alternativní opatření na ochranu Vašich práv a svobod.

Proč potřebujeme Vaše osobní údaje

Naše společnosti zpracovávají Vaše osobní údaje pouze k účelům uvedeným níže:

Účely, k nimž zpracováváme Vaše osobní údaje

Právní základy pro zpracování osobních údajů

Výběrové řízení na konkrétní pracovní pozice v našich společnostech

Zpracování je nezbytné pro splnění pracovněprávních povinností; a/nebo

Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu na realizaci náborového procesu a výběru našich budoucích zaměstnanců z řad uchazečů.

Registrujeme Vás v našem registru uchazečů, abychom Vám mohli doporučovat pracovní nabídky na základě Vašeho profilu a umožnili našim konzultantům poskytovat Vám pracovní nabídky na míru.

Ke zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem může dojít, pokud jste k takovému zpracování udělili souhlas.

Školení a aktualizace systémů/statistické účely. Některé systémy, které používáme pro náborovou činnost, jsou založeny na technologii strojového učení. Aby tato technologie spolehlivě fungovala, je třeba ji trénovat a aktualizovat na základě stávajících dat. Osobní údaje můžeme zpracovávat také souhrnně pro statistické účely. 

Na základě našeho oprávněného zájmu na školení a aktualizaci našich systémů. Zavedli jsme zmírňující opatření k omezení dopadu na soukromí, jako je například zrušení identifikace a snadné odhlášení ve Vašich volbách.

Vedení sporů a soudní spory a vyřizování případných hlášení prostřednictvím Postupu oznamování nevhodného chování

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, které zahrnují ochranu majetku společnosti, ochranu jejích právních zájmů a správu právních nároků/sporů a vyřizování hlášení o případných oznámení nevhodného chování ve společnosti Randstad nebo ve vztahu ke společnosti Randstad.

Dodržování pracovněprávních předpisů, daňových předpisů a předpisů o sociálním zabezpečení a dalších právních nebo regulačních požadavků (např. požadavků na rovné příležitosti a rozmanitost na pracovišti).

Zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení.

Zveřejnění Vašich fotografií pro marketingové účely

Ke zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem může dojít, pokud jste k takovému zpracování udělili souhlas.

Zařízení, bezpečnost a pohotovostní plánování

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana a zabezpečení našeho majetku, našich zařízení, našich informačních systémů a našich zaměstnanců.

Provádění podnikových transakcí (včetně fúzí, akvizic a prodejů).

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří zájem společnosti Randstad rozvíjet své podnikání prostřednictvím fúzí, akvizic a prodejů.

Záznamy hovorů uskutečněných v našich call centrech

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, které zahrnují ochranu majetku společnosti, ochranu jejích právních zájmů a správu právních nároků/sporů.

Zasílání přímého marketingu včetně průzkumů a statistických účelů.

Ke zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem může dojít, pokud jste k takovému zpracování udělili souhlas.

 

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

Pokud je zpracování založeno na souhlasu, můžeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu, na kterou jste nám udělili souhlas, pokud tento souhlas neodvoláte. Pokud zpracování není založeno na souhlasu, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání náborového procesu týkajícího se konkrétní pracovní pozice, o kterou jste se ucházeli, nejdéle však po dobu 6 měsíců od data Vaší žádosti. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat i po ukončení takového procesu, pokud je to nezbytné v souvislosti s jakýmkoli skutečným nebo potenciálním sporem (např. potřebujeme tyto osobní údaje k určení nebo obhajobě právních nároků); v takovém případě budeme Vaše osobní údaje uchovávat až do ukončení takového sporu. Pro účely přímého marketingu prováděného na základě našeho oprávněného zájmu uchováváme vaše údaje po dobu 5 let od ukončení posledního smluvního vztahu. Pokud jste kontaktovali naše call centrum, záznam o hovoru bude uchováván po dobu 6 měsíců. Pokud nám to ukládá závazný předpis, archivujeme dokumenty obsahující Vaše údaje po stanovenou dobu.

agenturní zaměstnanci a/nebo jejich rodinní příslušníci

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, pokud s Vámi uzavřeme pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také v případě, že s naším agenturním zaměstnancem uzavřeme pracovní smlouvu, pokud si tento agenturní zaměstnanec přeje uplatnit daňový odpočet nebo jiné daňové zvýhodnění ve vztahu k Vám.

Samostatným správcem je vždy Váš zaměstnavatel. 

Společnými správci nástroje Postup oznamování nevhodného chování jsou Randstad HR Solutions, Randstad Services a Randstad N.V., naše mateřská společnost.

Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme 

Pokud jste agenturním zaměstnancem dočasně přiděleným k výkonu práce u některého z našich klientů, můžeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 • Identifikační údaje – Vaše jméno, kontaktní údaje (včetně adresy trvalého nebo přechodného bydliště, telefonního čísla domů a mobilního telefonního čísla, soukromé emailové adresy), občanství a zemi trvalého pobytu, datum a místo narození, (ve výjimečných případech) pohlaví, podpis a jazyky, které ovládáte.
 • Profesní informace – můžeme zpracovávat osobní údaje související s Vaší prací, včetně (bez omezení) Vašeho pracovního zařazení, popisu a umístění, Vašeho oddělení, profesní emailové adresy, úrovně podávání zpráv a statusu zaměstnání (plný/částečný úvazek apod.).
 • Finanční informace – finanční informace včetně (bez omezení) čísla bankovního účtu, bankovních údajů a DIČ.
 • Mzdové informace – můžeme zpracovávat informace o Vaší mzdě, zejména o pravidelných platbách, benefitech a Vašich bonusech.
 • Informace související s pracovním výkonem – informace související s pracovním výkonem, zejména (bez omezení) informace o Vašich hodnocení výkonnosti.
 • Disciplinární informace – informace související s disciplinárními opatřeními, která mohla být vůči Vám podniknuta.
 • Informace o stížnostech – Abychom usnadnili nahlašování stížností a (údajného) pochybení v rámci skupiny Randstad, vytvořili jsme za tímto účelem speciální kanály, kde mohou zainteresované strany vyjádřit nespokojenost, a tak buď prostřednictvím nahlašovacích mechanismů na úrovni místních společností skupiny Randstad, nebo, pokud jde o závažný přečin (včetně whistleblowingu), na Linku integrity, což je nahlašovací mechanismus skupiny Randstad. Kdykoli obdržíme stížnost na (údajné) pochybení, můžeme zpracovávat osobní údaje související se stěžovatelem, dalších jednotlivců zmíněných ve stížnosti a osoby či osob, které jsou předmětem stížnosti nebo jejího vyšetřování. 
 • Identifikátory vydané vládou – identifikátory vydané vládou, zejména (bez omezení) rodné číslo a číslo sociálního zabezpečení, jak je vyžadováno ze zákona.
 • Životopis a další náborové informace – Váš životopis a další relevantní informace (jako Vaše fotografie, poznámky z pohovoru a informace obsažené v motivačním dopise nebo jakožto součást pracovního pohovoru).
 • Údaje o cestách a souvisejících výdajích – informace o cestách a ubytování a souvisejících výdajích, zejména (bez omezení) cestovních itinerářích, ubytovacích zařízeních a věrnostních programech.
 • Informace, které se rozhodnete s námi sdílet, a obsah naší komunikace – informace, které se rozhodnete s námi sdílet, zejména informace, které sdílíte při používání IT podpory nebo volání na zákaznickou linku, a informace, které mohou být předány během Vašeho používání webové kamery, když s námi komunikujete.
 • Informace o vozidle v souvislosti s Vašimi pracovními cestami – informace o Vašem osobním či firemním voze, zejména (bez omezení) registrační značka, parkovací lístky a pokuty za dopravní přestupky.
 • Fotografie a videozáznamy – během účasti na externích či interních událostech, setkáních, konferencích či dalších událostech můžeme zpracovávat fotografie či videa s Vaší osobou. Dále je můžeme zpracovávat pro marketingové účely.
 • Členství v odborech – údaje potvrzující členství v odborových organizacích.
 • Rodinní příslušníci a závislé osoby v souvislosti s daňovými účely - informace vztahující se k Vaší rodině a závislým osobám.
 • Záznam z CCTV kamery – můžeme zpracovávat záznamy s Vaší osobou, které získáme prostřednictvím našich systémů kamerového monitoringu CCTV.
 • Výsledky průzkumů – můžeme zpracovávat Vaše odpovědi na otázky v zaměstnaneckých průzkumech.
 • Informace související s používáním zařízení a softwaru společnosti Randstad a přístupu k síti Randstad – můžeme zpracovávat informace související s tím, jak používáte naše zařízení, software a sítě, zejména (bez omezení) historii prohlížení, používání emailu, internetu a sociálních sítí, ať již na pracovišti, na našem zařízení nebo jiným způsobem na našich sítích.
 • Informace o návštěvách – při vstupu do našich prostor můžeme z bezpečnostních důvodů shromažďovat údaje jako Vaše jméno a příjmení, kontaktní údaje, registrační značku vozidla, vyžadovat doklad totožnosti apod. Pokud je to ze zákona povinné, můžeme Vás ze zdravotních a bezpečnostních důvodů požádat i o poskytnutí informací o Vašem zdravotním stavu (včetně informací týkajících se virových infekcí, chřipky apod.).
 • Zvláštní kategorie údajů, například: 
  • Zdravotní informace – zdravotní informace, zejména údaje týkající se zranění a míry vystavení riziku, hlášení nehod, handicapů, onemocnění, nepřítomnosti a mateřské dovolené v souladu se zákonnými požadavky, výsledky testů na COVID-19 vyžadovaných právními předpisy.

V rozsahu, v jakém tyto zvláštní kategorie údajů zpracováváme, budeme tyto údaje chránit, zabezpečovat a používat způsobem, který je v souladu s tímto oznámením a příslušnými právními předpisy.

 • Informace o obchodních sankcích, které se Vás týkají – můžeme ověřovat, zda jste politicky exponovaná osoba, speciálně určený státní příslušník (SDN) nebo se na Vás jiným způsobem vztahují sankce podle příslušných zákonů či nařízení.
 • Informace o uživateli – identifikační údaje uživatele, místo výkonu Vaší práce, kontaktní údaje uživatele, informace z a o dohodě o Vašem dočasném přidělení včetně informací o srovnatelném zaměstnanci uživatele. 
 • Smlouva: typ smlouvy

Pokud jste nezaopatřeným dítětem našeho agenturního zaměstnance, daňovým poplatníkem, který rovněž vyživuje takové dítě (vedle našeho agenturního zaměstnance), nebo manželem/manželkou našeho agenturního zaměstnance (souhrnně "rodinní příslušníci našich agenturních zaměstnanců"), můžeme o Vás zpracovávat tyto osobní údaje:

 • Identifikační údaje – Vaše jméno, adresu trvalého bydliště
 • Profesní informace – pokud jste daňový poplatník, který zároveň podporuje děti našeho agenturního zaměstnance, můžeme zpracovávat informace o Vašem zaměstnavateli.
 • Identifikátory vydané vládou – rodné číslo
 • Zvláštní kategorie údajů, například: 
  • Zdravotní informace – pokud jste nezaopatřené dítě nebo manžel/manželka našeho agenturního zaměstnance, můžeme zpracovávat informace o tom, zda jste držitelem průkazu ZTP/P.

Poskytnutí většiny těchto údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem, protože bez nich naše společnosti nemohou plnit své zákonné nebo smluvní povinnosti. Vaše osobní údaje mohou být získány:

 • přímo od Vás.
 • nepřímo od Vás, tj. od státních orgánů (např. informace o Vašem exekučním nebo insolvenčním řízení) nebo od našeho agenturního zaměstnance, pokud jste jeho rodinným příslušníkem.

V druhém případě Vás budeme informovat o účelu a zdrojích údajů, které používáme, když s Vámi budeme komunikovat v souvislosti s pracovní smlouvou, resp. dohodou o pracovní činnosti agenturního zaměstnance, nebo v každém případě do jednoho měsíce od okamžiku, kdy Vaše údaje nepřímo získáme. Výjimkou jsou případy, kdy by poskytnutí těchto informací způsobilo nepřiměřené úsilí. V takovém případě můžeme přijmout alternativní opatření na ochranu Vašich práv a svobod.

Proč potřebujeme Vaše osobní údaje

Pokud jste agenturním zaměstnancem přiděleným k výkonu práce u některého z našich klientů,  naše společnost zpracovávají Vaše osobní údaje pouze pro účely uvedené níže:

Uzavření pracovní smlouvy a výkon zaměstnání (včetně realizace dočasného přidělení)

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy agenturního zaměstnance; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností

Obecné účely řízení a správy lidských zdrojů (včetně řízení pracovní síly)

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy agenturního zaměstnance; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení

Odměňování, mzdové účetnictví a úhrada nákladů (včetně výkaznictví a vyúčtování klientům)

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy agenturního zaměstnance; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení/daňových povinností

Pojištění, penzijní a jiné dávky

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy agenturního zaměstnance; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení

Uplatnění nároku na daňovou úlevu nebo jiné daňové zvýhodnění

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností vyplývajících ze zákona o dani z příjmu, pokud si přejete uplatnit daňový odpočet nebo jiné daňové zvýhodnění.

Řízení výkonu, rozvoj kariéry a školení

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy agenturního zaměstnance; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

Fleet management

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy agenturního zaměstnance; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana našeho majetku

Řízení disciplinárních řízení a stížností, vyšetřování, odvolání (včetně vyřizování stížností) a vyřizování oznámení prostřednictvím Postupu oznamování nevhodného chování

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, které zahrnují ochranu majetku společnosti, ochranu jejích právních zájmů a správu právních nároků/sporů a vyřizování hlášení o případných oznámení nevhodného chování ve společnosti Randstad nebo ve vztahu ke společnosti Randstad

Řízení sporů a vedení soudních sporů

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, které zahrnují ochranu majetku společnosti, ochranu jejích právních zájmů a správu právních nároků/sporů 

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy agenturního zaměstnance; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení

Řízení dovolených, odchodů a jiných nepřítomností

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy agenturního zaměstnance; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří zvyšování efektivity na pracovišti a řádný výkon její činnosti

Dodržování pracovněprávních předpisů, daňových předpisů a předpisů o sociálním zabezpečení a dalších právních nebo regulačních požadavků (např. požadavků na rovné příležitosti a rozmanitost na pracovišti)

Zpracování je nezbytné pro dodržování pracovněprávních předpisů a plnění našich právních povinností vyplývajících z pracovněprávních, daňových a sociálně právních předpisů a dalších právních předpisů

IT podpora

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy agenturního zaměstnance; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana našeho majetku a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů

Pro účely zařízení, bezpečnosti a plánování pro případ mimořádných událostí

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy agenturního zaměstnance; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana našeho majetku, našich zařízení, informačních systémů a zaměstnanců

Optimalizace používání sítě a zařízení a související bezpečnostní kontroly (včetně přístupu do firemní sítě a ověřování)

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy agenturního zaměstnance; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana našeho majetku a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů

Prevence, odhalování a vyšetřování podvodů a jiných trestných činů a dodržování sankčních režimů (včetně identifikace politicky exponovaných osob, speciálně označených státních příslušníků a prověřování podle sankčních seznamů)

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, které zahrnují ochranu majetku společnosti, ochranu jejích právních zájmů a řešení právních nároků/sporů; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností (včetně případů, kdy úřady nebo správní orgány požadují informace o agenturním zaměstnanci)

Řízení mimořádných událostí a katastrof

Na základě oprávněného zájmu společnosti Randstad, který zahrnuje zajištění bezpečnosti talentů; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností

Řízení přemístění, mobility a cestování

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy agenturního zaměstnance; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří zvyšování efektivity na pracovišti a řádný výkon její činnosti; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností

Elektronická komunikace mezi Vámi a námi (včetně zasílání výplatních pásek emailem a plnění našich souvisejících právních povinností)

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří zvyšování efektivity komunikace s agenturními zaměstnanci dočasně přidělenými k výkonu práce u uživatele a řádný výkon její činnosti

Kontaktování prostřednictvím Vašeho soukromého telefonního čísla v naléhavých případech

Ke zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem může dojít, pokud jste k takovému zpracování udělili souhlas

Sledování a prosazování dodržování zásad a postupů společnosti Randstad

Pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana našeho majetku a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností

Sledování a vymáhání dodržování právních povinností, které se na nás vztahují (včetně požadavků stanovených ve Vaší smlouvě s námi)

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana majetku společnosti, ochrana jejích právních zájmů a řízení právních nároků/sporů; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností

Průzkumy mezi zaměstnanci, statistické účely

Na základě našeho oprávněného zájmu provádět průzkumy mezi našimi agenturními zaměstnanci, abychom lépe porozuměli jejich potřebám, zlepšili naše služby a vybudovali a udržovali dobré vztahy s našimi agenturními zaměstnanci a s klienty, u nichž naši agenturní zaměstnanci pracují

Události

Na základě našeho oprávněného zájmu pořádat akce, abychom lépe budovali a udržovali dobré vztahy s komunitou agenturních pracovníků a s klienty, u kterých naši agenturní pracovníci pracují

Zveřejnění Vašich fotografií pro marketingové účely

Ke zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem může dojít, pokud jste k takovému zpracování udělili souhlas

Správa členství zaměstnanců v profesních sdruženích 

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy agenturního zaměstnance; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří zvyšování efektivity na pracovišti a řádný výkon její činnosti

Pro provádění interních a externích auditů

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří zvyšování efektivity na pracovišti a řádný výkon její činnosti, včetně dodržování zákonů a předpisů

Provádění podnikových transakcí (včetně fúzí, akvizic a prodejů)

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří zájem společnosti Randstad rozvíjet své podnikání prostřednictvím fúzí, akvizic a prodejů.

Přímý marketing

Ke zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem může dojít, pokud jste k takovému zpracování udělili souhlas.

Pokud jste rodinným příslušníkem našich agenturních zaměstnanců, může společnost Randstad zpracovávat Vaše osobní údaje pouze pro účely uvedené níže:

Uplatnění daňového odpočtu nebo jiného daňového zvýhodnění

Zpracování je nezbytné pro splnění našich zákonných povinností vyplývajících ze zákona o dani z příjmu, pokud si náš agenturní zaměstnanec přeje uplatnit daňový odpočet nebo jiné daňové zvýhodnění.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

Pokud je zpracování založeno na souhlasu, můžeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu, na kterou jste nám udělili souhlas, pokud tento souhlas neodvoláte. Pokud zpracování není založeno na souhlasu, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání pracovní smlouvy, resp. dohody o pracovní činnosti agenturního zaměstnance a po jejím skončení dále po dobu zákonné promlčecí lhůty nebo případné povinné archivační lhůty. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat i po uplynutí této doby, pokud je to nezbytné v souvislosti s jakýmkoli skutečným nebo potenciálním sporem (např. potřebujeme tyto osobní údaje k prokázání nebo obhajobě právních nároků); v takovém případě budeme Vaše osobní údaje uchovávat až do ukončení takového sporu; a/nebo abychom mohli splnit jakoukoli zákonnou nebo regulační povinnost (např. pro daňové nebo důchodové účely); v takovém případě budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu, kterou tato povinnost vyžaduje.

 

 

 

interní zaměstnanci a/nebo jejich rodinní příslušníci

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, pokud s Vámi uzavřeme pracovní smlouvu, resp. dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také v případě, že uzavřeme pracovní smlouvu, resp. dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, s naším interním zaměstnancem, pokud si tento interní zaměstnanec přeje uplatnit ve vztahu k Vám slevu na dani nebo jiné daňové zvýhodnění.

Samostatným správcem je vždy Váš zaměstnavatel.     

Společnými správci nástroje Postup oznamování nevhodného chování jsou Randstad HR Solutions, Randstad Services a Randstad N.V., naše mateřská společnost.

Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme

Pokud jste naším interním zaměstnancem, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, například:

 • Identifikační údaje – Vaše jméno, kontaktní údaje (včetně adresy trvalého nebo přechodného bydliště, telefonního čísla domů a mobilního telefonního čísla, soukromé emailové adresy), občanství a zemi trvalého pobytu, datum a místo narození, (ve výjimečných případech) pohlaví, podpis a jazyky, které ovládáte.
 • Profesní informace – můžeme zpracovávat osobní údaje související s Vaší prací, včetně (bez omezení) Vašeho pracovního zařazení, popisu a umístění, Vašeho oddělení, profesní emailové adresy, úrovně podávání zpráv a statusu zaměstnání (plný/částečný úvazek apod.).
 • Finanční informace – finanční informace včetně (bez omezení) čísla bankovního účtu, bankovních údajů a DIČ.
 • Mzdové informace – můžeme zpracovávat informace o Vaší mzdě, zejména o pravidelných platbách, benefitech a Vašich bonusech.
 • Informace související s pracovním výkonem – informace související s pracovním výkonem, zejména (bez omezení) informace o Vašich hodnocení výkonnosti.
 • Disciplinární informace – informace související s disciplinárními opatřeními, která mohla být vůči Vám podniknuta.
 • Informace o stížnostech – Abychom usnadnili nahlašování stížností a (údajného) pochybení v rámci skupiny Randstad, vytvořili jsme za tímto účelem speciální kanály, kde mohou zainteresované strany vyjádřit nespokojenost, a tak buď prostřednictvím nahlašovacích mechanismů na úrovni místních společností skupiny Randstad, nebo, pokud jde o závažný přečin (včetně whistleblowingu), na Linku integrity, což je nahlašovací mechanismus skupiny Randstad. Kdykoli obdržíme stížnost na (údajné) pochybení, můžeme zpracovávat osobní údaje související se stěžovatelem, dalších jednotlivců zmíněných ve stížnosti a osoby či osob, které jsou předmětem stížnosti nebo jejího vyšetřování. 
 • Identifikátory vydané vládou – identifikátory vydané vládou, zejména (bez omezení) rodné číslo a číslo sociálního zabezpečení, jak je vyžadováno ze zákona.
 • Životopis a další náborové informace – Váš životopis a další relevantní informace (jako Vaše fotografie, poznámky z pohovoru a informace obsažené v motivačním dopise nebo jakožto součást pracovního pohovoru).
 • Údaje o cestách a souvisejících výdajích – informace o cestách a ubytování a souvisejících výdajích, zejména (bez omezení) cestovních itinerářích, ubytovacích zařízeních a věrnostních programech.
 • Informace, které se rozhodnete s námi sdílet, a obsah naší komunikace – informace, které se rozhodnete s námi sdílet, zejména informace, které sdílíte při používání IT podpory nebo volání na zákaznickou linku, a informace, které mohou být předány během Vašeho používání webové kamery, když s námi komunikujete.
 • Informace o vozidle v souvislosti s Vašimi pracovními cestami – informace o Vašem osobním či firemním voze, zejména (bez omezení) registrační značka, parkovací lístky a pokuty za dopravní přestupky.
 • Fotografie a videozáznamy – během účasti na externích či interních událostech, setkáních, konferencích či dalších událostech můžeme zpracovávat fotografie či videa s Vaší osobou. Dále je můžeme zpracovávat pro marketingové účely.
 • Členství v odborech – údaje potvrzující členství v odborových organizacích.
 • Rodinní příslušníci a závislé osoby v souvislosti s daňovými účely - informace vztahující se k Vaší rodině a závislým osobám.
 • Informace týkající se identifikačních karet a karet pro kontrolu přístupu - identifikační karty a karty pro kontrolu přístupu mohou obsahovat Vaše jméno, číslo zaměstnance a mohou být propojeny s dalšími údaji v záznamech (oddělení, telefonní číslo, poznávací značka).
 • Záznam z CCTV kamery – můžeme zpracovávat záznamy s Vaší osobou, které získáme prostřednictvím našich systémů kamerového monitoringu CCTV.
 • Výsledky průzkumů – můžeme zpracovávat Vaše odpovědi na otázky v zaměstnaneckých průzkumech.
 • Informace související s používáním zařízení a softwaru společnosti Randstad a přístupu k síti Randstad – můžeme zpracovávat informace související s tím, jak používáte naše zařízení, software a sítě, zejména (bez omezení) historii prohlížení, používání emailu, internetu a sociálních sítí, ať již na pracovišti, na našem zařízení nebo jiným způsobem na našich sítích.
 • Informace o návštěvách – při vstupu do našich prostor můžeme z bezpečnostních důvodů shromažďovat údaje jako Vaše jméno a příjmení, kontaktní údaje, registrační značku vozidla, vyžadovat doklad totožnosti apod. Pokud je to ze zákona povinné, můžeme Vás ze zdravotních a bezpečnostních důvodů požádat i o poskytnutí informací o Vašem zdravotním stavu (včetně informací týkajících se virových infekcí, chřipky apod.).
 • Zvláštní kategorie údajů, například: 
  • Zdravotní informace – zdravotní informace, zejména údaje týkající se zranění a míry vystavení riziku, hlášení nehod, handicapů, onemocnění, nepřítomnosti a mateřské dovolené v souladu se zákonnými požadavky, výsledky testů na COVID-19 vyžadovaných právními předpisy.

V rozsahu, v jakém tyto zvláštní kategorie údajů zpracováváme, budeme tyto údaje chránit, zabezpečovat a používat způsobem, který je v souladu s tímto oznámením a příslušnými právními předpisy.

 • Informace o obchodních sankcích, které se Vás týkají – můžeme ověřovat, zda jste politicky exponovaná osoba, speciálně určený státní příslušník (SDN) nebo se na Vás jiným způsobem vztahují sankce podle příslušných zákonů či nařízení.
 • Informace o uživateli – identifikační údaje uživatele, místo výkonu Vaší práce, kontaktní údaje uživatele, informace z a o dohodě o Vašem dočasném přidělení včetně informací o srovnatelném zaměstnanci uživatele. 
 • Smlouva: typ smlouvy

Pokud jste nezaopatřeným dítětem našeho interního zaměstnance, daňovým poplatníkem, který rovněž vyživuje takové dítě (vedle našeho interního zaměstnance), nebo manželem/manželkou našeho interního zaměstnance (souhrnně "rodinní příslušníci našich interních zaměstnanců"), můžeme o Vás zpracovávat tyto osobní údaje:

 • Identifikační údaje – Vaše jméno, adresu trvalého bydliště
 • Profesní informace – pokud jste daňový poplatník, který zároveň podporuje děti našeho agenturního zaměstnance, můžeme zpracovávat informace o Vašem zaměstnavateli.
 • Identifikátory vydané vládou – rodné číslo
 • Zvláštní kategorie údajů, například: 
  • Zdravotní informace – pokud jste nezaopatřené dítě nebo manžel/manželka našeho agenturního zaměstnance, můžeme zpracovávat informace o tom, zda jste držitelem průkazu ZTP/P.

Poskytnutí většiny těchto údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem, protože bez nich naše společnosti nemohou plnit své zákonné nebo smluvní povinnosti. Vaše osobní údaje mohou být získány:

 • přímo od Vás.
 • nepřímo od Vás, tj. od státních orgánů (např. informace o Vašem exekučním nebo insolvenčním řízení) nebo od našeho interního zaměstnance, pokud jste jeho rodinným příslušníkem.

V druhém případě Vás budeme informovat o účelu a zdrojích údajů, které používáme, když s Vámi budeme komunikovat v souvislosti s pracovní smlouvou, resp. dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou provedení práce interního zaměstnance, nebo v každém případě do jednoho měsíce od okamžiku, kdy Vaše údaje nepřímo získáme. Výjimkou jsou případy, kdy by poskytnutí těchto informací způsobilo nepřiměřené úsilí. V takovém případě můžeme přijmout alternativní opatření na ochranu Vašich práv a svobod.

Proč potřebujeme Vaše osobní údaje

Pokud jste naším interním zaměstnancem, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro účely uvedené níže:

Uzavření pracovní smlouvy, resp. dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, a výkon zaměstnání 

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy, resp. dohody o pracovní činnost nebo dohody o provedení práce nebo našeho vztahu; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností

Obecné účely řízení a správy lidských zdrojů (včetně řízení pracovní síly)

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy, resp. dohody o pracovní činnost nebo dohody o provedení práce nebo našeho vztahu; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení

Odměňování, mzdové účetnictví a úhrada nákladů (včetně výkaznictví a vyúčtování klientům)

 

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy, resp. dohody o pracovní činnost nebo dohody o provedení práce nebo našeho vztahu; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení/daňových povinností

Pojištění, penzijní a jiné dávky

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy, resp. dohody o pracovní činnost nebo dohody o provedení práce nebo našeho vztahu; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení

Uplatnění nároku na daňovou úlevu nebo jiné daňové zvýhodnění

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností vyplývajících ze zákona o dani z příjmu, pokud si přejete uplatnit daňový odpočet nebo jiné daňové zvýhodnění

Řízení výkonu, rozvoj kariéry a školení

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy, resp. dohody o pracovní činnost nebo dohody o provedení práce nebo našeho vztahu; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

Fleet management

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy, resp. dohody o pracovní činnost nebo dohody o provedení práce nebo našeho vztahu; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana našeho majetku

Řízení disciplinárních řízení a stížností, vyšetřování, odvolání (včetně vyřizování stížností) a vyřizování oznámení prostřednictvím Postupu oznamování nevhodného chování

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, které zahrnují ochranu majetku společnosti, ochranu jejích právních zájmů a správu právních nároků/sporů a vyřizování hlášení o případných oznámení nevhodného chování ve společnosti Randstad nebo ve vztahu ke společnosti Randstad

Řízení sporů a vedení soudních sporů 

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, které zahrnují ochranu majetku společnosti, ochranu jejích právních zájmů a správu právních nároků/sporů 

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy, resp. dohody o pracovní činnost nebo dohody o provedení práce nebo našeho vztahu; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení

Řízení dovolených, odchodů a jiných nepřítomností

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy, resp. dohody o pracovní činnost nebo dohody o provedení práce nebo našeho vztahu; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří zvyšování efektivity na pracovišti a řádný výkon její činnosti

Dodržování pracovněprávních předpisů, daňových předpisů a předpisů o sociálním zabezpečení a dalších právních nebo regulačních požadavků (např. požadavků na rovné příležitosti a rozmanitost na pracovišti)

Zpracování je nezbytné pro dodržování pracovněprávních předpisů a plnění našich právních povinností vyplývajících z pracovněprávních, daňových a sociálně právních předpisů a dalších právních předpisů

IT podpora

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy, resp. dohody o pracovní činnost nebo dohody o provedení práce nebo našeho vztahu; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana našeho majetku a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů

Pro účely zařízení, bezpečnosti a plánování pro případ mimořádných událostí

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy, resp. dohody o pracovní činnost nebo dohody o provedení práce nebo našeho vztahu; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana našeho majetku, našich zařízení, informačních systémů a zaměstnanců

Optimalizace používání sítě a zařízení a související bezpečnostní kontroly (včetně přístupu do firemní sítě a ověřování)

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy, resp. dohody o pracovní činnost nebo dohody o provedení práce nebo našeho vztahu; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana našeho majetku a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů

Prevence, odhalování a vyšetřování podvodů a jiných trestných činů a dodržování sankčních režimů (včetně identifikace politicky exponovaných osob, speciálně označených státních příslušníků a prověřování podle sankčních seznamů)

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, které zahrnují ochranu majetku společnosti, ochranu jejích právních zájmů a řešení právních nároků/sporů; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností (včetně případů, kdy úřady nebo správní orgány požadují informace o interním zaměstnanci)

Řízení mimořádných událostí a katastrof

Na základě oprávněného zájmu společnosti Randstad, který zahrnuje zajištění bezpečnosti talentů; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností

Řízení přemístění, mobility a cestování

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy, resp. dohody o pracovní činnost nebo dohody o provedení práce nebo našeho vztahu; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří zvyšování efektivity na pracovišti a řádný výkon její činnosti; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností

Elektronická komunikace mezi Vámi a námi (včetně zasílání výplatních pásek emailem a plnění našich souvisejících právních povinností)

Ke zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem může dojít, pokud jste k takovému zpracování udělili souhlas

Kontaktování prostřednictvím Vašeho soukromého telefonního čísla v naléhavých případech

Ke zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem může dojít, pokud jste k takovému zpracování udělili souhlas

Sledování a prosazování dodržování zásad a postupů společnosti Randstad

Pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana našeho majetku a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností

Sledování a vymáhání dodržování právních povinností, které se na nás vztahují (včetně požadavků stanovených ve Vaší smlouvě s námi)

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana majetku společnosti, ochrana jejích právních zájmů a řízení právních nároků/sporů; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností

Průzkumy mezi zaměstnanci, statistické účely

Na základě našeho oprávněného zájmu provádět průzkumy mezi našimi interními zaměstnanci, abychom lépe porozuměli jejich potřebám, zlepšili naše služby a vybudovali a udržovali dobré vztahy s našimi interními zaměstnanci

Události

Na základě našeho oprávněného zájmu pořádat akce, abychom lépe budovali a udržovali dobré vztahy s komunitou interních pracovníků

Zveřejnění Vašich fotografií pro marketingové účely

Ke zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem může dojít, pokud jste k takovému zpracování udělili souhlas

Správa členství zaměstnanců v profesních sdruženích

Zpracování je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy, resp. dohody o pracovní činnost nebo dohody o provedení práce nebo našeho vztahu; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří zvyšování efektivity na pracovišti a řádný výkon její činnosti

Pro provádění interních a externích auditů

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří zvyšování efektivity na pracovišti a řádný výkon její činnosti, včetně dodržování zákonů a předpisů

Provádění podnikových transakcí (včetně fúzí, akvizic a prodejů)

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří zájem společnosti Randstad rozvíjet své podnikání prostřednictvím fúzí, akvizic a prodejů

Přímý marketing

V závislosti na okolnostech může být založeno buď na našem oprávněném zájmu (rozvoj našeho podnikání a udržování dobrých vztahů s vámi, pokud jste se nerozhodli odhlásit z odběru přímého marketingu od nás), nebo na Vašem souhlasu (v ostatních případech). Vždy se můžete rozhodnout, že od nás nebudete dostávat přímý marketing (tj. Můžete se rozhodnout odhlásit se z odběru); viz část "Vaše práva na ochranu údajů" níže.

Pokud jste rodinným příslušníkem našich interních zaměstnanců, mohou naše společnosti zpracovávat Vaše osobní údaje pouze pro účely uvedené níže:

 

Uplatnění daňového odpočtu nebo jiného daňového zvýhodnění

Zpracování je nezbytné pro splnění našich zákonných povinností vyplývajících ze zákona o dani z příjmu, pokud si náš interní zaměstnanec přeje uplatnit daňový odpočet nebo jiné daňové zvýhodnění.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

Pokud je zpracování založeno na souhlasu, můžeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu, na kterou jste nám udělili souhlas, pokud tento souhlas neodvoláte. Pokud zpracování není založeno na souhlasu, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání Vaší pracovní smlouvy, resp. dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení prác,e a po jejím ukončení dále po dobu zákonné promlčecí lhůty nebo případné povinné archivační lhůty. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat i po uplynutí této doby, pokud je to nezbytné v souvislosti s jakýmkoli skutečným nebo potenciálním sporem (např. potřebujeme tyto osobní údaje k prokázání nebo obhajobě právních nároků); v takovém případě budeme Vaše osobní údaje uchovávat až do ukončení takového sporu; a/nebo abychom splnili jakoukoli zákonnou nebo regulační povinnost (např. pro daňové nebo důchodové účely); v takovém případě budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu, kterou tato povinnost vyžaduje.

 

obchodní vztahy

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud s Vámi vedeme (nebo hodláme vést) obchodní jednání (např. jste naším klientem) nebo pokud pracujete pro podnikatele, se kterým vedeme (nebo hodláme vést) obchodní jednání.

Samostatným správcem je vždy ta z našich společností, která je s Vámi (potenciálně) v obchodním vztahu, nebo podnikatel, pro kterého pracujete.

Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme

Zpracováváme o Vás následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje - můžeme zpracovávat Vaše jméno a další kontaktní údaje (včetně emailové adresy, čísla pevné linky a mobilního telefonu), pohlaví, podpis a používané jazyky.
 • Profesní informace - můžeme zpracovávat informace týkající se Vaší práce, včetně (bez omezení) Vaší pracovní pozice, místa a oddělení.
 • Fotografie a videozáznamy - při účasti na našich akcích, setkáních, konferencích apod. můžeme zpracovávat Vaše fotografie nebo videozáznamy.
 • Výsledky průzkumů – můžeme zpracovávat Vaše odpovědi na otázky v průzkumech.
 • Informace o návštěvách – při vstupu do našich prostor můžeme z bezpečnostních důvodů shromažďovat údaje jako Vaše jméno a příjmení, kontaktní údaje, registrační značku vozidla, vyžadovat doklad totožnosti apod. Pokud je to ze zákona povinné, můžeme Vás ze zdravotních a bezpečnostních důvodů požádat i o poskytnutí informací o Vašem zdravotním stavu (včetně informací týkajících se virových infekcí, chřipky apod.).
 • Informace, které se s námi rozhodnete sdílet, a obsah naší komunikace - můžeme zpracovávat další informace, pokud se rozhodnete je s námi sdílet (např. během naší komunikace).
 • Informace o obchodních sankcích, které se Vás týkají – můžeme ověřovat, zda jste politicky exponovaná osoba, speciálně určený státní příslušník (SDN) nebo se na Vás jiným způsobem vztahují sankce podle příslušných zákonů či nařízení.

Tyto údaje mohou pocházet:

 • přímo od Vás.
 • nepřímo od Vás, tj.
  • z jiných zdrojů, jako jsou služby třetích stran, které poskytují informace v souvislosti s nabídkami práce;
  • z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou oficiální webové stránky Vaší společnosti.

V druhém případě Vás budeme informovat o účelu a zdrojích údajů, které používáme, když s Vámi budeme komunikovat v souvislosti s pracovní smlouvou, resp. dohodou o pracovní činnosti agenturního zaměstnance, nebo v každém případě do jednoho měsíce od okamžiku, kdy Vaše údaje nepřímo získáme. Výjimkou jsou případy, kdy by poskytnutí těchto informací způsobilo nepřiměřené úsilí. V takovém případě můžeme přijmout alternativní opatření na ochranu Vašich práv a svobod.

Proč potřebujeme Vaše osobní údaje

Naše společnosti zpracovávají Vaše osobní údaje pouze pro účely uvedené níže:

Správa a řízení smluvního vztahu mezi společností Randstad a našimi obchodními partnery

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi společností Randstad a Vámi jako naším obchodním partnerem; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, které zahrnují plnění smlouvy mezi společností Randstad a naším obchodním partnerem, pro kterého pracujete

Rozvoj obchodu (včetně zasílání přímého marketingu a nabídek) 

V závislosti na okolnostech to může být založeno buď na našem oprávněném zájmu (udržování dobrých vztahů s našimi současnými obchodními partnery, kteří se nerozhodli odhlásit ze zasílání přímého marketingu a nabídek od nás), nebo na vašem souhlasu (v ostatních případech). Vždy se můžete rozhodnout, že od nás nebudete dostávat přímý marketing a nabídky (tj. můžete se odhlásit z odběru) ; viz část "Vaše práva na ochranu údajů" níže.

Zařízení, bezpečnost a pohotovostní plánování

Pro účely oprávněných zájmů společnosti Ransdstad, které zahrnují ochranu a zabezpečení našeho majetku, našich zařízení, našich informačních systémů a našich zaměstnanců

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana zaměstnanců, majetku společnosti, ochrana jejích právních zájmů a řešení právních nároků/sporů

Provádění podnikových transakcí (včetně fúzí, akvizic a odprodejů)

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří zájem společnosti Randstad rozvíjet své podnikání prostřednictvím fúzí, akvizic a prodejů

Události

Na základě našeho oprávněného zájmu organizovat akce, abychom mohli lépe budovat a udržovat dobré vztahy s našimi klienty a dodavateli.

Prevence, odhalování a vyšetřování podvodů

Zpracování je nezbytné pro splnění našich zákonných povinností, když některé úřady nebo správní orgány požadují informace o našem kontaktu jako klienta; a/nebo

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, které zahrnují ochranu majetku společnosti, ochranu jejích právních zájmů a správu právních nároků/sporů

IT podpora

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana našeho majetku a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů

Průzkumy (včetně průzkumů spokojenosti)

Na základě našeho oprávněného zájmu provádět průzkum mezi našimi klienty, abychom lépe porozuměli jejich potřebám, zlepšovali naše služby a budovali a udržovali dobré vztahy s našimi klienty. 

Řízení sporů a vedení soudních sporů a vyřizování případných hlášení prostřednictvím Postupu oznamování nevhodného chování

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, které zahrnují ochranu majetku společnosti, ochranu jejích právních zájmů a řízení právních nároků/sporů s našimi klienty a dodavateli a vyřizování hlášení o případných oznámení nevhodného chování ve společnosti Randstad nebo ve vztahu ke společnosti Randstad

Dodržování právních nebo regulačních požadavků 

Zpracování je nezbytné pro splnění našich zákonných nebo regulačních povinností (např. povinnosti uchovávat určité informace včetně osobních údajů podle daňových zákonů)

Sledování a prosazování dodržování zásad a postupů společnosti Randstad

Pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří ochrana našeho majetku a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů

Pro provádění interních a externích auditů

Pro účely oprávněných zájmů společnosti Randstad, mezi které patří řádný výkon její činnosti a správnost finančního výkaznictví

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

Pokud je zpracování založeno na souhlasu, můžeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu, na kterou jste nám udělili souhlas, pokud tento souhlas neodvoláte. Pokud zpracování není založeno na souhlasu, můžeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou k uzavření smluvního vztahu s Vámi jako naším obchodním partnerem nebo s naším obchodním partnerem, pro kterého pracujete. Po jeho uzavření budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu trvání tohoto smluvního vztahu a po jeho ukončení dále po dobu trvání zákonné promlčecí lhůty. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat déle, pokud to bude nezbytné v souvislosti s jakýmkoli skutečným nebo potenciálním sporem (např. tyto osobní údaje potřebujeme k prokázání nebo obhajobě právních nároků), v takovém případě budeme Vaše osobní údaje uchovávat až do ukončení takového sporu; a/nebo abychom mohli splnit jakoukoli zákonnou nebo regulační povinnost (např. pro daňové nebo důchodové účely), v takovém případě budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, jak to tato povinnost vyžaduje. Pro účely přímého marketingu prováděného na základě našeho oprávněného zájmu uchováváme Vaše údaje po dobu 5 let od ukončení posledního smluvního vztahu.

 

HR technologie

Naše využívání inovativních personálních technologií pro vyhledávání talentů a služeb

Naším hlavním cílem je podporovat lidi a organizace v realizaci jejich skutečného potenciálu. Věříme, že nejlepší způsob, jak tohoto cíle dosáhnout, je spojit naši vášeň pro lidi se silou současných technologií v oblasti lidských zdrojů. Pod pojmem HR technologie máme na mysli technologie, které nám pomáhají digitalizovat a vylepšovat nejrůznější procesy související s výběrovým řízením. 

Například používáme chatboty (namísto neinteraktivních kontaktních formulářů), abychom zlepšili Vaše zkušenosti s talenty.  Chatboti jsou pro uchazeče uživatelsky přívětivým způsobem, jak:

 • Nám poskytnout své identifikační a kontaktní údaje.
 • si sjednávat schůzky s našimi konzultanty.
 • požádat o registraci v našem registru uchazečů.
 • odpovídat kdykoli, kdy to uživateli vyhovuje.

V rámci širšího náborového procesu nám HR technologie umožňují rychleji propojit kandidáty s našimi konzultanty. To zase umožňuje našim konzultantům lépe podporovat kandidáty při hledání zaměstnání a rychleji dodávat správné kandidáty našim klientům. Personální technologie také umožňují našim konzultantům vyhledávat lidi nejen na základě pracovních pozic, na které se kvalifikují, ale také na základě pracovních pozic, o které mají zájem. 

Zlepšování zkušeností klientů 

Technologie v oblasti lidských zdrojů nám pomáhají vyhledávat v širším a rozmanitějším souboru kandidátů, abychom byli ještě lepší při hledání nejlepších talentů s nejvhodnějšími dovednostmi pro naše klienty. Díky těmto technologiím se naši konzultanti mohou soustředit na úkoly, které vyžadují skutečně lidské vlastnosti, které technologie nedokážou napodobit: kreativitu a emoce. 

Odpovědné využívání technologií v oblasti lidských zdrojů

Společnost Randstad se zavázala k etickému a odpovědnému využívání inovativních technologií v oblasti lidských zdrojů (naše zásady v oblasti umělé inteligence si můžete přečíst zde). Randstad tyto technologie nepoužívá jako náhradu člověka nebo lidské interakce v žádné části svých procesů. Naopak, cílem našeho využívání HR technologií je učinit interakci s klienty a kandidáty osobnější, relevantnější a smysluplnější.

Snažíme se zapojit lidské bytosti vždy, když děláme rozhodnutí, která Vás významně ovlivňují. Pokud bychom ve výjimečných případech učinili takové rozhodnutí na základě plně automatizovaného procesu (tj. bez účasti člověka), učiníme tak pouze v případech, kdy to umožňuje zákon, a poté, co Vás o tom informujeme. Upozorňujeme, že za účelem výběru nejvhodnějších kandidátů na volné pracovní místo provádějí naše společnosti profilování uchazečů o zaměstnání zapsaných v našem registru uchazečů a využívají přitom informační systém k porovnání kvalifikačních kritérií kandidátů s požadavky na pracovní místo. Profily uchazečů, které systém nabídne jako vhodné, jsou vždy dále posouzeny konzultantem a ten poté osloví vhodné uchazeče s nabídkou pracovního místa.

Abychom zajistili spravedlivé zacházení se všemi uchazeči, podnikáme kroky k zamezení předpojatosti v případech, kdy používáme personální technologie. Například:

 • Pravidelně testujeme výstupy vytvořené těmito technologiemi, abychom zjistili případnou nespravedlivou zaujatost.
 • Pravidelně získáváme odborné poradenství, abychom neustále zlepšovali způsob, jakým identifikujeme a odstraňujeme předpojatost.
 • Naši konzultanti i algoritmy pro vyhledávání a porovnávání jsou důkladně vyškoleni a vždy spolupracují. 

s kým sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme sdílet:

 • s ostatními společnostmi ve skupině Randstad. Jsme součástí nadnárodní skupiny společností a někdy můžeme sdílet osobní údaje s jinými entitami skupiny Randstad za účelem efektivního řízení podnikání, dodržování právních a regulačních požadavků a poskytování našich služeb Vám a našim klientům. Přehled těchto subjektů naleznete zde.
 • s klienty společnosti Randstad. V rámci našich služeb, včetně náboru a dočasného přidělování k výkou práce u uživatele.
 • s třetími stranami, které poskytují služby související s lidskými zdroji (např. poskytovatelé mzdových služeb, poskytovatelé benefitů: stravenky a jídelny, telefonní operátoři, pojišťovny poskytující penzijní a životní pojištění, společnost zajišťující leasing služebních vozidel).
 • s externími poskytovateli služeb souvisejících s IT (např. využíváme externího poskytovatele pro podporu naší IT infrastruktury; např. důležitá část našeho softwaru a databází je umístěna v cloudovém prostředí, které provozuje externí poskytovatel služeb).
 • s třetími stranami poskytujícími služby související s marketingem (např. můžeme ukládat Vaše osobní údaje v cloudové aplikaci CRM, která je hostována a poskytována poskytovatelem služeb třetí strany; např. pokud využíváme poskytovatele služeb třetí strany k organizaci akce, můžeme s touto třetí stranou sdílet Vaše osobní údaje, abychom vás mohli na tuto akci pozvat).
 • s poskytovateli odborných služeb (např. s našimi auditory, daňovými poradci, právními poradci).
 • s poskytovateli dalších nezbytných služeb (např. bezpečnostních).
 • s bankami a pojišťovnami (např. za účelem výplaty mezd našich agenturních zaměstnanců sdílíme některé jejich osobní údaje s naší bankou).
 • s penzijními fondy. 
 • s orgány veřejné moci (např. podle platných právních předpisů musí společnost Randstad poskytovat osobní údaje orgánům sociálního zabezpečení a daňovým orgánům).
 • s orgány činnými v trestním řízení, soudy a regulačními orgány (např. v rámci vyšetřování trestné činnosti mohou policejní služby požadovat, abychom jim poskytli osobní údaje).

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit třetím stranám:

 • v případě, že prodáváme nebo kupujeme jakýkoli podnik nebo majetek, v takovém případě můžeme Vaše osobní údaje zpřístupnit potenciálnímu prodávajícímu nebo kupujícímu takového podniku nebo majetku; nebo
 • pokud všechna naše aktiva nebo jejich podstatnou část získá třetí strana, přičemž osobní údaje, které o Vás uchováváme, mohou být jedním z převedených aktiv.

Při sdílení Vašich osobních údajů, jak je popsáno výše, mohou být tyto osobní údaje předávány v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) i mimo něj. K případnému mezinárodnímu předávání Vašich osobních údajů bude docházet pouze v souladu s platnými právními předpisy a budeme vyžadovat, aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany Vašich osobních údajů a aby byla zavedena vhodná bezpečnostní opatření.Vaše osobní údaje mohou být předávány ze zemí nacházejících se v EHP do zemí mimo EHP (například do Spojených států). V takových případech budeme vyžadovat, aby byla dodržena následující ochranná opatření:

 • Zákony země, do které jsou Vaše osobní údaje předávány, zajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů. Kliknutím sem získáte seznam zemí mimo EHP, které podle Evropské komise zajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů; nebo
 • Předávání se řídí standardními doložky o ochraně údajů schválenými Evropskou komisí. Více informací o těchto doložkách o ochraně údajů je k dispozici zde; nebo
 • Veškerá další příslušná ochranná opatření podle článku 46 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (2016/679).

Další informace o bezpečnostních opatřeních, která jsme zavedli na ochranu Vašich osobních údajů v mezinárodním měřítku, získáte od našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese osobniudaje@randstad.cz.

 

jakým způsobem chráníme Vaše osobní údaje

Zavedli jsme technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, využíváním, pozměňováním, zničením, odhalením nebo přístupem neoprávněným způsobem. Přístup k osobním údajům omezujeme pouze na ty, kdo je skutečně potřebují znát. Na osoby, které zpracovávají osobní údaje, se vztahují pravidla společnosti Randstad pro bezpečnost informací a IT, ochrany údajů a další interní předpisy a směrnice vztahující se na zpracovávání osobních údajů.

Máme zavedeny postupy pro řešení incidentů v oblasti zabezpečení údajů a pro dodržování zákonných požadavků platných pro odhalování, zpracování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů.

 

vaše práva ohledně ochrany osobních údajů

Ohledně Vašich osobních údajů máte následující práva: 

1. Právo na informace

Máte právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o Vašich právech a o tom, jakým způsobem používáme osobní údaje. Z tohoto důvodu uvádíme tyto informace v tomto oznámení. 

2. Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás uchováváme. Chceme, abyste věděli, jaké osobní údaje o Vás uchováváme, a měli možnost ověřit si, zda Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými zákony a předpisy na ochranu osobních údajů.

3. Právo na opravu

Pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, máte právo požadovat jejich opravu.

4. Právo na vymazání 

Toto právo je též známé jako „právo být zapomenut“ a zjednodušeně řečeno umožňuje požadovat výmaz nebo odstranění osobních údajů, neexistuje-li pádný důvod k jejich uchovávání. Nejde o obecné právo na vymazání, existují výjimky. 

5. Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností máte právo zablokovat či zastavit další využívání Vašich osobních údajů. V případě omezení zpracování můžeme osobní údaje nadále uchovávat, ale už je nesmíme využívat. Abychom zajistili, že toto omezení se bude dodržovat i v budoucnu, vedeme si seznamy osob, které požádaly o zablokování osobních údajů.

6. Právo na přenositelnost údajů

Za určitých okolností máte právo získat a dále využívat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně využívaném, strojově čitelném formátu. Pokud jsou splněny určité podmínky, máte navíc právo přenášet tyto osobní údaje přímo třetí straně.

7. Právo vznést námitku

Za určitých okolností máte právo vznést námitku proti určitým způsobům zpracovávání. Zejména jde o právo za určitých okolností vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo veřejného zájmu; právo vznést námitku proti zpracovávání za účelem přímého marketingu (včetně profilování); právo vznést námitku proti využívání osobních údajů za účelem vědeckého nebo historického výzkumu nebo ke statistickým účelům.

8. Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracovávání osobních údajů z naší strany podmíněno výhradně Vaším souhlasem, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. To zahrnuje i právo odvolat souhlas s využíváním osobních údajů v rámci dobrovolných průzkumů mezi zaměstnanci.

9. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracovávání, včetně profilování, které má pro Vaši osobu právní důsledky nebo Vás významným způsobem ovlivňuje. K automatizovanému rozhodování dochází, když elektronický systém využívá osobní údaje k rozhodování bez zásahu člověka. Nejde o obecné právo vznést námitku, existují výjimky. Automatizované rozhodování jsme oprávněni použít například tehdy, je-li to nezbytné k plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli. K zajištění ochrany práv jsme zavedli příslušná opatření. Další informace naleznete v sekci „Inovativní HR technologie“.

Svá práva můžete uplatnit e-mailem na adrese osobniudaje@randstad.cz nebo písemně poštou zaslanou na adresu našich společností. 

Vaši žádost budeme vyřizovat se zvláštní péčí, abychom zajistili účinné uplatnění Vašich práv. Můžeme Vás požádat o prokázání totožnosti, abychom se ujistili, že Vaše osobní údaje nesdílíme s nikým jiným než s Vámi! 

Musíte si být vědomi toho, že ve zvláštních případech (například z důvodu zákonných požadavků) nemusíme být schopni Vaši žádost učinit účinnou ihned. 

V každém případě Vás budeme do jednoho měsíce od podání žádosti informovat o přijatých opatřeních.  

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení můžeme čas od času aktualizovat. Datum, ke kterému byla provedena poslední změna, naleznete dole pod tímto oznámením. Doporučujeme, abyste si toto oznámení pravidelně pročítali a byli tak informováni o jakýchkoli změnách.