Průzkum Randstad HR Trends 2024: Téměř všechny firmy budou přidávat. Přesto mzdy zaměstnancům nestačí, většina při náboru požaduje více, než jim mohou podniky nabídnout

Čtvrtina firem v Česku plánuje nabírat zaměstnance, přičemž jedním z důvodů je růst prodejů (očekávaný rovněž čtvrtinou respondentů). Nábor nových zaměstnanců tak patří mezi výzvy, se kterými se musí podniky potýkat. Téměř polovina podniků ovšem naráží při náborech na nedostatek praxe kandidátů a 82 % na jejich přílišné mzdové nároky, přestože 83 % firem v loňském roce přidávalo. Letos plánuje mzdy zvýšit srovnatelné množství podniků. Zaměstnance se dále pokoušejí nalákat a udržet pomocí benefitů, nejčastěji nabízejí stravenky, školení, volno navíc a home office. 

Three colleagues having a meeting in a meeting room, while one colleague is making a call outside the room.
Three colleagues having a meeting in a meeting room, while one colleague is making a call outside the room.

Personální agentura Randstad zveřejnila výsledky průzkumu HR Trends 2024 mapujícího trendy, výzvy a strategie v řízení lidských zdrojů. Vyplývá z nich, že 82 % českých podniků plánuje zaměstnancům navýšit mzdy, z toho polovina respondentů o 1-5 % a polovina o 6-10 %. Žádná z dotázaných společností neplánuje v roce 2024 mzdy snižovat. 

quote icon

Většina respondentů (64 %) pokládá za hlavní HR výzvu udržení nejlepších lidí a rozvoj talentovaných leaderů. Za nejlepší řešení HR výzev přitom považují právě zvýšení mzdového ohodnocení (66 %), dále školení (53 %) a nabídku personalizovaných benefitů (25 %). Firmy tak demonstrují ochotu investovat do zaměstnanců, což je pro udržení a rozvoj talentů v jejich týmech klíčové.

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

Výsledky průzkumu zároveň naznačují rostoucí optimismus mezi firmami. Až 28 % z nich očekává zvýšení objemu prodejů, přestože se potýkají s výzvami při získávání a udržení talentů.

quote icon

Největšími výzvami při získávání talentů jsou nereálná mzdová očekávání (82 %), což je o 8 procentních bodů více než vloni, a nedostatek praxe (43 %).

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

Čtvrtina firem přesto plánuje zvýšení počtu zaměstnanců, a to především z důvodu obchodního růstu společnosti a kvůli fluktuaci pracovníků. Nejvíce chtějí nabírat ve výrobě (59 %), inženýrství (41 %) a provozu (31 %). Největší pokles náborů oproti loňskému roku naopak zaznamenal průzkum HR Trends v logistice (ze 40 % na 18 %), v IT a technologiích (z 30 % na 10 %), prodeji (ze 24 % na 13 %) a v účetnictví a financích (z 24 % na 5 %).

V roce 2024 bude nejvyužívanější metodou pro nábor kandidátů podle 85 % respondentů doporučení zaměstnanců, což překonalo pracovní portály, které byly na prvním místě vloni (letos jsou nejefektivnější podle 82 % respondentů). Na třetím místě jsou firemní weby a sociální sítě (59 %, resp. 58 %).

quote icon

Takto zásadní význam osobního doporučení ukazuje, jak je důležité se zaměřovat na atraktivnost značky zaměstnavatele, která se následně odráží v náboru.

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

zajímají vás kompletní výsledky průzkumu Randstad HR Trends 2024?

mám zájem o výsledky