Mírný nárůst nezaměstnanosti, plošné zvyšování mezd a změny v důsledku konsolidačního balíčku.

Trh práce v roce 2024 bude charakterizován třemi klíčovými faktory: mírným nárůstem nezaměstnanosti v prvním čtvrtletí, plošným navyšováním mezd a zásadními změnami v oblasti benefitů, práce tzv. dohodářů a daňového zatížení z důvodu vládního konsolidačního balíčku. Generální ředitel společnosti Randstad ČR Martin Jánský předpovídá tyto změny na základě aktuálních tržních trendů a indikátorů, přičemž upozorňuje na nutnost přizpůsobit se dynamice trhu a zdůrazňuje význam udržení konkurenceschopnosti firem prostřednictvím atraktivních pracovních podmínek.

Four colleagues having a meeting in a meeting room. Financial charts in the background.
Four colleagues having a meeting in a meeting room. Financial charts in the background.

Trh práce bude v roce 2024 ovlivněn především progresem ekonomiky a legislativními změnami, jako je např. konsolidační balíček. Tyto trendy se dotknou jak růstu mezd, tak vývoje míry nezaměstnanosti. 

quote icon

V příštím roce neočekáváme ve vývoji míry nezaměstnanosti dramatický zvrat. V prvním čtvrtletí předpokládáme mírný nárůst, tradiční pro tuto část roku, který může být podpořen i opatrností firem při náborech kvůli nejistému vývoji cen energií a snižujícímu se počtu nových zakázek.

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

Podle nedávného průzkumu personální agentury Randstad přistupují firmy k řízení svých zaměstnanců s novou strategií. I přes momentální pokles poptávky chtějí stávající pracovníky udržet, než aby v době očekávaného hospodářského oživení čelily výzvám a dodatečným nákladům spojeným s náborem.

Navzdory ekonomické nejistotě, kterou může způsobit zvýšení regulované složky cen energií, firmy v roce 2024 plánují zvyšovat mzdy. Největší nárůst se očekává v bankovnictví, pojišťovnictví, finančních službách, energetice a plynárenství​.

quote icon

Drtivá většina firem počítá s tím, že v příštím roce bude navyšovat. Nárůst o 6–10 % plánuje 48,6 % firem, růst mezd o 1–5 % předpokládá 45,7 % podniků.

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

V roce 2024 dojde také ke změnám v oblasti benefitů a daňového zatížení firem kvůli novému konsolidačnímu balíčku. 

quote icon

Konsolidační balíček, který vstoupí v platnost na začátku roku, zásadně ovlivní systém benefitů a daňové struktury ve firmách. Může mít za následek zvýšené náklady na zaměstnance, ale zároveň nabízí nové příležitosti pro inovace v oblasti benefitů. Firmy budou muset pečlivě přehodnotit svou nabídku zaměstnaneckých výhod, aby zůstaly atraktivní pro současné i potenciální zaměstnance. Mohou se díky tomu objevit nové trendy v nabízených benefitech, jako je flexibilní pracovní doba, rozšířené zdravotní pojištění nebo programy na podporu duševního zdraví, které reagují na měnící se potřeby zaměstnanců.

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

Rok 2024 bude pro trh práce dynamický s důrazem na udržení stávajících zaměstnanců prostřednictvím konkurenceschopných mezd a atraktivních benefitů. Zatímco první část roku může být poznamenána určitou nejistotou, druhá polovina by měla přinést stabilizaci a růst, a to jak ve vývoji ekonomiky, tak v poptávce po zaměstnancích.

S proměnlivou ekonomickou situací, tržními podmínkami a legislativními změnami bude pro firmy klíčové na tyto trendy adekvátně reagovat, pokud chtějí zůstat na trhu práce atraktivními zaměstnavateli, udržet si stávající talenty a případně získat nové pracovníky. 

quote icon

Pro zaměstnance bude důležité, že vzhledem k předpokládanému vývoji inflace by v příštím roce mělo dojít k nárůstu nejen nominálních, ale i reálných mezd.

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika