Průzkum Workmonitor společnosti Randstad ukázal, že pro většinu českých zaměstnanců je důležitější pracovní spokojenost, rovnováha mezi osobním a pracovním životem a podpora duševního zdraví než kariérní postup. Oproti globálnímu průměru také netouží po manažerských pozicích. Od ostatních zemí se liší i tím, že je pro ně při výběru zaměstnání důležitější jistota práce než výše mzdy. Workmonitor rovněž ukazuje, že pro tři čtvrtiny Čechů je klíčová rovnováha v odměňování žen a mužů.

Woman sitting on a window sill having a chat with two colleagues.
Woman sitting on a window sill having a chat with two colleagues.

Průzkum Workmonitor 2024 personální agentury Randstad, zaměřující se na faktory ovlivňující zaměstnance při výběru práce a změně místa, upozorňuje na významný posun v prioritách českých pracovníků. Vyplynulo z něj, že v současné době má kariérní ambice pouhých 39 % pracovníků, což je významně méně ve srovnání s globálním průměrem (56 %). Více jak polovina (52 %) respondentů by navíc zůstala na pozici, ve které je spokojená, ačkoliv nenabízí prostor pro postup nebo rozvoj, 45 % dokonce zájem o kariérní postup nemá. 

quote icon

Zajímavé je, že pouhá čtvrtina pracovníků si přeje převzít větší manažerskou zodpovědnost, což je výrazně méně než globální průměr (47 %). Tento trend ukazuje na změnu v hodnotách pracovníků, kteří dávají přednost osobnímu životu a duševnímu zdraví před profesním postupem a nechtějí nést v práci větší zodpovědnost.

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

Zhoršená finanční situace Čechů, způsobená nejprve pandemickými opatřeními a následně dopady války na Ukrajině, inflací a zdražováním, se podle Workmonitoru 2024 propisuje i do dalších pracovních trendů. 

quote icon

V současnosti se 45 % pracujících Čechů obává ztráty zaměstnání, což je o 7 procentních bodů více než vloni. Při přemýšlení o současném či budoucím zaměstnání je pro ně proto nejdůležitější jistota práce (92 %). Oproti ostatním zemím je u nás výše mzdy až na druhém místě (90 %) těsně následovaná work-life balance a podporou duševního zdraví (89 %).

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

Co se týče flexibility, 27 % respondentů by odmítlo práci, pokud by součástí nabídky nebyla flexibilní pracovní doba, pro čtvrtinu je nutností home office. To je pokles oproti loňsku, kdy možnost pracovat na dálku byla podstatná pro více než polovinu Čechů. Pracovníci dále požadují, aby hodnoty a cíle jejich zaměstnavatelů byly v souladu s jejich vlastními. Více než třetina (37 %) by nevzala práci, ve které by nesouhlasila s názory vedení, čtvrtina by nezačala pracovat ve společnosti, která se aktivně nesnaží o diverzitu a férovost. Nejdůležitější hodnotou je pro ně zvlášť rovnost v odměňování žen a mužů (74 %). 

quote icon

Zaměstnavatelé, kteří jsou vnímaví k potřebám svých zaměstnanců, se pro ně stávají důvěryhodnými partnery, čímž u zaměstnanců dosahují pocitu naplnění a uspokojení v pracovním prostředí.

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika