Jak napsat motivační dopis

Úvodem

Nezaměňujte průvodní a motivační dopis. Zatímco průvodní dopis pouze doprovází všechny zaslané dokumenty, motivační dopis už má výrazně osobnější charakter a jeho cílem je vás „prodat“. Důležitý je v něm tah na bránu – vyhněte se dlouhým souvětím, slovní vatě a zdvořilostním frázím. Neopakujte ani informace z životopisu a rozhodně nikomu nepodlézejte.

Jak napsat

motivační dopis

Pokud nevíte, jak napsat motivační dopis, můžete se inspirovat příkladem skvělého dopisu zde. Pozor – vzory motivačních dopisů nikdy nekopírujte slovo od slova, opravdu se jen inspirujte. V motivačním dopise byste totiž měli být především co nejosobnější. Pochlubte se, v čem jste dobří, můžete také lehce popustit uzdu kreativity a originality, ale nepřehánějte to. Motivační dopis by měl působit jako páka a zvýšit účinnost životopisu tak, aby vás odlišil od ostatních uchazečů o stejnou pozici.

TIP: Motivační dopis napište vždy, i když ho personalisté k dané pozici nepožadují. Nevnímejte ho jen jako nutné zlo, ale naopak jako spojence, který vám může výrazně pomoci – když ho napíšete dobře, zaujmete. A máte pak daleko větší šanci personalisty oslovit a práci získat.

5 rad

jak na motivační dopis

Nepište rukou

Motivační dopis by měl být osobní, ale nepište ho rukou. Bude to vypadat, že jste zaspali dobu. Personalisté neradi luští cizí rukopisy a počítají s tím, že dopis napíšete na počítači. Tak je nezklamte.

Krátce a výstižně 

To nejcennější, co máme, je čas. Platí to i pro personalisty. Chtějí se rychle dozvědět, co máte na mysli. Nepište proto romány a soustřeďte se na co nejjasnější vyjádření. Když je ale řeč o stručnosti, neznamená to, že bude stačit pouhá jedna věta nebo třeba dva řádky. Ideální délka motivačniho dopisu je zhruba třetina běžné stránky.

K věci, prosím

Hned po oslovení adresáta zmiňte název pracovní pozice, o kterou se ucházíte, spolu s informací, kdy a jak jste se o ní dozvěděli. Pokračujte pasáží, ve které ukážete, že zrovna vy jste nejlepším kandidátem na dané místo – jednoduše napište, jakými zkušenostmi a znalostmi společnosti prospějete, jakých relevantních úspěchů jste dosáhli v předchozích zaměstnáních, ukažte svůj zájem o firmu a předveďte krátce i svou orientaci v oboru. Cílem motivačního dopisu je osobní pohovor – vyjádřete tedy přání potkat se a doplňte, jak vás personalisté mohou kontaktovat.

Jen žádné chyby

Než motivační dopis odešlete, přečtěte si ho. A pak ještě jednou. Zkrátka – pokuste se vychytat všechny gramatické i věcné chyby. Pokud si nejste jistí, zda se vám to povedlo, nechte si poradit. Vyplatí se nechat projet dopis i očima zkušeného jazykového korektora, který vše doladí k dokonalosti.

Peníze vynechte

Ačkoliv platové ohodnocení je rozhodně velkou motivací při hledání nové pracovní pozice, do motivačního dopisu nepatří. Svou představu o penězích si proto nechte až na osobní jednání s personalisty.

Co personalisté hledají

v motivačních dopisech

  • Splnění požadavků na danou pozici
  • Odlišnosti od jiných uchazečů
  • Úspěchy z předchozích zaměstnání

Současné trendy

Zaměstnavatelé již motivační dopisy nepožadují v takové míře jako před pár lety. Prvky z motivačních dopisů se nyní přesouvají do životopisů, a tím životopisy začínají přebírat i roli motivačních dopisů.

Dalším současným trendem je, že kandidáty stále více oslovují personalisté sami prostřednictvím sociálních sítí (např.: LinkedIn) nebo na základě doporučení. Ani v tomto případě po kandidátech nepožadují motivační dopis.