Jak napsat životopis?

Strukturovaný Životopis (CV) je vaší první vizitkou při hledání práce a připravit ho opravdu dobře může být náročné. Zkušenému personalistovi přitom stačí jen krátká chvíle, aby na základě jeho obsahu rozhodl, zda se na danou pozici hodíte či nikoliv. Jak CV napsat, aby neskončilo zapomenuté na dně šuplíku, ale stalo vaší výherní vstupenkou na pohovor? Vyzpovídali jsme pro vás konzultanty, kteří se náborem zabývají denně, a vybrali ty nejdůležitější postřehy z jejich praxe.

Rozsah

Jaký má mít životopis rozsah
Personalistům projdou denně rukama desítky životopisů, a doba, kterou se jimi mohou zabývat, je proto velmi omezená. Některé studie dokonce říkají, že čas, který stráví čtením jednoho CV, se počítá na sekundy!

Oč menší pozornost může budoucí zaměstnavatel věnovat prohlížení vašeho životopisu, o to větší úsilí byste měli vynaložit vy při jeho psaní. Máte totiž před sebou nelehký úkol. V krátké chvíli musíte zaujmout, sdělit o sobě vše důležité a být při tom maximálně struční. Není sice možné vměstnat veškeré informace do textu, jehož čtení zabere jen pár vteřin, ideálně by ale délka vašeho CV nikdy neměla přesáhnout 2 strany.

Struktura a forma

Pozor, pozor, méně je někdy více a na vzhledu záleží! Tím není myšlena vaše fyzická krása, ale upravená podoba vašeho CV. Ta je vždy tím prvním, na co personalista podívá, a pokud nezíská dobrý dojem, často také tím posledním.

Že jste pečliví a organizačně zdatní? Pokud váš životopis postrádá jakoukoliv logiku a strukturu, nedivte se, že vám to recruiter nevěří. Ostatně, on se v takovém případě k těmto informacím nejspíš ani neprokouše.

Soustřeďte se proto vždy na formát a přehlednost CV. Rozdělte ho do tematických částí, zachovejte posloupnost informací, vyvarujte se gramatických chyb a pište ho vždy na počítači.

Pravidla jak psát životopis

  • buďte struční, životopis by neměl být příliš dlouhý (ideálně 1-2 strany)
  • měl by být napsaný na počítači, nikoliv rukou
  • nesmí obsahovat chyby (gramatické ani věcné)
  • měl by vyzdvihnout to podstatné pro danou pozici
  • v životopise se neuvádí vaše platové očekávání, to se řeší až při osobním setkání
  • měl by být přehledný a rozdělený do tematických částí a relevantní pozici, o kterou se zajímáte
  • není potřeba uvádět osobní údaje jako je datum narození, rodinný stav, děti atd.

Na co se zaměstnavatel soustředí

Personalisté obvykle hledají informace, které potvrdí, že se pro danou práci hodíte. Obsah vašeho CV by proto měl vždy odpovídat pozici, o kterou se ucházíte. A jaké informace rozhodně nevynechat?

Základní informace

Může se to zdát jako naprostá samozřejmost, ale divili byste se, kolik zajímavých životopisů zůstane bez odezvy jen proto, že v nich chybí to nejdůležitější: kontaktní údaje.

Přestože zkušení personalisté dokáží zdatně číst mezi řádky, věštecké vlohy či možnost vyhlásit celostátní pátrání většinou nemají, takže CV bez kontaktů automaticky končí na jednom jediném možném místě, v odpadkovém koši.

Vždy proto uveďte na začátek jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Vyplatí se do strukturovaného životopisu vložit také aktuální fotografii. Naopak není nutné vypisovat osobní údaje jako je datum narození, rodinný stav nebo počet dětí.

Pracovní zkušenosti

Zaměstnavatel ve strukturovaném životopise většinou hledá ty nejaktuálnější zkušenosti a nejvíce ho zajímá poslední zaměstnání nebo pozice související s prací, o kterou se ucházíte. Věnujte proto těmto informacím zvýšenou pozornost. Vždy uveďte název společnosti i pozice, v několika odrážkách jasně definujte vaše hlavní zodpovědnosti a pracovní náplň. Zaměstnání nebo stáže, které nijak nesouvisí s pozicí, o kterou se ucházíte, můžete uvést až jako poznámku pod čarou nebo vůbec.

Vzdělání

Jako první se v životopise uvádí nejvyšší dosažené vzdělání, nevynechejte ani informaci o začátku a konci studia nebo datum předpokládaného ukončení a oficiální název školy spolu s vystudovaným oborem či zaměřením. Pokud se pyšníte vysokoškolským titulem, určitě nemusíte zaměstnavateli vysvětlovat, že jste předtím vystudovali základní školu.

Jazykové znalosti

Informace o jazykových znalostech nabývají v CV na stále větší důležitosti. Pokud se jimi můžete pochlubit, nenechte je rozhodně zapadnout. Seznam jazyků, kterými hovoříte, můžete klidně uvést hned v úvodu v základních informacích o vás.

Sepište je přehledně v bodech a nejlépe rovnou ohodnoťte i jejich úroveň, aby si zaměstnavatel mohl udělat představu, jak jste na tom. Neopomeňte zmínit získané certifikáty, státní zkoušky a zahraniční zkušenosti.

Znalosti práce na počítači

V této sekci vypište všechny počítačové programy, se kterými umíte pracovat. Pokud se ucházíte o pozici programátora, asi je zbytečné vyzdvihovat, že ovládáte Word a Excel, jestliže ovšem míříte na místo asistenta ředitele, může právě tato informace být klíčová.

Řidičský průkaz

Na některých pozicích je cestování autem nezbytnou součástí běžného pracovního dne, na jiných vaše schopnost řídit nemusí být nutností, ale výhodou, přestože o tom v pracovním inzerátu nepadla zmínka. Pokud vlastníte řidičský průkaz, nezapomeňte to proto uvést, a to i včetně názvu jeho skupiny.

Ostatní dovednosti a zájmy

I na tyto položky padne zrak náborářů často. Možná nemáte tolik zkušeností, ale to, co jste vystudovali, vaše zájmy nebo dovednosti jim mohou napovědět, že byste se na danou pozici dobře hodili a máte k ní předpoklady. Uveďte zde vaše další specifické znalosti a dovednosti jako je např. psaní všemi deseti prsty. Můžete zmínit i vaše koníčky nebo jakékoliv činnosti, nejlépe takové, které mají souvislost s danou pozicí.

Držíme vám palce, ať s životopisem zazáříte a personalistu oslovíte!