V lednu počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 16 319 na celkových 295 546 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 4,0 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 je to o 12 487 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3,7 % a podíl žen vzrostl na 4,2 %.

Group in an office having a conversation
Group in an office having a conversation

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší v okresech - Jindřichův Hradec (o 19,1 %), Písek (o 16,3 %), Jeseník (o 15,0 %), Strakonice (o 13,5 %), Český Krumlov (o 12,9 %), Klatovy (o 12,9 %), Tachov (o 12,4 %), Znojmo (o 12,0 %).

quote icon

Na začátku roku došlo k růstu míry nezaměstnanosti, což odráží kombinaci sezónních faktorů a ekonomických výzev, kterým trh práce čelí. Uvedený vývoj není počátkem kalendářního roku výjimečný, projevuje se v něm ukončení sezónních pracovních míst vzniklých v předvánočním období a končící pracovní smlouvy na dobu určitou. Navíc se prodloužila doba potřebná k nalezení nového místa na více než měsíc, což naznačuje změnu dynamiky trhu práce. Dalšími faktory přispívajícími k růstu nezaměstnanosti jsou obavy zaměstnavatelů ze zvyšujících se nákladů, což přivedlo část firem k zastavení nebo omezení náboru nových pracovníků. V zaměstnávání na dohodu se promítly legislativní změny zatěžující firmy administrativou a jinými komplikacemi, takže část z nich od této formy zaměstnání upustila. Míra nezaměstnanosti pravděpodobně mírně poroste i v následujících měsících. Pro zaměstnavatele to ovšem znamená možnou úlevu otevírající více možností při najímání nových pracovníků a obecně pro ozdravování trhu práce.

Martin Jánský
generální ředitel, Randstad Česká republika

ÚP ČR evidoval k 31. 01. 2024 celkem 266 783 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 5 006 nižší než v předchozím měsíci a o 14 358 nižší než v lednu 2023. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,1 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (10,2), Bruntál (8,7), Jeseník (7,2), Děčín (5,3), Hodonín (5,0), Opava (4,6), Most (4,3), Strakonice (4,1).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v prosinci v ČR 2,8 %, v EU27 5,8 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,8 % a v EU27 5,9 %.

Ve 3. čtvrtletí 2023 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda* (dále jen „průměrná mzda“) celkem 42 658 Kč, což je o 2 810 Kč (7,1 %) více než ve stejném období roku 2022. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 8,0 %, reálně tak mzda klesla o 0,8 %. Objem mezd se zvýšil o 7,5 %, počet zaměstnanců vzrostl o 0,4 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 3. čtvrtletí 2023 po očištění od sezónních vlivů 1,5 %.

Medián mezd (37 492 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 7,1 %, u mužů dosáhl 40 153 Kč, u žen byl 34 705 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 19 835 Kč a 66 998 Kč.

zdroj: MPSV, ČSÚ,
ec.europa.eu

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství