V dubnu počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 8 545 na celkových 280 078 a podíl nezaměstnaných osob se snížil na 3,7 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 je to o 18 395 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 3,4 % a podíl žen zůstal na 4,1 %.

muž prezentující data
muž prezentující data

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 4 okresech - Most (o 1,2 %), Mladá Boleslav (o 0,7 %), Blansko (o 0,4 %), Plzeň-město (o 0,3 %).

quote icon

V dubnu jsme zaznamenali pokles míry nezaměstnanosti, což je důsledek zejména obnoveného zájmu firem o nábory, které byly odloženy během zimních měsíců. S příchodem jara firmy tradičně rozšiřují své týmy. Roste optimismus firem i domácností, což můžeme sledovat ne vyšších odhadech ekonomického růstu pro letošní rok i ve vyšších maloobchodních tržbách. Trend zvyšujícího se optimismu na pracovním trhu je vidět také v očekáváních zaměstnanců ohledně zvyšování platů. Podle průzkumu REBR 2024 předpokládá 71 % zaměstnanců zvýšení mezd. Tato data naznačují, že zaměstnavatelé jsou ochotni investovat do svých týmů, což může přispět k dalšímu snižování nezaměstnanosti v nadcházejících měsících. Nicméně očekáváme, že v létě dojde k poklesu náborové aktivity, protože mnohé společnosti se soustředí na maximalizaci využití stávajících zdrojů.

Martin Jánský
generální ředitel, Randstad Česká republika

ÚP ČR evidoval k 30. 04. 2024 celkem 268 046 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 614 nižší než v předchozím měsíci a o 16 484 nižší než v dubnu 2023. Na jedno volné pracovní místo připadal v průměru 1 uchazeč, z toho nejvíce v okresech Karviná (10,8), Bruntál (6,8), Hodonín (5,8), Děčín (5,2), Most (4,4), Blansko (4,4), Jeseník (4,2), Jablonec nad Nisou (4,0).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v březnu v ČR 3,1 %, v EU27 6,2 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,9 % a v EU27 6,0 %.

Ve 4. čtvrtletí 2023 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 46 013 Kč, což je o 2 734 Kč (6,3 %) více než ve stejném období roku 2022. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 7,6 %, reálně tak mzda klesla o 1,2 %. Objem mezd se zvýšil o 6,5 %, počet zaměstnanců vzrostl o 0,1 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí 2023 po očištění od sezónních vlivů 1,5 %.

Medián mezd (39 685 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 6,0 %, u mužů dosáhl 42 340 Kč, u žen byl 36 842 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 20 073 Kč a 74 654 Kč.

zdroj: MPSV, ČSÚ,
ec.europa.eu

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství