V červnu počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 1 638 na celkových 272 684 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na 3,6 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 je to o 22 892 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 3,2 % a podíl žen zůstal na 4,0 %.

woman on the phone
woman on the phone

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 23 okresech, největší v okresech - Most (o 4,4 %), Písek (o 3,2 %), Vyškov (o 3,1 %), Tábor (o 3,0 %), Tachov (o 2,9 %), Olomouc (o 2,1 %), Domažlice (o 1,7 %), Praha-západ (o 1,1 %).

quote icon

V červnu míra nezaměstnanosti vlivem několika protichůdných vlivů stagnovala. Na jedné straně došlo k oživení ekonomiky, které je taženo růstem reálných mezd a s tím související zvýšenou spotřebou. To vedlo k větší poptávce po pracovní síle a optimističtějšímu přístupu firem k náboru. Na druhé straně však firmy před létem tolik nenabírají, a nabídka brigád není tak vysoká jako v předchozích letech, což vyrovnává pozitivní vlivy.
V létě očekáváme další stagnaci míry nezaměstnanosti. Na jedné straně bude vrcholit období brigád, na straně druhé firmy nebudou mít pro nábor nových zaměstnanců kapacity z důvodu dovolených. Problém s náborem je pro léto příznačný a setkáváme se s ním opakovaně, kandidáti chodí méně na pohovory, a to především modré límečky. Navíc v případě, že pracovníkům končí smlouva na začátku léta, často využijí letní měsíce k relaxaci a cestování a na nové místo nastoupí až začátkem září.

Martin Jánský
generální ředitel, Randstad Česká republika

ÚP ČR evidoval k 30. 06. 2024 celkem 263 552 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 2 965 nižší než v předchozím měsíci a o 23 138 nižší než v červnu 2023.

Na jedno volné pracovní místo připadal v průměru 1 uchazeč, z toho nejvíce v okresech Karviná (10,3), Bruntál (6,0), Hodonín (5,2), Děčín (4,8), Most (4,6), Blansko (3,9), Jablonec nad Nisou (3,9), Opava (3,6).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v květnu v ČR 2,6 %, v EU27 5,9 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,7 % a v EU27 6,0 %.

V 1. čtvrtletí 2024 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 43 941 Kč, což je o 2 884 Kč (7,0 %) více než ve stejném období roku 2023. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,1 %, reálně tak mzda vzrostla o 4,8 %. Objem mezd se zvýšil o 7,2%, počet zaměstnanců vzrostl o 0,1 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy v 1. čtvrtletí 2024 po očištění od sezónních vlivů 1,7 %.

Medián mezd (36 651 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,5 %, u mužů dosáhl 39 541 Kč, u žen byl 33 793 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 20 753 Kč a 69 219 Kč.

zdroj: MPSV, ČSÚ,
ec.europa.eu

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství