V květnu počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 5 756 na celkových 274 322 a podíl nezaměstnaných osob se snížil na 3,6 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 je to o 20 429 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 3,3 % a podíl žen poklesl na 4,0 %.

a man reading from a tablet
a man reading from a tablet

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 7 okresech - Most (o 2,0 %), Plzeň-jih (o 1,6 %), Ústí nad Labem (o 1,1 %), Plzeň-sever (o 1,1 %), Mladá Boleslav (o 0,9 %), Chomutov (o 0,4 %), Praha-západ (o 0,2 %). 

quote icon

Opětovný pokles míry nezaměstnanosti lze přičíst především zvýšené poptávce po pracovních silách před začátkem letní sezóny. Firmy chtějí nabrat nové zaměstnance před prázdninami, během nichž není na nábory z důvodu dovolených prostor ani čas. Rovněž je poptávka po sezónních pracovnících, přestože ekonomická situace způsobila, že firmy je nenabírají s takovým předstihem jako v minulých letech. Z průzkumu REBR 2024 vyplývá, že téměř polovina zaměstnanců je ochotna se za prací stěhovat, pokud jim zaměstnavatel poskytne finanční podporu nebo nabídne možnost bydlení. To umožňuje firmám lákat zaměstnance z lokalit s vyšší mírou nezaměstnanosti, jako je Ústecký, Moravskoslezský nebo Karlovarský kraj.
Dalším faktorem souvisejícím s poklesem míry nezaměstnanosti je jarní navyšování mezd, což přispělo k menší ochotě zaměstnanců měnit zaměstnavatele. Průzkum REBR ukazuje, že i když v lednu vyjádřili ochotu změnit práci, po navýšení mezd v březnu a dubnu od toho v řadě případů upouštějí.
V létě očekáváme stagnaci míry nezaměstnanosti. Přestože bude vrcholit období brigád, firmy pravděpodobně omezí nábory nových pracovníků kvůli nutnosti vybalancovat mzdové náklady. Uvedený trend se může projevit zvýšenou opatrností při nabírání nových zaměstnanců a menším počtem nabízených sezónních pracovních míst.

Martin Jánský
generální ředitel, Randstad Česká republika

ÚP ČR evidoval k 31. 05. 2024 celkem 266 517 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 1 529 nižší než v předchozím měsíci a o 19 175 nižší než v květnu 2023.

Na jedno volné pracovní místo připadal v průměru 1 uchazeč, z toho nejvíce v okresech Karviná (10,1), Bruntál (6,4), Hodonín (5,6), Děčín (4,8), Most (4,4), Blansko (4,0), Jablonec nad Nisou (4,0), Opava (3,8).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v dubnu v ČR 2,7 %, v EU27 5,9 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,7 % a v EU27 6,0 %.

V 1. čtvrtletí 2024 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 43 941 Kč, což je o 2 884 Kč (7,0 %) více než ve stejném období roku 2023. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,1 %, reálně tak mzda vzrostla o 4,8 %. Objem mezd se zvýšil o 7,2%, počet zaměstnanců vzrostl o 0,1 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy v 1. čtvrtletí 2024 po očištění od sezónních vlivů 1,7 %.

Medián mezd (36 651 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,5 %, u mužů dosáhl 39 541 Kč, u žen byl 33 793 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 20 753 Kč a 69 219 Kč.

zdroj: MPSV, ČSÚ,
ec.europa.eu

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství