Prohlášení

Projekt Randstad - vzděláváním ke zvyšování kvality služeb(registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004755) je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávacích aktivit zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti Randstad, s.r.o., včetně zvýšení adaptability starších pracovníků nad 54 let. Projekt je určen pro všechny zaměstnance bez rozdílu pohlaví, vyznání nebo věku.