Bonus budeme vyplácet průběžně s výplatou za daný měsíc, ve kterém na něj vznikl nárok poté, kdy doporučený zaměstnanec splní všechny výše uvedené podmínky. 
Nárok na bonus vzniká pouze při splnění všech výše uvedených podmínek.