Podmínky pro vyplacení nástupního (rehire) bonusu:

 • Kandidát v minulosti pracoval v Amazonu na pozici Pracovník distribučního / reklamačního centra (T1)
 • Předchozí pracovní poměr nebo přidělení agenturou práce do/v Amazonu bylo ukončeno nejpozději dne 31. 8. 2021
 • Rehire bonus ve výši 8 000 Kč (brutto) náleží za opakovaný nástup na HPP. V případě opakovaného nástupu na HPP na zkrácený úvazek činí Rehire bonus: 6 000 Kč (brutto) u třídenních směn, 4 000 Kč (brutto) u dvoudenních směn
 • Nárok na Rehire bonus vznikne pouze, pokud zaměstnanec nastoupí na 1. plánovaný termín day0 a DAY1 bez přeplánování na základě jeho požadavku
 • Nárok na Rehire bonus vznikne zaměstnanci, pokud bude jeho přidělení agenturou Randstad do Amazonu trvat minimálně do 31. 12. 2021 s nástupem na day1 od 25. 10. 2021 do 5. 12. 2021
 • Kandidát bude mít od nástupu na day1 (od 25. 10. 2021) do 31. 12. 2021 minimálně 95% docházku (bez neomluvených absencí), v případech absencí spojených se situací kolem Covid-19 (tzn. karanténa, izolace i OČR)  bude minimální požadavek na docházku 75 % (bez neomluvených absencí)
 • Kandidát bude hlásit požadavek na rehire bonus při hovoru na call centru a požadavek vyplní při podpisu smlouvy
 • Rehire bonus je v plné kompetenci klienta Amazon
 • Rehire bonus bude Randstad vyplácet při splnění všech podmínek, a to nejdéle do 15. 1. 2022
 • Uchovejte si kopii formuláře, bude sloužit jako doklad pro vyplacení Rehire  bonusu
 • Termínem DAY1 se rozumí den první plánované směny, nikoliv online pohovor