Randstad řešení master vendor

výhody

master vendor

Představte si, kolik užitečných věcí byste mohli udělat pro vaši firmu, ​pokud byste nemuseli trávit tolik času řešením provozních záležitostí týkající​ch​​ se lidských zdrojů. Kolik drahocenného času, starostí i nákladů byste si ušetřili, kdybyste se místo běžných úkolů a procesů mohli věnovat zásadním záležitostem vašeho podnikání a soustředit se plně na vaše obchodní cíle. Krásná představa? Může se stát rychle skutečností! Získejte spolehlivého partnera, který za vás vše zastane, aniž by se to jakkoliv podepsalo na výsledné kvalitě nebo​ ​nákladech. Obraťte se na Randstad!


Randstad má pro vás komplexní řešení veškerých vašich ​potřeb v oblasti lidských zdrojů. V rámci služby Master Vendor pro vás zajistíme kompletní a jednotný proces náboru a výběru nových agenturních zaměstnanců. Postaráme se o řízení všech zúčastněných dodavatelů, standardizujeme veškeré procesy a sjednotíme jejich postupy včetně fakturace a hodnocení kvality služby. Převezmeme kompletně zodpovědnost za celkovou kvalitu služby a postaráme se, aby byla vždy na perfektní úrovni.

Master Vendor znamená, že pro vás zajistíme:

 • Koordinaci sub-dodavatelů
 • Jednotné komunikační místo pro všechny operativní oblasti 
 • Řízení náboru, výběr a testování kandidátů 
 • Onbo​a​rding
 • Asistenci pro plánování
 • Skill matrix
 • Kontrolu plnění objednávek a zajištění náhradníků
 • Exit proces
 • Průzkumy spokojenosti klienta / pracovníků
 • Fakturaci
 • Reporting všech KPI‘s za všechny sub-dodavatele

nechte si navrhnout řešení pro vaši firmu

kontaktujte nás