Na pracovišti se můžete setkat s mnoha typy šikany. Jak ji ale rozeznat a jak se s tak náročnou situací popasovat? Přečtěte si o různých typech a způsobech šikany a diskriminace v práci i o tom, jak se jim účinně bránit.

255.jpg
255.jpg

Kdy jsou šéfovy požadavky ještě oprávněné a kdy už jde o šikanu? Ve zkratce se dá říci, že šikanu prožíváte ve chvíli, kdy s vámi zaměstnavatel jedná hůř než s jinými kolegy na stejné pozici. Třeba když nemáte stejné pracovní podmínky, berete menší plat, nemůžete jezdit na profesní školení nebo nemáte šanci na povýšení.

Je přitom nutné rozlišovat šikanu a diskriminaci. O diskriminaci jde v případě, že je šikana motivována rasou, etnickým původem, národností, věkem, pohlavím, sexuální orientací, zdravotním postižením, náboženským vyznáním, vírou nebo světovým názorem.

Typy šikany na pracovišti

Bossing

Šikana od nadřízeného, který vás zesměšňuje před kolegy, znepříjemňuje vám práci, nebo ji dokonce znemožňuje. Bossing se většinou v průběhu času stupňuje. Patří sem přehnané kontrolování plnění vašich povinností, neschvalování dovolené, vulgarity, neoprávněná kritika, přisvojování si vaší práce, vyhrožování výpovědí, nemístný tlak na přesčasy, naschvály apod.

Mobbing

Šikana od stejně postavených kolegů, kdy jste pod tlakem skupiny spolupracovníků. Jedná se o zákeřné a skryté útoky, proti nimž se dá jen těžko bránit. Nejde ale o jednorázový incident, jako mobbing jsou hodnoceny ataky, které se objevují aspoň jednou týdně během půl roku. Mohou sem spadat i takové „drobnosti“, jako je přehlížení od kolegů, neustálé přerušování apod. Ale třeba i vážnější věci jako vyhrožování, zesměšňování, zadávání nesmyslných a nesplnitelných úkolů.

Staffing

Šikana od podřízených, která hrozí především mladým a nezkušeným manažerům. Bývá poměrně častá především v týmech, kde má každý své jisté a do nichž najednou vstoupí nový šéf. Ve snaze bránit si své pozice mohou podřízení překročit hranici – ať už různými pomluvami, sexuálními narážkami nebo přehnanou kritikou. Jde o systematické útoky a tyranii, které je těžké odolat.

Sexuální obtěžování

Týká se především žen, ale mohou se s ním setkat i muži. Problém je s tím, že v českém právním řádu je sexuální harašení definováno velmi vágně. Co někdo považuje za lichotku, je pro jiného nepříjemná sexuální narážka.

Stalking

Systematické, dlouhodobé a opětovné sledování, obtěžování nevyžádanými telefonáty, esemeskami, e-maily, zprávami na Skypu a dalších chatech. Nejčastějšími oběťmi stalkingu jsou sice celebrity, ale narazit na takové chování můžete i v práci.

TIP: Agenturní zaměstnanci se mohou v případě šikany a diskriminace na pracovišti obrátit přímo na personální agenturu, která je do firmy vyslala. „Personálky“ mají většinou kancelář přímo v podniku.

Jak postupovat při diskriminaci v práci

Proti všem typům šikany nebo diskriminace na pracovišti se můžete bránit. Jaký postup tedy doporučují odborníci?

Nadřízený

V první řadě se obraťte na svého nadřízeného a svěřte se mu se svými problémy. Požádejte ho, aby proti diskriminaci zakročil. V případě, že vás šikanuje váš přímý nadřízený, jděte za jeho šéfem a řekněte to jemu. Pokud už žádný výše postavený nadřízený není, obraťte se na odbory, jestliže ve firmě jsou.

Mediace

Velmi dobrým řešením může být využití nezávislého prostředníka, který se pokusí rozklíčovat vztahy na pracovišti a najít cestu, jak z celého konfliktu ven. S mediací ale musíte souhlasit jak vy, tak zaměstnavatel.

TIP: Nezůstávejte na to sami. Šikana je vážný problém po všech stránkách – řešte tudíž také své duševní zdraví. A obraťte se na psychologa, který vám pomůže se s celou věcí vyrovnat.

Advokát

Jestliže cítíte, že ve firmě nechtějí šikanu řešit, obraťte se na advokáta. Když mu vysvětlíte svou situaci, měl by vám umět poradit, co dělat dál. Nejspíše vám doporučí sbírat důkazy a dokumentovat, jak šikana v práci probíhá. To je klíčová věc – jen když budete mít dostatek podkladů, svědčících ve váš prospěch, můžete uspět.

Inspekce

Můžete se obrátit také na příslušný oblastní inspektorát práce, v jehož kompetenci je dohlížet na dodržování zákoníku práce. Inspektoři práce mají navíc povinnost udržet vaši totožnost v tajnosti, pokud je této povinnosti nezprostíte.

Ombudsman

Jestliže je šikana založena na diskriminačním důvodu, můžete se obrátit také přímo na veřejného ochránce práv. Ten vám poskytne pomoc při podání návrhu na zahájení řízení kvůli diskriminaci. Může také prošetřit postup inspektorátu práce ve vašem případě, pokud v něm spatřujete pochybení.

Soud

Je až krajní možností, protože právní úprava je poměrně vágní a otevírá velké manévrovací pole. Navíc se v Česku dostalo k soudu jen málo případů diskriminace, soudci tak nemají k dispozici mnoho vodítek, podle nichž by mohli rozhodovat. Na druhou stranu jen podáním žaloby máte možnost vysoudit finanční odškodnění – k tomu však může být opravdu velmi dlouhá cesta.

Co radí psychologové

Bossing a mobbing

Okamžitě situaci řešte, protože dlouhodobá šikana vás zdravotně poškodí. Kromě psychických následků může mít i fyzické dopady v podobě nespavosti, bolesti zad nebo kožních problémů. Šikanu netajte, promluvte si se svými nejbližšími a s jejich podporou o svá práva zabojujte, protože pocit křivdy by ve vás ještě dlouho vězel. Zároveň si ale stanovte časový limit, jak dlouho jste schopni situaci snášet. Pokud do té doby ve firmě s řešením šikany neuspějete, co nejdříve odejděte.

Staffing

Stůjte si za svým názorem a začněte uplatňovat sankce. Rozdělte tým nebo se zbavte toho, kdo je vůdcem celé skupiny. Začněte rozdávat i drobnější úkoly, aby bylo zřejmé, kdo má jaké místo v hierarchii firmy. Důsledně vyžadujte respekt, nesnažte se podřízeným zavděčit.

Sexuální obtěžování

Řešte situaci v rámci možností v klidu a s rozvahou, jasně naznačte, že vám takové chování vadí. Slušně, ale rozhodně odmítejte jakékoliv nemístné návrhy. Promluvte si s blízkými a hledejte u nich oporu. Oslovte i další kolegy a vedení firmy.

Kam se obrátit

On-line poradna: www.sikanavpraci.cz