souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a potvrzení o předání Informace o zpracování osobních údajů

 1. Potvrzuji, že jsem od společnosti Randstad HR Solutions s.r.o., IČ: 24732486, se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost“) obdržel Informaci o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR.  Udělení všech níže uvedených souhlasů je dobrovolné. Každý z udělených souhlasů mohu odvolat a to s účinky do budoucna. Pokud odmítnu svůj souhlas udělit, nebo svůj souhlas odvolám, nevyplývají pro mě z toho žádné negativní důsledky.  Platí, že nemohu být vyloučen/a z výběrového řízení, do kterého jsem se již přihlásil/a jen proto, že jsem nedal/a souhlas/y ke zpracování mých osobních údajů v rámci registru uchazečů o zaměstnání vedeného Společností. Pokud se rozhodnu (kterýkoliv níže uvedený) udělený souhlas odvolat, mohu kontaktovat osobniudaje@randstad.cz nebo zaslat písemné sdělení nebo se osobně dostavit do sídla či jednotlivých poboček Společnosti.

   
 2. Uděluji Společnosti souhlas, aby mě zapsala a evidovala ve svém registru uchazečů o zaměstnání a v rámci tohoto registru zpracovávala veškeré údaje, které jsem poskytl/a Společnosti pro účely výběrového řízení.  Po dobu, kdy budu jakožto uchazeč o zaměstnání evidován v registru uchazečů o zaměstnání Společnosti a/nebo kterékoliv z Agentur práce je daná agentura práce oprávněna:
  • mě kontaktovat za účelem nabídky účasti ve výběrovém řízení na pro mě vhodnou volnou pracovní pozici,
  • zpracovávat mé osobní údaje za účelem mé profilace provedené pro snadnější volbu pro mě vhodné volné pracovní pozice,
  • zpracovávat mé osobní údaje za účelem celého průběhu a vyhodnocení výběrového řízení.   Svůj souhlas uděluji na dobu 5 let, neodvolám-li svůj souhlas dříve.
 3. Uděluji
  • Randstad N.V.
  • Randstad Holding International Services B.V.

   (dále jen „Agentury práce“)   (každé zvlášť jakožto samostatnému správci) souhlas, aby každá z nich v rámci své činnosti zpracovávala veškeré údaje, které jsem poskytl/a Společnosti pro účely výběrového řízení.                                                                                                                                              
 4. Uděluji Společnosti souhlas s přímým marketingem spočívajícím v nabídce vybraných volných pracovních míst, zasílání informací o marketingových akcích (komunikace může probíhat např. e-mailem nebo telefonickým rozhovorem).