souhlas

Uděluji společnosti Randstad s.r.o., IČ: 24732486, se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost“) souhlas, aby mě zapsala a evidovala ve svém registru uchazečů o zaměstnání a v rámci tohoto registru zpracovávala veškeré údaje, které jsem poskytl/a Společnosti pro účely výběrového řízení. 
Po dobu, kdy budu jakožto uchazeč o zaměstnání evidován v registru uchazečů o zaměstnání Společnosti a/nebo kterékoliv z Agentur práce je daná agentura práce oprávněna: 

  • mě kontaktovat za účelem nabídky účasti ve výběrovém řízení na pro mě vhodnou volnou pracovní pozici,
  • zpracovávat mé osobní údaje za účelem mé profilace provedené pro snadnější volbu pro mě vhodné volné pracovní pozice,
  • zpracovávat mé osobní údaje za účelem celého průběhu a vyhodnocení výběrového řízení

Svůj souhlas uděluji na dobu 5 let, neodvolám-li svůj souhlas dříve. Udělení výše uvedených souhlasů je dobrovolné. Každý z již udělených souhlasů mohu odvolat a to s účinky do budoucna. Pokud odmítnu svůj souhlas udělit, nebo svůj souhlas odvolám, nevyplývají pro mě z takového mého jednání žádné negativní důsledky. 

Platí, že nemohu být vyloučen/a z výběrového řízení, do kterého jsem se již přihlásil/a jen proto, že jsem nedal/a souhlas/y ke zpracování mých osobních údajů v rámci registru uchazečů o zaměstnání vedeného Společností. Pokud se rozhodnu (kterýkoliv výše uvedený) již udělený souhlas odvolat, mohu kontaktovat osobniudaje@randstad.cz nebo zaslat písemné sdělení nebo se osobně dostavit do sídla či jednotlivých poboček Společnosti. Zároveň potvrzuji, že jsem od Společnosti obdržel Informaci o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR.