Pandemie koronaviru neovlivňuje jen aktuální preference zaměstnanců, ale i jejich představy a očekávání do budoucna.  Z výsledků posledního globálního průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad vyplynulo, že pro zaměstnance bude po odeznění pandemie klíčové zachování výše mzdy (57 %), jistota zaměstnání (45 %) a kombinace práce z domova a z kanceláře (34 %).„Zatímco dnes jsou čeští zaměstnanci a uchazeči o práci spíš skromnější a do nového zaměstnání jsou ochotni nastoupit i za méně peněz než dříve, s koncem pandemie očekávají, že se jejich mzda dostane na původní úroveň. Jistota zaměstnání a stabilita a perspektiva zaměstnavatele zůstane i nadále prioritou zejména pro ženy. Ty také budou mít větší zájem nadále využívat práci z domova, a to zejména kvůli ochraně zdraví,“ komentuje Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad.Právě kvůli zájmu zaměstnanců z řad bílých límečků pracovat i po konci pandemie alespoň částečně z domova, považuje třetina respondentů průzkumu za důležité kvalitní kancelářské vybavení a technologie pro práci na dálku. K dalším zmiňovaným očekáváním pak patří transparentnost komunikace (26 %), zdravotní pojištění (25 %), školení (24 %), týmová spolupráce (23 %), zaměstnanecké skupiny jako je rodičovská nebo pečovatelská skupina pro zaměstnance během pandemie (22 %), zvýšený důraz na bezpečnost (14 %) a programy pomoci zaměstnancům (8 %), které nabízejí například psychologickou podporu.Čistě z kanceláře chce po odeznění pandemie pracovat jen necelých 10 % účastníků průzkumu. Naproti tomu plný home office si představuje 13 % respondentů. Valná většina chce mít možnost výběru – 34 % chce kombinovat práci z domova a z kanceláře, dalších 30 % také, ovšem zároveň uvítá mít možnost hýbat si pružně s časem pracovní doby. 2 % zaměstnanců pak chtějí pracovat odkudkoliv ze světa jako digitální nomádi. „Je patrné, že během uplynulého roku se pracovníci s prací z domova poměrně sžili. Kancelář postrádají jen z důvodu sociálních interakcí anebo v případě rodičů menších dětí kvůli možnosti se koncentrovat,“ říká Alžběta Honsová a dodává: „Hybridní pracovní prostředí proto bude do budoucna řešením pro většinu kancelářských oborů.“

Bílé límečky otevřené změnám, modré nikoliv

Zatímco v oblasti kancelářských profesí je dnes patrná poměrně velká ochota ke změnám oboru či ústupkům v oblasti podmínek, v případě dělnických pozic to neplatí. Uchazeči na dělnické pozice mají stále vysoké požadavky, a to i v situacích, kdy nemají dostatečnou kvalifikaci. „Pracovníci z výrobních oborů byli v posledních letech velmi nedostatkovým zbožím, díky čemuž nabyli pocitu, že práce je dostatek a uplatnění najdou všude. Bohužel, doba se mění a v některých oblastech, zejména v automotive, již dochází k velkému útlumu,“ říká Alžběta Honsová s tím, že do budoucna budou nejspíš muset i tito uchazeči projevit jistou ochotu k ústupkům. Podobně jako bílé límečky, kde dnes vidíme například v zákaznických službách nebo na hot desku větší ochotu pracovat i na noční směny či o víkendu, což dříve bylo často nemyslitelné.

Mnozí respondenti v průzkumu také naznačují, že by byli ochotni činit nejrůznější ústupky, jen aby si udrželi své zaměstnání. „Téměř třetina pracovníků uvedla, že by byla ochotná převzít jinou roli, pokud by o to byli požádáni, další pětina by byla ochotná vzdát se benefitů jako je příspěvek na dopravu, penzijní připojištění nebo zdravotní pojištění. 12 % respondentů uvedlo, že by si v případě potřeby navýšili pracovní hodiny, a to i bez zvýšení mzdy, a 5 % by přistoupilo i na snížení mzdy,“ uzavírá Alžběta Honsová.

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, a nyní již zahrnuje 34 zemí po celém světě. Pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází od roku 2020 dvakrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor Mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce. Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 800 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Dynata panel. Dotazování pro tuto druhou vlnu Randstad Workmonitor průzkumu 2020 proběhlo v období od 13. do 26. října 2020.