Co pro Čechy představuje nejdůležitější argumenty při zvažování pracovní nabídky? Dle letošního ročníku průzkumu zaměstnaneckých preferencí „Randstad Employer Brand Research“ sice stále v TOP 5 faktorech setrvávají plat a benefity, jistota práce, příjemná pracovní atmosféra, finanční zdraví firmy a zajímavá pracovní náplň, v dalších prioritách se však jednotlivé věkové skupiny liší. Generace Z hledá rychlý kariérní růst, mileniálové vyváženost pracovního a soukromého života, generace X jistotu práce a pracovníci starší než 55 let finanční zdraví zaměstnavatele. V celkovém žebříčku nejdůležitějších kritérií při výběru zaměstnavatele pak výrazně oproti loňsku vzrostla důležitost lokality, rovnováhy osobního a pracovního života a flexibility. 

Rozdíly mezi pohlavími zanedbatelné, mezi generacemi významné

Při výběru nového zaměstnavatele se respondenti ženského i mužského pohlaví zaměřují prakticky na stejné aspekty. Mírně větší důraz než muži kladou ženy na přátelskou pracovní atmosféru, jistotu zaměstnání, vyváženost pracovního a soukromého života a flexibilitu. Muži naopak dávají větší váhu než ženy finanční stabilitě zaměstnavatele, zajímavé náplni práce a využívání moderních technologií. V zásadě se však preference obou pohlaví liší jen v řádu jednotek procent. Velké rozdíly jsou ovšem patrné při zkoumání priorit jednotlivých věkových skupin. „Při výběru nového zaměstnavatele se například generace Z asi nejvíce zaměřuje na budoucí příležitosti kariérního růstu. Kariérní růst, respektive povýšení je také přiměje, aby zůstali u stávajícího zaměstnavatele. Pokud se povýšení nedostaví, rozhodnou se odejít. Pro mileniály je zase nejdůležitější dobře vyvážený osobní a profesní život. S tím souvisí i vhodná lokalita pracoviště, kterou často zmiňují jako důvod, proč zůstat u stávajícího zaměstnavatele,“ vysvětluje Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad. Generace X, tedy lidé ve věku 35 až 54 let, preferují zaměstnavatele, který jim nabízí jistotu práce. Od stávajícího zaměstnavatele často odejdou, když jim chybí uznání a naopak zůstanou, když jim zaměstnavatel nabídne zajímavou náplň práce. Nejstarší generace zastoupená na trhu práce chce pracovat pro finančně stabilní firmu, k odchodu k jinému zaměstnavateli je častěji než jiné generace přiměje špatné vedení. 

Zaměstnanci vs. zaměstnavatelé?

Z průzkumu mimo jiné vyplývá, že zaměstnavatelé nenabízejí vždy to, co zaměstnanci hledají. Podle zaměstnanců firmy často poskytují nedostatečné finanční ohodnocení a zaměstnanecké výhody, málokdy dokáží zajistit příjemnou atmosféru na pracovišti a ne vždy nabízejí zajímavou náplň práce. „V rámci průzkumu respondenti hodnotili i atraktivitu českých zaměstnavatelů, a to právě na základě podmínek, které nabízí, a dle způsobu, jakým prezentují svou značku zaměstnavatele. Nejatraktivnějším českým zaměstnavatelem se dle odpovědí respondentů stala společnost ŠKODA AUTO, druhou příčku obsadila společnost Microsoft a třetí Seznam.cz. Tyto firmy dle Čechů dokáží nejlépe vyhovět prioritám zaměstnanců,“ říká Alžběta Honsová.

Důležitost značky zaměstnavatele a pozitivní firemní kultury roste

Kromě preferencí uchazečů o práci se průzkum zaměřil i na význam budování pozitivní firemní kultury a značky zaměstnavatele. Z odpovědí respondentů vyplývá, že se jedná o stále důležitější oblasti. Celá polovina uchazečů o zaměstnání dokonce tvrdí, že by pro firmu se špatnou pověstí nepracovala, ani kdyby zde dostala vyšší mzdu. I proto mají firmy se špatnou pověstí až o 10 % vyšší náklady na přijatého zaměstnance než jejich konkurenti s dobrou značkou zaměstnavatele. Společnosti s pozitivní pověstí také dostávají dvakrát více žádostí o práci. Téměř všichni respondenti (96 %) pak v průzkumu uvedli, že sladění osobních hodnot s podnikovou kulturou je klíčovým faktorem ke spokojenosti v práci. „Zajímavostí vyplývající z průzkumu je přesah pověsti zaměstnavatele do obchodních aktivit firmy. 64 % zákazníků totiž přestalo nakupovat u značky poté, co se dozvěděli o špatném zacházení s jejími zaměstnanci,“ říká Alžběta Honsová a dodává: „Skutečnost, že budování pozitivní pověsti zaměstnavatele má smysl, dokládá i závěr našeho průzkumu. Například organizace, které investují do toho, aby si od nich kandidáti odnesli dobrou zkušenost, zlepšily výsledky svých výběrových řízení o 70 %.“

Průzkum zaměstnaneckých preferencí Randstad Employer Brand Research, který globálně probíhá již 19 let, zkoumá atraktivitu největších zaměstnavatelů v jednotlivých zemích a také aspekty, které uchazeči zohledňují při výběru zaměstnavatele. Letošního ročníku se zúčastnilo více než 200 000 respondentů ze 32 zemí a 6162 zkoumaných firem (pokrývá více než 75 % světové ekonomiky). V České republice se průzkum uskutečnil podruhé, a to na vzorku 4778 respondentů, kteří hodnotili atraktivitu 150 největších zaměstnavatelů z privátního sektoru. 

O průzkumu Randstad Employer Brand Research:

Nezávislý průzkum zpracovává pro Randstad společnost TNS Kantar na základě vlastní vyvinuté metodiky. Je založený na vnímání obecné populace v dané zemi. Průzkum zkoumá úroveň atraktivnosti zaměstnavatele u 150 největších zaměstnavatelů z privátního sektoru v zemi, které zná alespoň 10 % populace. Letošní ročník je 19. v řadě a zahrnuje 6 162 firem a více než 200 000 respondentů ve 32 zemích. V České republice se průzkum uskutečnil po druhé a to na vzorku 4 778 respondentů. Reprezentativní vzorek respondentů zahrnuje zaměstnané (66 %) a nezaměstnané (3 %) osoby, studenty (12 %), OSVČ/podnikatele (6 %), ženy v domácnosti (6 %) ve věku 18 až 65 let, přičemž věková skupina 25 – 44 let je navýšena oproti ostatním skupinám. Dotazování prostřednictvím online dotazníku proběhlo mezi 16.12.2018 – 3.1. 2019.

O společnosti Randstad:

Randstad je globální lídr v segmentu HR služeb a specializuje na řešení v oblasti flexibility práce a poskytování personálně poradenských služeb. Podporujeme lidi a společnosti v dosažení jejich skutečného potenciálu. Věříme, že nejlépe se toho dá dosáhnout spojením lidského přístupu s využitím nejmodernějších technologií. Naše portfolio služeb zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání a vyhledávání pracovníků na hlavní pracovní poměr, in-house řešení, executive search a komplexní řešení v oblasti HR. Randstad je aktivní ve 38 zemích, na konci roku 2018 měl 38 820 vlastních zaměstnanců a 4 826 poboček a inhouse pracovišť. V roce 2018 Randstad vygeneroval příjmy v hodnotě 23.38 miliard eur a od listopadu 2018 je na pozici světové jedničky ve svém oboru. Randstad N.V. byl založen v roce 1960, se sídlem v Diemen (Nizozemí) a je kótován na NYSE Euronext Amsterdam. V České republice patří Randstad mezi největší personální agentury, má 170 konzultantů a poskytuje služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů a vyhledávání lidí na stálé úvazky klientům prostřednictvím 20 pracovišť. Více informací na www.randstad.cz. Pro více informací navštivte www.randstad.com nebo www.randstad.cz.