Zaměstnanci se v letošním roce dočkali většího růstu mezd, než podniky na jaře plánovaly. Některé firmy dokonce přidávaly dvakrát a bezmála 85 % společností bude zvedat mzdy i příští rok. To vše vyplynulo z Průzkumu k aktuálním mzdám a benefitům Randstad. Zaměstnavatelé tím reagují na dopady energetické krize – inflaci a zdražování. I tak ale reálná mzda klesá a hrozí migrace zaměstnanců za lepšími podmínkami. Nabírat plánuje až třetina firem, plošné propouštění či hromadné krachy zatím nehrozí.   

Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches
Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches

Společnost Randstad provedla v průběhu září Průzkum k aktuálním mzdám a benefitům u 140 vedoucích firem z různých odvětví v Česku. Zaměřovala se při něm primárně na růst mezd a plánované změny v počtu zaměstnanců. Některá data pak Randstad porovnával s výsledky průzkumu HR Trends z dubna 2022, kterého se účastnilo stejné množství respondentů, a soustředil se na rozdíly mezi jejich tehdejšími a nynějšími plány a úvahami.

quote icon

Dalo by se říci, že vývoj situace ve firmách je oproti jarním predikcím zásadně odlišný. Jak vyplynulo z průzkumu, základní mzdu navýšilo v první polovině roku o 7,6 procentního bodu víc společností, než dle HR Trends v dubnu plánovalo. Přidávali také výrazně více, než na jaře zamýšleli, v několika případech i o 20 %.

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

Většina firem chtěla na jaře navyšovat maximálně o 5 %, během roku tak ale učinila pouze polovina, a to většinou v segmentu výroby a průmyslu, dopravy či FMCG. Stouplo ale množství podniků, které oproti původním plánům nakonec přidávaly o 6–10 %, což se týkalo většinou strojírenství, retailu a distribuce. Navýšení, které by pokrylo inflaci (o 11–20 %), si dovolilo 7 % firem, na jaře ho přitom plánovala pouhá 2 %. Téměř třetina dotázaných firem pak ještě uskutečnila či během letošního roku plánuje sekundární navyšování mezd. Šest procent respondentů řeší současnou ekonomickou situaci jednorázovým bonusem.

940.jpg
940.jpg

O kolik svým zaměstnancům podniky nakonec zvýší mzdy, pro ně může být v následujícím kvartálu klíčové, co se týče udržení zaměstnanců. I přes významnější přidávání se totiž většině firem nepodařilo zastavit pokles reálných mezd a dorovnat inflaci, která v září meziročně vzrostla o 18 %. Pro většinu pracovníků je přitom výše mzdy hlavním faktorem, podle kterého si vybírají svého zaměstnavatele, a je tak možné, že dojde k větší migraci zaměstnanců.

quote icon

Podnikům hrozí ztráta pracovníků. Pro českého zaměstnance je totiž typické, že místo raději změní, než aby se zaměstnavatelem vyjednával lepší podmínky své práce.

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

V oblasti počtu zaměstnanců pak z Průzkumu k aktuálním mzdám a benefitům Randstad vyšlo najevo, že třetina (34 %) firem plánuje navzdory ekonomické situaci nabírat, polovina (56 %) chce zůstat na stejném a pouhá desetina má v plánu propouštět.

quote icon

Neočekáváme plošná propouštění ani hromadné krachování firem. Krize se takto fatálně dotkne jen některých zranitelných společností, které jsou již dnes na hraně krachu.

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika