Vyhazovu se bát nemusíte, firmy zásadní nárůst nezaměstnanosti kvůli umělé inteligenci neočekávají

Většina českých firem vidí v umělé inteligenci příležitost pro další rozvoj podnikání, více než třetina ji již využívá, další se na to připravují. Propouštět kvůli AI firmy neplánují, naopak věří, že vytvoří stejné množství pracovních míst, kolik jich nahradí. Zaostáváme na druhé straně v implementaci umělé inteligence do podnikatelských strategií, stejně jako ve školení a rekvalifikacích zaměstnanců. Vyplývá to z průzkumu AI Trends 2023, který provedla mezi podniky společnost Randstad Česká republika, součást globálního lídra v oblasti lidských zdrojů.

kancelář se zaměstnanci
kancelář se zaměstnanci

Průzkum AI Trends 2023 přináší zajímavý pohled na postoj českých firem k umělé inteligenci, její využívání a predikci budoucnosti. Přestože se řada lidí negativních dopadů rozvoje AI na trh práce obává, zaměstnavatelé jsou optimističtější. Velká většina firem (90 %) je přesvědčena, že umělá inteligence sice některá pracovní místa nahradí, ale zároveň vytvoří nová, což omezí propouštění. Názor, že rozvoj AI povede k zásadnímu růstu nezaměstnanosti, zastává pouze 8 % oslovených firem. 

Nástroje umělé inteligence používá v současné době již 39 % českých firem, dalších 36 % očekává, že je začne používat v blízké budoucnosti. Třetina z nich tak chce učinit do jednoho roku a téměř polovina do tří let. Nejvíce si od AI slibují firmy v oblasti rychlejšího zpracování dat, kvalitnějších analýz a prognóz (77 %), ve vyšší produktivitě práce (57 %) a ve vyšší kvalitě práce a jejích výstupů (32 %).

Umělá inteligence již náš trh práce zčásti ovlivňuje, neboť 9 % firem v průzkumu uvedlo, že implementace AI vedla ke snížení počtu pracovních míst, nejčastěji ve výrobě a administrativě. Na druhé straně podle 4 % podniků u nich počet pracovních míst po zavedení nástrojů umělé inteligence naopak vzrostl.

quote icon

Hlavními výzvami, kterým firmy v oblasti AI čelí, jsou nedůvěra pracovníků a nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců pro práci s ní. Proto je důležité nabídnout jim proškolení a rekvalifikaci. Většina podniků tak zatím neučinila, což by se mohlo ukázat jako zásadní problém. Nejen z důvodu konkurenceschopnosti, ale i kvůli bezpečnostním rizikům.

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

Podle průzkumu nabídlo zaměstnancům školení v oblasti AI jen 21 % podniků a plánuje ho 38 %, zatímco 42 % firem školení neposkytuje ani o něm v současné době neuvažuje. Téměř polovina firem (46 %) v průzkumu rovněž uvedla, že pro využití AI nemá jasnou a koherentní strategii. Právě koncepce, vzdělání a školení přitom budou pro úspěšnou integraci AI do pracovního procesu klíčové.  

Pokud jde o vztah k umělé inteligenci obecně, 45 % firem přistupuje k AI s důvěrou a optimismem, 47 % zaujímá neutrální postoj a pouze malá skupina (8 %) je vůči ní skeptická. Dvě třetiny firem (67 %) se domnívají, že umělá inteligence vyžaduje rámcovou právní regulaci, podle 28 % firem by tato regulace měla být velmi přísná a podle 5 % firem naopak žádná.   

quote icon

Umělá inteligence se stává nedílnou součástí podnikatelského prostředí. Firmy, které AI využívají či její zavedení plánují, v ní vidí obrovský potenciál. Největším přínosem AI je v současnosti zefektivnění pracovních procesů, jelikož umožňuje rychlejší zpracování dat a informací, přesnější předpovědi a analýzy i vyšší produktivitu práce. Podle výsledků průzkumu AI Trends 2023 firmy momentálně umělou inteligenci nejvíce využívají v personalistice a HR (64 %), administrativě (51 %) a v marketingu nebo v reklamě (45 %).

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

V oblasti lidských zdrojů využívá umělou inteligenci 40 % firem a dalších 44 % předpokládá, že tak učiní v blízké budoucnosti. Mezi oblasti HR, ve kterých firmy umělou inteligenci využívají nejčastěji nebo její využití plánují, patří nábory a výběrová řízení (52 %), průzkumy mezi zaměstnanci (40 %) a školení či vzdělávání zaměstnanců (40 %). 

quote icon

HR je pro začlenění AI v podnicích klíčovým sektorem, protože se dotýká všech zaměstnanců a pomáhá najít nejlepší talenty. Je zcela zásadní, aby HR týmy měly k jejímu efektivnímu využití dostatečné znalosti a nástroje.

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

Zajímá vás více detailů z průzkumu AI Trends 2023? Veškeré informace najdete zde.