Mladší generace považuje osobní kariérní růst za klíčový, nabídka rekvalifikací ze strany zaměstnavatelů ovšem často neodpovídá jejím potřebám. Různé generace navíc mají v oblasti vzdělávání specifické preference. Takové jsou závěry nejnovějšího průzkumu REBR (Employer Brand Research) společnosti Randstad, který přináší mj. pohled na aktuální trendy v oblasti školení a vývoje kariéry českých pracovníků v roce 2023.

mladí lidé na školení
mladí lidé na školení

Podle průzkumu REBR je kariérní růst důležitý pro 46 % respondentů, přičemž největší význam mu přikládá nejmladší Generace Z, a to ze 62 %. V oblasti školení, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace je přitom patrný rozpor mezi očekáváním zaměstnanců a nabídkou od zaměstnavatelů.

quote icon

Je důležité si uvědomit, že 56 % zaměstnanců považuje rekvalifikaci za nezbytnou pro jejich profesní růst. Na druhé straně to, že jejich zaměstnavatelé poskytují adekvátní příležitosti k rozvoji, pociťuje pouze 43 % z nich. Výsledky jasně ukazují na potřebu vyšší flexibility a inovativního přístupu ke vzdělávání ze strany zaměstnavatelů.

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

Výsledky průzkumu dále ukázaly, že různé generace mají odlišné preference týkající se obsahu vzdělávání. Zatímco Generace Z (18–24 let) se zaměřuje na manažerské dovednosti, lidské zdroje, datovou vědu a programování, mileniálové (25–34 let) se nadto vzdělávají v oblasti řízení projektů a ohledně rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Generace X (35–54 let) neprojevuje tolik zájem o programování a datovou vědu, oproti tomu se zaměřuje na komunikaci, zatímco Baby boomers (55–64 let) vyhledávají školení především v datové vědě, programování a komunikaci. Všechny generace pak spojuje společný zájem o vedení a řízení.

Při shrnutí výsledků průzkumu upozorňuje Martin Jánský na důležitost správného přístupu k vzdělávání a rozvoji ze strany firem: 

quote icon

Zaměstnavatelé by měli věnovat pozornost potřebám různých generací, brát na ně ohled při sestavování plánu růstu a náboru nových talentů a vytvářet tak prostředí, kde se všichni cítí ve svém profesním růstu podporováni.

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

Zajímá vás více detailů o průzkumu Randstad Employer Brand Research? Chcete vědět, jaké společnosti letos zaměstnanci v průzkumu označili jako nejatraktivnějšího zaměstnavatele? Veškeré informace najdete zde.