Anketa Randstad: Třetina firem chce posílit online fungování. Postcovidové oživení byznysu vidí slibně.
Anketa Randstad: Třetina firem chce posílit online fungování. Postcovidové oživení byznysu vidí slibně.

Dvě pětiny firem z oboru výroby a logistiky pandemie nijak nezabrzdila a neomezila. Další pětina očekává, že se zpět na 100 % svého obvyklého výkonu dostane do konce 4. čtvrtletí. Oproti tomu 22 % firem dosud nedokáže odhadnout, kdy se jim podaří plnou činnost obnovit. I přes relativně slibné oživení byznysu téměř třetina respondentů příští rok očekává pokles obratu v jejich sektoru a pětina předpokládá nárůst nezaměstnanosti. Do budoucna chce třetina firem posílit své online aktivity a pětina plánuje větší investice do nových technologií. Vyplývá to z ankety personálně poradenské společnosti Randstad, do které se v listopadu zapojili manažeři ze 156 středních a velkých firem ze sektoru výroby, logistiky a technologií.

Už v jarní vlně pandemie musely firmy přijmout řadu zásadních opatření, která měla ochránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců a zachovat bezproblémový provoz. V podzimní vlně se typ přijímaných opatření nijak zásadně nezměnil a většina z nich se de facto stala integrální součástí způsobu fungování firem. Kromě opatření a investic směřujících k ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců jednoznačně vede přesun na práci z domova (57 %) a kompletní restrukturalizace procesů a produkce s cílem udržet byznys (42 %). Firmy také přistupují ke snižování počtu pracovních hodin (20 %) a ukončování termínovaných zaměstnaneckých/dodavatelských kontraktů (16 %). K celkovému či dočasnému uzavření provozu bylo nuceno necelých 8 % firem.

Oživení byznysu je slibné

Víc než 40 % respondentů z oblasti výroby a logistiky v anketě uvedlo, že je nyní zpět na 100 % původních objemů byznysu, další pětina podnikání rozběhla na plné obrátky, i když na předkrizových objemech byznysu ještě není. Návrat na předkrizovou úroveň nicméně očekává do konce letošního roku. „Jde o poměrně pozitivní výsledky i výhledy a je vidět, že české firmy působící ve výrobě a logistice se s pandemií vypořádaly bez zásadních problémů,“ říká Jacek Kowalak, ředitel společnosti Randstad, a dodává: „Pouze 22 % firem zatím není schopno predikovat, kdy se k původním objemům vrátí, do značné míry to dle nich závisí na rozsahu a délce vládních omezujících opatření. Kritické scénáře se však neočekávají.“

Plánovaná opatření

„I když odhad rozvoje byznysu vychází spíše optimisticky, neznamená to, že by firmy čekaly s rukama v klíně a doufaly v návrat starých časů. Naprostá většina z nich se shoduje v tom, že pro další úspěšné působení musí překopat dosavadní způsob fungování,“ komentuje Jacek Kowalak. Velká část opatření se přitom dle průzkumu bude týkat počtu zaměstnanců, způsobu jejich zaměstnávání a organizace práce obecně. Čtvrtina firem například plánuje zachovat home office či práci na dálku, další čtvrtina zase chce přijímat spíše agenturní zaměstnance a 16 % bude upřednostňovat flexibilní či časově omezené zaměstnanecké smlouvy. Pozastavení náboru pozic, které nejsou aktuálně klíčové, chystá 15 % respondentů. Naopak 14 % oslovených firem hodlá i nadále nabírat zaměstnance na dlouhodobé úvazky.

Hlavní výzvy pro budoucnost: bezpečnost a fungování v online prostředí

V souladu s dosavadním vývojem situace plánuje 33 % firem zavést přísnější opatření týkající se zdraví a bezpečnosti a 31 % předpokládá změny ve způsobu fungování, v prvé řadě má jít o převedení více aktivit do online podoby. Téměř třetina respondentů očekává, že obrat v jejich sektoru poklesne a 21 % předpokládá nárůst nezaměstnanosti. Zavedení práce na dálku jako standardu ve svém oboru chystá pětina firem a stejný podíl firem plánuje větší investice do nových technologií.

 

O anketě Pulse survey společnosti Randstad:

Anketa společnosti Randstad byla provedena prostřednictvím online a telefonického dotazování v období 17. 9. - 18. 11. 2020, zúčastnilo se jí 156 respondentů z řad vedoucích představitelů společností.