Z aktuálních údajů a zkušeností personálně poradenské společnosti Randstad vyplývá, že nábor nových pracovníků v Česku probíhá i během nouzového stavu. Způsob náboru se však zásadně změnil. Online pohovory, již dříve běžně využívané s uchazeči na kancelářské profese, se nyní nově zavedly i v případě náboru zaměstnanců do výroby. Kandidáti na dělnické a další manuální pozice absolvují online testy a pohovory pomocí běžně využívaných nástrojů, jako je Hangout call či Skype, a fyzicky se potkávají se zaměstnavatelem ideálně až při podpisu smlouvy. Aby firmy mohly uchazečům o zaměstnání lépe představit jejich budoucí pracovní prostředí, investují ve zvýšené míře do náborových videí a online prezentace.

„Ani v době karanténních opatření se nábor nových pracovníků nezastavil, čile probíhá v celé řadě oborů, zejména v logistice, e-commerce, podnikových službách či v potravinářském průmyslu,“ říká Linda Picková, ředitelka divize Professionals personálně poradenské společnosti Randstad, s tím, že maximum aktivit se v rámci náborového procesu přesunulo do online prostoru. I když dochází k dočasnému přerušení provozu některých výrobních firem, především v sektorech automotive, letectví a všech aktivit souvisejících s gastronomií a turistickým ruchem, zhruba 80 % jich stále jede a pružně se přizpůsobuje aktuální situaci, například zaváděním nových způsobů práce a produkce. Zhruba pětina z nich pak také stále nabírá nové zaměstnance. Firmy z ostatních oborů spíš vyčkávají a nábor zaměřují jen na chybějící klíčové role. „Nejistota z budoucího vývoje a obavy z výraznějších ztrát nutí firmy přehodnocovat své plány. Očekáváme, že se nábor znovu rozjede po skončení současných omezení v souvislosti s nouzovým stavem,“ vysvětluje Linda Picková.Kromě e-commerce a s ní související logistikou v současné situaci roste a posiluje obor IT a podnikových služeb. „Je to dáno mimo jiné tím, že jde o organizace, které jsou již z dřívější doby zvyklé na práci z domova, mají na to nastavené firemní procesy, a tak je nouzový stav a karanténa ničím nepřekvapila. Během několika málo dní se zaměstnanci přesunuli do svých domácích kanceláří a provoz zůstal nenarušen. A díky tomu ani nábor,“ říká Linda Picková. Například obor podnikových služeb dle šetření oborové organizace ABSL přesunul na práci z domova přes 90 % zaměstnanců. Náborové aktivity pozastavilo pouhých 8 % center.   Nábor vedený na dálku testovalo v dřívější době mnoho firem. Online prostředí se však využívalo spíše na prvotní kontakt, po němž následovalo osobní setkání. Současná krize situaci zásadně změnila a nábor de facto probíhá na dálku celý, obvykle až do okamžiku odsouhlasení nabídky a podpisu smlouvy. „Zkušenosti s tímto modelem náboru máme zatím velmi dobré. A to jak v případě bílých límečků, tak i ve výrobě. Důležité přitom je, že uchazeči ani firmy nepotřebují žádné složité technologie. Stačí základní a běžně využívané nástroje, jako je například Skype, Zoom či Hangout call. Není to totiž o nástrojích, ale o nastavení celého procesu náboru - komunikace, vlastnictví a odpovědnosti a měření toho, co zaměstnanci dělají,“ vysvětluje Linda Picková a dodává: „Vidíme, že kandidáti se zvládají přihlásit na individuální i hromadné telefonáty či videokonference prostřednictvím chytrého telefonu, problémy jim nedělá ani registrace do systému či online test. Máme radost, že je v této době nemusíme vystavovat zbytečným fyzickým setkáním. Naším cílem je, aby osobně k nám či zaměstnavateli přišli až na podpis smlouvy.“

 

O společnosti Randstad:

Randstad je globálním lídrem v segmentu HR služeb a specializuje se na řešení v oblasti flexibility práce a poskytování personálně poradenských služeb. Podporujeme lidi a společnosti v dosažení jejich skutečného potenciálu. Věříme, že nejlépe se toho dá dosáhnout spojením lidského přístupu s využitím nejmodernějších technologií. Naše portfolio služeb zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání a vyhledávání pracovníků na hlavní pracovní poměr, in-house řešení, executive search a komplexní řešení v oblasti HR. V roce 2019 jsme pomohli více než dvěma milionům uchazečů najít smysluplné zaměstnání u našich 280 000 klientů. Dále jsme vyškolili více než 350 000 lidí. Randstad je aktivní ve 38 zemích a v téměř polovině z nich patří mezi top 3 společnosti působící v oboru. V roce 2019 měl Randstad v průměru 38 280 vlastních zaměstnanců a vygeneroval příjmy v hodnotě 23,7 miliard eur. Randstad N.V. byl založen v roce 1960, se sídlem v Diemen (Nizozemí) a je kótován na NYSE Euronext Amsterdam. Pro více informací navštivte www.randstad.com.

Randstad je dvojka na českém trhu, v České republice má 170 konzultantů a poskytuje služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů a vyhledávání lidí na stálé úvazky klientům prostřednictvím 20 pracovišť. Více informací na www.randstad.cz.