Praha, 9. září 2014 – Mám perfektní práci, říká 69 % českých zaměstnanců. Přesto by ale podle výsledků nejnovějšího průzkumu společnosti Randstad  neváhali své místo vyměnit, pokud by jinde dostali více peněz. K vývoji naší kariéry ale jinak zaujímáme spíše konzervativní postoj. Věříme, že první zaměstnání předurčuje celou naši pracovní budoucnost a na velké změny pohlížíme spíše skepticky.

 

Hlavní motivace pro výpověď: vyšší plat a nové kariérní možnosti

Odteď za tři roky budu pracovat stále u současného zaměstnavatele, myslí si osm z deseti Čechů. Přesto připouštějí, že za určitých podmínek by se možná nechali zviklat.

A co by je přesvědčilo ke změně? Hlavně zlepšení stávající finanční situace! Pro vyšší plat by neváhalo vyměnit práci 75 % zaměstnaných. Více než polovina by přešla jinam, pokud by tím získali nové kariérní příležitosti. Možnost uplatnit se v oboru, který studovali, by pobídla ke změně zaměstnavatele 48 % všech dotazovaných.

Nutno ale říci, že v tomto směru Češi nemají velký důvod k nespokojenosti. Většina se již ve vystudovaném nebo příbuzném oboru realizuje a i kdyby se mohli rozhodnout znovu, 6 z 10 by svou volbu vzdělávací instituce určitě neměnilo.

 

Firmy si odborníky vychovávají

„V posledních 2 letech nebyla situace na trhu práce příliš příznivá k finančnímu polepšení prostřednictvím změny práce. Firmy přestaly  - až na výjimky – odborníky přeplácet a spíše se snažily si dobré lidi vychovat ze stávajících nebo juniorních zaměstnanců. V oborech jako telekomunikace, finance a bankovnictví, ale i energetika nebo stavebnictví se navíc v důsledku vlny restrukturalizací ocitla na trhu řada volných kandidátů s praxí,“ říká Hana Púllová, generální ředitelka společnosti Randstad, a upozorňuje: „Žebříček platově nejatraktivnějších oborů se s lety příliš nezměnil: stále vede IT a technické obory spojené se znalostí cizích jazyků a také oblast obchodu, zejména v FMCG. To by si měli uvědomit zejména studenti, kteří se rozhodují o svém budoucím zaměření.“

A co dalšího by podle odpovědí zaměstnanců mohlo mít na svědomí jejich odchod ze zatím teplého místečka u současného šéfa? Podle 15 % vývoj nových technologií, díky kterým časem jejich pracovní pozice úplně zanikne.

Většina Čechů má ale k technickému pokroku pozitivní přístup a naopak v něm vidí nové příležitosti. 64 % dotazovaných v průzkumu Randstad Workmonitor prohlásilo, že technologie mají zásadní dopad na jejich práci. Více jak dvě třetiny lidí ale tento rostoucí vliv nepovažují za hrozbu, vidí v něm naopak svou šanci do budoucna.

Radikální změna kariéry – tragédie nebo nová šance?

U nás zatím není zrovna běžné, aby někdo během života významně změnil svůj kariérní kurs. V tomto směru jsme spíše konzervativní a raději se držíme zaběhlých jistot. Svou roli v tom jistě hraje nejen pohodlí, ale i obavy z reakce okolí. Kdo se k takové změně navíc odhodlá sám a dobrovolně, musí obvykle čelit nedůvěřivým dotazům budoucích zaměstnavatelů a často i tlaku ze strany svých blízkých.

To potvrzují i výsledky průzkumu Randstad Workmonitor. Přestože 4 z 10 dotazovaných zvolili svou první práci více méně náhodou, převládá stále přesvědčení, že první místo předurčuje celou budoucí kariéru.

Téměř polovina zaměstnanců dokonce soudí, že není možné v průběhu života jen tak měnit svou pracovní dráhu. Neustálému doplňování znalostí a kvalifikací se však dnes nevyhne nikdo. Časy se mění a s nimi i možnosti a způsob uplatnění. Některé pozice zanikají a nové vznikají, ten kdo se vývoji dokáže přizpůsobit, bude vždy o krok napřed a získá lepší příležitosti.

„Rozšíření kompetencí nebo změna zaměření v rámci svého oboru je přirozené a v dnešní dynamické době se mu dříve či později nevyhne nikdo. Naprostá změna oboru či profese je však něco jiného. Je možná v začátku, když se mladý člověk rozkoukává – po letech praxe už je to obtížnější. Je potřeba připravit se na to, že budete začínat naprosto od nuly a je tedy dobré si vše dobře promyslet, zajistit si dostatečnou finanční rezervu. Velmi často je nejrychlejší – ne-li jedinou možnou – cestou začít podnikat sám,“ dodává Hana Púllová.

 

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo jeho uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 32 zemí po celém světě, pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce.  

Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto vlnu Randstad Workmonitor průzkumu proběhla v období 18. dubna - 3. května 2014.

 

O společnosti Randstad:

Společnost Randstad je druhým největším poskytovatelem personálně - poradenských služeb na světě. Má zastoupení ve 39 zemích, kde ve 4500 pobočkách pracuje 29 500 zaměstnanců. Portfolio služeb Randstad zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání, vyhledávání zaměstnanců na stálé pracovní úvazky, inhouse řešení a služby v oblasti HR. Randstad patří mezi top tři hráče na trhu v Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Německu, Argentině, Belgii, Lucembursku, Kanadě, Chile, Francii, Řecku, Indii a Mexiku. Významné podíly má rovněž na trzích v Austrálii, Japonsku a Spojených státech. V České republice poskytuje služby klientům prostřednictvím 12 poboček. Více informací na www.randstad.cz.  

Pro více informací kontaktujte:

Alžběta Honsová

Marketing & Communication Manager

Tel: +420 602 228 199