Praha, 7. července 2017 - Počet Čechů, kteří od začátku letošního roku změnili zaměstnání, se oproti stejnému období vloni zvýšil o třetinu. Vyplývá to z pravidelného průzkumu WorkMonitor společnosti Randstad. V mnoha případech se přitom nejednalo o dobrovolný krok, ale změnu vynucenou. Více jak třetina musela opustit práci kvůli reorganizaci, dalších 20 % pak k tomu mělo závažné osobní důvody. Snad i proto mírně přibylo zaměstnanců, kteří se obávají, že o práci přijdou (25 %). Optimismus ale i tak Čechy neopouští a většina (73%) si věří, že by v případě nutnosti jiné zaměstnání dokázala určitě najít.

 

Nejčastější příčina: reorganizace podniku

Za posledních šest měsíců změnilo práci téměř 16 % Čechů, loni stejnou dobou to bylo jen 10 %. Na 20 % se zvýšil počet těch, kteří museli svého zaměstnavatele opustit z osobních důvodů jako například stěhování nebo nemoc

Naopak touha po lepších pracovních podmínkách vedla k odchodu mnohem méně lidí (22 %), než na počátku roku. Propouštění kvůli reorganizaci ve druhém čtvrtletí jasně vládlo mezi důvody, proč lidé měnili zaměstnavatele (34 %).

 

Nejvíce mění místo mladí do 24 let z Prahy a Moravy

„Mírně zvýšený pohyb na trhu práce ovlivnily ještě reorganizace a změny ve firmách počátkem nového roku. Nejvíce lidí změnilo práci ve službách (15%) – z čehož čtvrtina připadá na finanční sektor - a v obchodě (14%) – kde opět čtvrtinu tvořili zaměstnanci z oblasti telekomunikací. Nejstabilnější pozice byly naopak v administrativě, státní správě a také ve zdravotnictví a pečovatelských oborech,“ konstatuje Hana Púllová, ředitelka společnosti Randstad a dodává, že největší pohyb se týkal nejmladší věkové skupiny lidí do 24 let, pro něž je častější změna zaměstnání přirozená a vyplývá z logické potřeby vyprofilovat si směr budoucí kariéry.

Procento lidí, kteří změnili práci, bylo nejvyšší v Jihomoravském kraji (22%), Praze (21%) a v Moravskoslezském kraji (19%). Logickým vysvětlením je fakt, že je zde nejvíce institucí z oboru finančních služeb a telekomunikací, v případě obou moravských krajů je silně zastoupen i průmysl (výroba), který figuroval na třetím místě v žebříčku sektorů s největším počtem změn zaměstnání. Nejstabilnější zaměstnanci jsou naopak v Pardubickém, Královéhradeckém a Olomouckém kraji.

 

Zahraniční pracovní trhy se hýbou víc

Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy ale pohyb zaměstnanců tak dramatický není – u našich sousedů v Německu a Polsku se změny zaměstnání dotkly více než 20% lidí, pětina zaměstnané populace změnila práci také na Slovensku. Ve Španělsku, Itálii nebo ve Velké Británii to byla čtvrtina a v USA dokonce třetina zaměstnaných lidí.

„Zatímco v případě našich nejbližších sousedů nebo anglosaských zemí se větší migrace dá přičíst rozbíhající se ekonomice, pro jihoevropské státy platí spíše to, že tamní nejmladší generace zaměstnanců či absolventů obtížně hledá dlouhodobé zaměstnání. Panuje zde mnohem běžnější praxe krátkodobých úvazků a tím pádem i častějších změn práce,“ upozorňuje Hana Púllová.

Optimismus patrný z výsledků průzkumu Randstad Workmonitor za první čtvrtletí roku 2014 i tak Čechy zdaleka neopustil. Počet těch, kteří věří, že by si v následujících 6 měsících byli schopni najít nějakou jinou práci, se stále drží na vysoké úrovni (73 %). Množství lidí přesvědčených, že by získali práci odpovídající té současné, oproti minulému čtvrtletí dokonce ještě vzrostlo na 62 %.

„Realita na pracovním trhu jim dává za pravdu. Na růst ekonomiky nejdříve zareagovaly výrobní firmy, zejména v automobilovém a strojním oboru, a zpracovatelský průmysl, kde poptávka po pracovnících markantně roste. Největší zájem je o pozice ve výrobě a o odborné technické profese, a to bez ohledu na stupeň dosaženého vzdělání. V sektoru služeb – s výjimkou IT, kde je poptávka po lidech vysoká neustále – a v administrativě se růst ekonomiky projeví až po delším čase,“ říká Hana Púllová.

 

Jistota na prvním místě

Pokud nejsou nuceni okolnostmi, Češi se sami do kariérních změn obvykle příliš nehrnou. Roli v tom jistě hraje i fakt, že většina je se svým zaměstnavatelem spokojena. Jen absolutní menšina (3 %) se v průzkumu Randstad Workmonitor vyjádřila, že jsou v práci velmi nespokojení.

Dvě třetiny naopak uvedly, že se zaměstnavatelem vychází dobře. Proto asi nepřekvapí, že novou práci si počátkem léta aktivně hledalo pouze 8 % zaměstnaných, pasivně otevřeno novým nabídkám bylo 79 %, což je nejméně ze všech výše zmíněných zemí.

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo jeho uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 34 zemí po celém světě, pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce.

Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto vlnu Randstad Workmonitor průzkumu proběhla v období listopad - prosinec 2016.

O společnosti Randstad:

Společnost Randstad je druhým největším poskytovatelem personálně - poradenských služeb na světě. Má zastoupení ve 39 zemích, kde v 5752 pobočkách pracuje 32 280 zaměstnanců. Portfolio služeb Randstad zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání, vyhledávání zaměstnanců na stálé pracovní úvazky, inhouse řešení a služby v oblasti HR.

Randstad patří mezi top tři hráče na trhu v Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Německu, Argentině, Belgii, Lucembursku, Kanadě, Chile, Francii, Řecku, Indii a Mexiku. Významné podíly má rovněž na trzích v Austrálii, Japonsku a Spojených státech. Randstad má v České republice 200 konzultantů a poskytuje služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů a vyhledávání lidí na stálé úvazky klientům prostřednictvím 22 pracovišť. Více informací na www.randstad.cz. 

Pro více informací kontaktujte:

Alžběta Honsová

Marketing & Communication Manager

Tel: +420 602 228 199