Největší poptávka byla v roce 2019 po zaměstnancích na pozice ve výrobě (51 %), obchodu (33 %) a IT (30 %). Hlavními důvody pro nábor zaměstnanců byla zejména rostoucí fluktuace (59 %), expanze firem (42 %) a růst ekonomiky (36 %). Doporučení stávajících zaměstnanců je dle firem nejefektivnějším zdrojem nových zaměstnanců (74 %), na druhém místě je pak inzerce na pracovních portálech (65 %). Vyplývá to z průzkumu Randstad HR trends, který mezi HR profesionály realizovala personálně poradenská společnost Randstad.

Téměř polovina dotazovaných společností považovala za největší HR výzvu letošního roku udržení tzv. top performerů, tedy zaměstnanců, kteří přináší firmám nejvyšší hodnotu. 72 % firem bylo dokonce připraveno kvůli udržení či získání nových kvalitních zaměstnanců nabídnout vyšší mzdy. Zhruba třetina respondentů byla ochotna zvýšit mzdu maximálně o 5 %, 59 % až o 15 % a pouze 6 % firem až o 25 %. Největší ochotu ke zvyšování mezd přitom deklarovaly oddělení výroby (24 %), engineeringu (16 %), IT (15 %) a obchodu (14 %).Firmy v roce 2019 nabíraly nové zaměstnance zejména kvůli rostoucí fluktuaci. Ve srovnání s předchozím rokem to letos v rámci průzkumu zmiňovalo 2x více respondentů. Druhým nejčastějším důvodem pro nábor lidí byl i růst firmy jako takové, tento důvod meziročně vzrostl o 75 %. „Firmy letos rostly napříč obory. Dalo by se skoro říci, že jediné, co je brzdilo, byli právě lidé,“ říká Jacek Kowalak, generální ředitel české pobočky společnosti Randstad, a dodává: „Bohužel, kvalitní zaměstnanci na trhu stále chybí a firmy proto začínají obracet svou pozornost od marného boje o talenty k intenzivnější automatizaci zejména těch nejjednodušších úkonů. Automatizace pro ně představuje trvalejší a stabilnější řešení neustálých problémů s nedostatkem lidí a je pravděpodobné, že v následujících letech díky ní některé pozice úplně zaniknou a osoby s nízkou kvalifikací pak budou velmi těžko hledat práci. Pokud se nebudou schopny dále dovzdělávat a rekvalifikovat – což je ostatně i mezi manažery velmi frekventované téma do budoucnosti.“Snížit fluktuaci a tedy i potřeby neustálého náboru nových lidí mohou firmy řešit správně cílenou nabídkou benefitů a podmínek, které jejich lidé pro práci mají. Z výsledku průzkumu mezi HR profesionály vyplývá, že nejefektivnějšími benefity pro udržení zaměstnanců jsou konkurenceschopná mzda (80 % respondentů/72 % firem ji nabízí), dny volna/dovolené navíc (65/69 %), flexibilní pracovní uspořádání (64/61 %), bonusy/individuální výkonnostní bonusy (57/63 %), kariérní rozvoj (56/60 %), školení (40/68 %), stravenky/příspěvek na stravu (38/55 %), podíl na zisku (32/25 %), nefinanční odměny/ocenění (31/52 %). „Firmy si uvědomují, že nekonkurenceschopný plat nebo benefity a slabá značka zaměstnavatele jsou hlavními limity jejich schopností získat a udržet ty správné lidi,“ dodává Jacek Kowalak. „Další velkou výzvou nicméně zůstává, jak kontinuálně vzdělávat zaměstnance a připravovat je na změny v technologiích, a tedy i v náplni jejich práce tak, aby byli přínosem pro další rozvoj firmy,“ uzavírá Kowalak.


O průzkumu Randstad Employer Brand Research:

Druhé vydání reportu Randstad HR trends nabízí pohled na rozmanité trendy a vývoj, který ovlivňuje oblast práce s lidmi a náboru v České republice. Hlavní témata zahrnují HR strategie, talent attraction, náborové praktiky a aktivity vedoucí k udržení talentů. Sběr dat probíhal na vzorku 208 HR profesionálů na manažerské či jiné vedoucí pozici v období únor – červen 2019. Randstad 2019 HR trends report prezentuje data získaná od společností, které sídlí v České republice a působí v různých sektorech. Mezi nejvíce zastoupené sektory patří průmysl/výroba, automotive a IT/technologie, které dohromady pokrývají 40 % vzorku. Společnosti s počtem zaměstnanců vyšším než 1,000 představují 17 % vzorku. Téměř polovina respondentů pracuje v HR oddělení. 91 % respondentů má rozhodující nebo poradní roli v procesu náboru. Partnerem Randstadu pro účely výzkumu, analýzy a designu tohoto reportu je společnost Evalueserve, globální výzkumná a analytická firma (www.evalueserve.com).

O společnosti Randstad:

Randstad je globálním lídrem v segmentu HR služeb a specializuje se na řešení v oblasti flexibility práce a poskytování personálně poradenských služeb. Podporujeme lidi a společnosti v dosažení jejich skutečného potenciálu. Věříme, že nejlépe se toho dá dosáhnout spojením lidského přístupu s využitím nejmodernějších technologií. Naše portfolio služeb zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání a vyhledávání pracovníků na hlavní pracovní poměr, in-house řešení, executive search a komplexní řešení v oblasti HR. Randstad je aktivní ve 38 zemích a v téměř polovině z nich patří mezi top 3 společnosti působící v oboru. V roce 2018 měl v průměru 38 820 vlastních zaměstnanců a 4 826 poboček a inhouse pracovišť. V roce 2018 Randstad vygeneroval příjmy v hodnotě 23,8 miliard eur a od listopadu 2018 je na pozici světové jedničky ve svém oboru. Randstad N.V. byl založen v roce 1960, se sídlem v Diemen (Nizozemí) a je kótován na NYSE Euronext Amsterdam. Pro více informací navštivte www.randstad.com.

Randstad je dvojka na českém trhu, v České republice má 170 konzultantů a poskytuje služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů a vyhledávání lidí na stálé úvazky klientům prostřednictvím 20 pracovišť. Více informací na www.randstad.cz.