Praha, 17. říjen 2016 – Spolupráce různorodých týmů prospívá podnikání a vede k lepším výkonům i vyššímu zapojení pracovníků. To tvrdí mnozí odborníci a za pravdu jim dává i 74 % českých zaměstnanců, kteří podle výsledků průzkumu Randstad Workmonitor diverzitu na pracovišti oceňují. Jak je to ovšem v tuzemských firmách s tolerancí vůči jinakosti? Jsou Češi otevření a akceptují bez problémů kolegy různého etnického původu, věku, pohlaví, náboženského vyznání a sexuální orientace? Nejméně pětina lidí deklarovala, že se v práci s nějakou formou diskriminace setkala.

 

Různorodost týmu si v ČR ceníme nejméně

Globalizace vede ke stále rozmanitějšímu prostředí na pracovišti, kde se dnes běžně potkávají velmi rozdílné typy lidí. Sedm z deseti Čechů je přesvědčeno, že u jejich zaměstnavatele panuje otevřená firemní kultura, která umožňuje všem rovnocenné zapojení. Různorodosti v pracovním prostředí si podle Workmonitoru cení téměř tři čtvrtiny českých zaměstnanců, což je ale stále nejméně ze všech 34 států, kde byl průzkum proveden. 

„Různorodost v pracovním týmu je důležitá pro vyváženost a zdravý vývoj organizace. Pokud by byli všichni zaměstnanci stejní, těžko by vznikala nová a lepší řešení. Rozdílné osobnosti mají rozmanité zkušenosti a znalosti, a pokud se navzájem respektují, dokáží díky nim společně vyřešit prakticky jakýkoliv úkol a pokrýt potřeby zaměstnavatele lépe, než skupina navzájem si podobných lidí,“ říká Hana Púllová, ředitelka společnosti Randstad.

 

A jak je to v českých firmách s diskriminací?

Jak ukázaly výsledky průzkumu Randstad Workmonitor, Češi se s ní v různých formách v práci stále setkávají. Více než pětina zaměstnanců někdy zažila ústrky kvůli svému věku, ať už „příliš“ nízkému či vysokému. Tato forma diskriminace se nejvíce dotýká mladých do 24 let a pak pracovníků starších 55 let.

„Skrytá věková diskriminace je jednou z hlavních příčin vyšší nezaměstnanosti lidí v těchto věkových skupinách. Řada zaměstnavatelů ještě stále žije v mylné představě, že ideální zaměstnanec by měl mít mezi 24 – 35 lety. Nejčastěji se přitom odvolávají na údajně menší flexibilitu lidí nad 40, skutečným důvodem preference mladších ročníků ale často bývá neochota přizpůsobit styl práce a vedení týmů lidem s rozdílnými zkušenostmi a také snaha šetřit,“ upozorňuje na aktuální trend Hana Púllová ze společnosti Randstad.

Podle ní je ovšem tento přístup nesmírně krátkozraký: „V situaci, kdy máme nejnižší nezaměstnanost v celé Evropě a naprostý nedostatek technicky vzdělaných lidí, je záměrné opomíjení celé skupiny pracujících, kteří disponují zkušenostmi a zároveň i potřebným nadhledem, spíše známkou neschopnosti takových firem přizpůsobit se realitě.“

Diskriminace v českých firmách se netýká jen lidí v určitém věku, ale představuje problém i pro další skupiny pracovníků. Rozdílné zacházení z důvodu pohlaví někdy zažilo 16 % zaměstnanců, 10 % muselo čelit rasové a stejný počet lidí i náboženské diskriminaci. Sexuální orientace se podle názoru 84 % respondentů u nich ve firmě vůbec neřeší, 11 % zaměstnanců ovšem zmínilo, že právě kvůli ní se už v práci také potýkali.

 

Jak jsme na tom ve srovnání se světem?

Přestože i Česká republika má stále hodně co zlepšovat, je určitě pozitivní, že se v celkovém hodnocení zařadila mezi státy, kde se diskriminace objevuje v menším měřítku. Nejlépe ze všech je na tom Lucembursko, kde se počet zaměstnanců potýkajících se s tímto problémem pohybuje mezi 5 - 10 %. Lépe než my si stojí například i Švédsko a Rakousko a mezi nejtolerantnější národy se zařadili i naši sousedé Slováci.

Nejhůře na tom jsou v Indii, kde je omezování či utiskování v zaměstnání z různých důvodů vystavena prakticky polovina všech pracujících. Na diskriminaci si hodně stěžovali i zaměstnanci v Turecku, Malajsii, Singapuru, Francii, ale také USA, kde každou výše zmíněnou formu diskriminace zažívá minimálně pětina všech pracujících.

 

O společnosti Randstad:

Společnost Randstad je druhým největším poskytovatelem personálně - poradenských služeb na světě. Má zastoupení ve 39 zemích, kde ve 4400 pobočkách pracuje 29 000 zaměstnanců. Portfolio služeb Randstad zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání, vyhledávání zaměstnanců na stálé pracovní úvazky, inhouse řešení a služby v oblasti HR.Randstad patří mezi top tři hráče na trhu v Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Německu, Argentině, Belgii, Lucembursku, Kanadě, Chile, Francii, Řecku, Indii a Mexiku. Významné podíly má rovněž na trzích v Austrálii, Japonsku a Spojených státech. Randstad má v České republice 200 konzultantů a poskytuje služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů a vyhledávání lidí na stálé úvazky klientům prostřednictvím 22 pracovišť. Více informací na www.randstad.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Alžběta Honsová 

Marketing & Communication Manager

Tel: +420 602 228 199