Praha, 11. únor 2015 – V průběhu roku 2014 si novou práci průměrně hledala pětina všech zaměstnaných, z toho kolem 7 % aktivně a zbytek se nezávazně poohlížel. Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Randstad 15 % Čechů své místo v druhé půli roku opravdu změnilo. Mezi těmi, co opustili zaměstnavatele, jednoznačně převládali muži, a to hlavně nejmladší generace, nejvíce pracovníci z oboru bankovnictví a pojišťovnictví.

Mladí muži odcházejí ze lepší nabídkou

Téměř pětina všech českých mužů dala v posledních šesti měsících sbohem původnímu zaměstnavateli. V naprosté většině případů se jednalo o odchod dobrovolný. Nejčastější příčinou bylo získání lepších podmínek jinde (49 %).

Dalších 23 % toužilo po změně a stejný počet k tomu měl jiné osobní důvody. U 18 % bylo motivem získání pozice s lépe odpovídajícím zaměřením. Právě tento poslední důvod uváděly jako nejčastější příčinu odchodu ze zaměstnání ženy. Ty ale v celkovém měřítku měnily práci minimálně a 91 % jich zůstalo věrných původnímu zaměstnavateli.

 

85 % žen v práci setrvalo

Jak by se dalo očekávat, „toulavé boty“ nosí hlavně nejmladší generace. Za posledního půlroku to byli právě mladí muži ve věku do 24 let, kteří nejčastěji měnili práci (63 %). Jejich stejně staré kolegyně naopak podle výsledků Randstad Workmonitoru v 85 % případů setrvaly ve stávající firmě. Když jsme se jich ovšem zeptali, zda se bojí, že by si nenašly odpovídající uplatnění, shodly se v odpovědi se svými mužskými kolegy. V případě obou pohlaví si 7 z 10 respondentů věří, že získat podobnou práci jinde by pro ně v průběhu pár měsíců nebyl problém. 

„Od poloviny loňského roku se zvýšil jak počet pracovních míst, tak poptávka po kvalitních lidech - a to je vidět i na výsledcích Randstad Workmonitoru. Lidé si více věří, mají širší možnosti uplatnění a nelpí tolik na své práci. Pokud jim nevyhovuje, nemají obavy ji změnit – to se týká zejména nejmladší generace. Mladí lidé tak logicky patří mezi největší „fluktuanty“. Jsou ve fázi nabírání zkušeností, objevují, co by se jim líbilo dělat, také mají více chuti riskovat a nedělají si tolik starostí s nepohodlím, které to může přinést,“ komentuje Hana Púllová, ředitelka společnosti Randstad.

 

Fluktuace ve finančnictví oproti stabilitě v energetice a státní správě

Největší pohyb probíhal v oblasti finančních služeb, 46 % pracovníků bank a pojišťoven obměnilo v druhé polovině 2014 své působiště. Následovaly obory jako FMCG (potravinářství), telekomunikace, poštovní služby a stavebnictví, ve kterých se odchod týkal celé třetiny lidí.

Nejstabilnější situaci se těšily státní a neziskové organizace a oblast energetiky, kde více jak 90 % zaměstnanců setrvalo na svých původních postech. Není divu, právě ve veřejné správě se našlo ze všech oborů nejvíce lidí, kteří mají obavy, že už by podobné místo v dohledné době nedokázali získat. Zaměstnanci v energetice se zase těší nadprůměrným platům a relativně stabilnímu vývoji.

 

Častěji odchází lidé z juniorských pozic

„Fluktuace v bankách a pojišťovnách se týká zejména juniorských pozic v retailu, kterých se v posledních letech otevírá hodně. Většinou jsou spojené s poměrně velkými nároky na výsledky a zároveň nenabízejí nijak nadprůměrné ohodnocení, takže je přirozeně obsazují mladší lidé s minimálními zkušenostmi – a také častěji opouštějí,“ připomíná Tomáš Bergl, manažer Professionals společnosti Randstad. „Totéž se týká i telekomunikací. Naopak ve stavebnictví je rotace lidí zcela přirozená, protože velká část pozic je vázaná na konkrétní projekty.“

A jak to mají naši sousedé? Podle Randstad Workmonitoru provedeného v Rakousku a Německu měnili nejčastěji zaměstnavatele lidé pracující v lesnictví a zemědělství, na Slovensku v hotelnictví a v Polsku pak IT specialisté. Ve všech zmíněných zemích, stejně tak jako u nás, se mezi nejvěrnější řadí zaměstnanci pracující ve školství.

 

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo jeho uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 32 zemí po celém světě, pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce.  

Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto vlnu Randstad Workmonitor průzkumu proběhla v období 23. listopadu - 5. prosince 2014.

O společnosti Randstad:

Společnost Randstad je druhým největším poskytovatelem personálně - poradenských služeb na světě. Má zastoupení ve 39 zemích, kde ve 4587 pobočkách pracuje 28 000 zaměstnanců. Portfolio služeb Randstad zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání, vyhledávání zaměstnanců na stálé pracovní úvazky, inhouse řešení a služby v oblasti HR. Randstad patří mezi top tři hráče na trhu v Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Německu, Argentině, Belgii, Lucembursku, Kanadě, Chile, Francii, Řecku, Indii a Mexiku. Významné podíly má rovněž na trzích v Austrálii, Japonsku a Spojených státech. Randstad v České republice poskytuje služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů a vyhledávání lidí na stálé úvazky klientům prostřednictvím 17 poboček. Více informací na www.randstad.cz. 

Pro více informací kontaktujte:

Alžběta Honsová

Marketing & Communication Manager

Tel: +420 602 228 199