V lednu počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 11 256 na celkových 283 059 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,9 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 je to o 15 983 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3,6 % a podíl žen na 4,2 %.

 

smějící se žena stojící u výrobní linky
smějící se žena stojící u výrobní linky

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší v okresech - Jindřichův Hradec (o 18,3 %), Chrudim (o 13,0 %), Znojmo (o 11,4 %), Český Krumlov (o 11,2 %), Písek (o 11,0 %), Cheb (o 10,0 %), Klatovy (o 9,4 %), Rakovník (o 9,1 %).

quote icon

Lednová míra nezaměstnanosti se stejně jako v prosinci zvýšila. Jde o každoroční výkyv způsobený koncem období sezónních prací a neprodlužováním smluv u úvazků, které doběhly na přelomu roku. Některé podniky se uchýlily k propouštění. V letošním roce jsou zaměstnavatelé navíc ze strachu z dopadů energetické krize opatrní, řada z nich zastavila nábor a vyčkává, jak bude vypadat ekonomická situace po prvním kvartálu. Namísto náboru kmenových zaměstnanců je čím dál rozšířenější trend najímat si agenturní pracovníky, převážně z řad modrých límečků, což podnikům v nejistém období přináší určitou míru flexibility. Ta je však ohrožena legislativními změnami, které zaměstnavatele zahltí administrativou a zbytečným zkomplikováním podmínek práce na dohodu. Míra nezaměstnanosti pravděpodobně poroste i v následujících měsících, ačkoliv mnohem mírněji, než předpovídaly některé podzimní pesimistické prognózy. Nehrozí hromadná propouštění ani plošné krachy firem. Do krize jsme vstoupili se zdravým trhem práce a nízkou nezaměstnaností, inflace se navíc postupně zpomaluje, můžeme tak čekat, že již v polovině roku by se mohla situace na trhu práce začít lepšit.

Martin Jánský
generální ředitel, Randstad Česká republika

ÚP ČR evidoval k 31. 01. 2023 celkem 281 141 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 7 506 nižší než v předchozím měsíci a o 70 539 nižší než v lednu 2022. Na jedno volné pracovní místo připadal v průměru 1 uchazeč, z toho nejvíce v okresech Karviná (11,8), Bruntál (6,0), Most (4,6), Jeseník (4,5), Ústí nad Labem (4,2), Děčín (4,1), Opava (3,8), Žďár nad Sázavou (3,3).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v prosinci v ČR 2,2 %, v EU27 6,0 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,3 % a v EU27 6,1 %

Ve 3. čtvrtletí 2022 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 39 858 Kč, což je o 2 295 Kč (6,1 %) více než ve stejném období roku 2021. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 17,6 %, reálně tak mzda klesla o 9,8 %. Objem mezd se zvýšil o 7,2 %, počet zaměstnanců vzrostl o 1,0 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 3. čtvrtletí 2022 po očištění od sezónních vlivů 1,8 %.

Medián mezd (34 993 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 6,5 %, u mužů dosáhl 37 530 Kč, u žen byl 32 171 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 18 301 Kč a 62 659 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství

zdroj: MPSV, ČSÚ, ec.europa.eu