V prosinci počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 14 616 na celkových 271 803 a podíl nezaměstnaných osob se zvýšil na 3,7 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 je to o 13 630 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3,4 % a podíl žen na 4,1 %.

dělnice při práci
dělnice při práci

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 76 okresech, největší v okresech - Jeseník (o 23,2 %), Chrudim (o 18,6 %), Svitavy (o 18,2 %), Klatovy (o 18,0 %), Jindřichův Hradec (o 17,1 %), Břeclav (o 16,6 %), Prachatice (o 16,1 %), Třebíč (o 15,9 %).

quote icon

Míra nezaměstnanosti se po prosincové stagnaci opět zvýšila. Důvodem jsou především obavy zaměstnavatelů z dopadů energetické krize. Řada z nich zastavila nábor a vyčkává, jak bude vypadat ekonomická situace v prvním kvartálu. Ke konci roku navíc zpravidla končí mnoha zaměstnancům smlouvy. U některých firem nyní vnímáme zvýšený trend dočasného najímání agenturních pracovníků, především modrých límečků, což zaměstnavatelům umožňuje flexibilitu z hlediska propouštění. I v blízké budoucnosti očekáváme z důvodu energetické krize růst míry nezaměstnanosti, či její stagnaci. Potenciální pokles můžeme čekat možná v polovině roku, kdy se předpokládá zlepšení ekonomické situace a zároveň začnou nábory na letní sezónní práce.

Martin Jánský
generální ředitel, Randstad Česká republika

ÚP ČR evidoval k 31. 12. 2022 celkem 288 647 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 3 323 nižší než v předchozím měsíci a o 54 501 nižší než v prosinci 2021. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (11,3), Bruntál (5,2), Jeseník (4,4), Most (4,3), Ústí nad Labem (4,1), Děčín (3,8), Opava (3,6), Žďár nad Sázavou (3,3).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v říjnu v ČR 2,1 %, v EU27 6,0 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,1 % a v EU27 6,0 %.

Ve 3. čtvrtletí 2022 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 39 858 Kč, což je o 2 295 Kč (6,1 %) více než ve stejném období roku 2021. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 17,6 %, reálně tak mzda klesla o 9,8 %. Objem mezd se zvýšil o 7,2 %, počet zaměstnanců vzrostl o 1,0 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 3. čtvrtletí 2022 po očištění od sezónních vlivů 1,8 %.

Medián mezd (34 993 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 6,5 %, u mužů dosáhl 37 530 Kč, u žen byl 32 171 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 18 301 Kč a 62 659 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství

zdroj: MPSV, ČSÚ, ec.europa.eu