V březnu počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 10 560 na celkových 252 873 a podíl nezaměstnaných osob se snížil na 3,4 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 je to o 53 743 osob méně. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 3,2 % a žen zůstal na 3,6 %.

Group in an office having a conversation
Group in an office having a conversation
poptávka firem po nových zaměstnancích roste

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 3 okresech, největší v okresech - Chomutov (o 0,9 %), Mělník (o 0,9 %), Most (o 0,4 %).

quote icon

Na snížení míry nezaměstnanosti v březnu mělo vliv především zklidnění situace a restrikcí spojených s pandemií koronaviru. U mnoha klientů Randstadu jsme zaznamenali snahu o opětovný růst, v důsledku čehož se zvýšila i poptávka po nových kandidátech. Jak ukázal náš aktuální průzkum Workmonitor, oproti loňskému roku se zároveň zvýšilo procento pracovníků, kteří jsou ochotni změnit zaměstnání, případně dokonce aktivně nové místo hledají. Kromě toho, že již opadl strach ze ztráty práce z existenčních důvodů, lidé si zvykli na benefity, jako je home office, a pokud jim zaměstnavatel práci z domu s ukončením pandemie přestal umožňovat, poohlíží se po místu s větší flexibilitou. Navíc roste počet zaměstnanců nespokojených s výší své mzdy. Některé firmy je totiž od nového roku navýšily minimálně, nebo je teprve navyšovat plánují. Je však otázkou, jestli nabídka volných pracovních pozic nebude mít do budoucna spíš klesající tendenci. Důvodem může být jak příliv uprchlíků, kteří mohou mnoho z nabízených pracovních pozic obsadit, tak zvyšování cen a výpadky dodávek potřebných komponentů pro výrobu, což má již nyní dopad na provoz společností působících například v automobilovém průmyslu.

Jacek Kowalak
generální ředitel, Randstad Česká republika

ÚP ČR evidoval k 31. 03. 2022 celkem 360 168 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 3 749 nižší než v předchozím měsíci a o 21 306 vyšší než v březnu 2021. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,7 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (9,5), Bruntál (4,6), Most (4,1), Ústí nad Labem (3,7), Louny (3,1), Sokolov (3,0), Jeseník (2,8), Znojmo (2,7). 

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v únoru v ČR 2,6 %, v EU27 6,4 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,4 % a v EU27 6,2 %.

Ve 4. čtvrtletí 2021 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 40 135 Kč, což je o 1 551 Kč (4,0 %) více než ve stejném období roku 2020. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 6,1 %, reálně tak mzda klesla o 2,0 %. Objem mezd se zvýšil o 4,8 %, počet zaměstnanců vzrostl o 0,8 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí 2021 po očištění od sezónních vlivů 0,9 %.

Medián mezd (34 360 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 4,9 %, u mužů dosáhl 36 792 Kč, u žen byl 31 720 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 17 221 Kč a 65 753 Kč.

 

zdroj: MPSV, ČSÚ,

ec.europa.eu

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství