V červenci počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 9 141 na celkových 258 933 a podíl nezaměstnaných osob se zvýšil na 3,5 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 je to o 18 227 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3,0 % a podíl žen na 4,1 %.

Man leaning on the kitchen counter top, looking at his phone.
Man leaning on the kitchen counter top, looking at his phone.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 76 okresech, největší v okresech - Zlín (o 10,6 %), Chrudim (o 9,5 %), Rychnov nad Kněžnou (o 9,5 %), Pelhřimov (o 9,4 %), Klatovy (o 8,2 %), Jihlava (o 7,5 %), Jindřichův Hradec (o 7,4 %), Prostějov (o 7,1 %).

quote icon

V červenci se míra nezaměstnanosti po několikaměsíčním poklesu překvapivě zvýšila, přestože český trh práce je stále přehřátý, vrcholí sezónní práce a firmy trpí hladem po zaměstnancích. Existuje několik faktorů, které přispěly k tomuto nárůstu:
V létě dochází k sezónnímu výkyvu způsobenému přílivem absolventů středních a vysokých škol. Ti si užívají prázdniny a do práce vstupují až v září, kdy ztratí status studenta. To platí i pro další uchazeče, kteří často vybírají zbytky svých dovolených u předchozího zaměstnavatele a na nové pozice nastupují až na podzim. Nárůst nezaměstnanosti mohly ovlivnit i celopodnikové dovolené, které omezují nábor nových zaměstnanců. Svou roli také sehrál odliv Ukrajinců způsobený novým zákonem Lex Ukrajina 5, který upravuje podporu uprchlíkům z Ukrajiny. Podobný průběh vidíme i v západní Evropě, kde nebýt ukrajinských uprchlíků na trhu práce, míra nezaměstnanosti by stoupala ještě rychleji.

Martin Jánský
generální ředitel, Randstad Česká republika

ÚP ČR evidoval k 31. 07. 2023 celkem 285 627 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 1 063 nižší než v předchozím měsíci a o 27 623 nižší než v červenci 2022. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (10,2), Bruntál (5,1), Most (4,4), Ústí nad Labem (3,6), Děčín (3,4), Opava (3,2), Louny (3,2), Jeseník (3,2).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v červnu v ČR 2,7 %, v EU27 5,7 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,7 % a v EU27 5,9 %.

V 1. čtvrtletí 2023 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 41 265 Kč, což je o 3 265 Kč (8,6 %) více než ve stejném období roku 2022. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 16,4 %, reálně tak mzda klesla o 6,7 %. Objem mezd se zvýšil o 9,8 %, počet zaměstnanců vzrostl o 1,1 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy v 1. čtvrtletí 2023 po očištění od sezónních vlivů 2,2 %.

Medián mezd (34 741 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 8,9 %, u mužů dosáhl 37 696 Kč, u žen byl 31 856 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 18 601 Kč a 65 512 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství

zdroj: MPSV, ČSÚ, ec.europa.eu