V červnu počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 4 101 na celkových 249 792 a podíl nezaměstnaných osob se snížil na 3,4 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 je to o 18 483 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 2,9 % a podíl žen zůstal na 3,9 %.

815.jpg
815.jpg

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 8 okresech, největší v okresech - Ústí nad Labem (o 1,1 %), Praha-západ (o 0,9 %), Žďár nad Sázavou (o 0,8 %), Kutná Hora (o 0,7 %), Tachov (o 0,5 %), Vyškov (o 0,4 %), Louny (o 0,3 %), Hradec Králové (o 0,2 %).

quote icon

Český trh práce je přehřátý, stále více se rozevírají nůžky mezi nabídkou a poptávkou pracovních míst. Projevilo se to i na míře nezaměstnanosti, která v červnu opět poklesla. Hlad po pracovnících je napříč sektory značný, největší nedostatek je mezi modrými límečky. Dalším důvodem poklesu nezaměstnanosti je vrcholící období brigád. I zde se projevuje nedostatek pracovních sil, sezónní pracovníci nejvíce chybí v zemědělství a ve výrobě, kde potřebují podniky brigádníky vykrývat dovolené svých zaměstnanců. Brigádníci přitom preferují fyzicky nenáročné a časově flexibilní práce. Studenti si vybírají brigády související s jejich oborem, pro důchodce a rodiče na rodičovské dovolené je vzhledem k nárokům na dopravu důležitá lokalita. Pokles míry nezaměstnanosti má však také pozitivní odůvodnění, jímž je snižující se inflace a postupně se zlepšující ekonomická situace. Firmy mají více prostředků na najímání nových zaměstnanců a na zvyšování mezd, a tedy vyšší šanci na udržení pracovníků stávajících. Jak vyplývá z průzkumu Randstad Employer Brand Research 2023, pro většinu kandidátů je při výběru zaměstnavatele nejdůležitějším faktorem výše mzdy, a to pro 68 % z nich. Pro firmy je proto klíčové význam výše mzdy nepodcenit. Podle průzkumu by 46 % zaměstnanců opustilo svá zaměstnání z důvodu příliš nízkého ohodnocení vzhledem k rostoucím životním nákladům.

Martin Jánský
generální ředitel, Randstad Česká republika

ÚP ČR evidoval k 30. 06. 2023 celkem 286 690 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 998 vyšší než v předchozím měsíci a o 32 718 nižší než v červnu 2022. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (10,2), Bruntál (4,9), Most (4,5), Ústí nad Labem (3,3), Děčín (3,3), Louny (3,3), Sokolov (3,2), Opava (2,9).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v květnu v ČR 2,3 %, v EU27 5,8 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,4 % a v EU27 5,9 %.

V 1. čtvrtletí 2023 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 41 265 Kč, což je o 3 265 Kč (8,6 %) více než ve stejném období roku 2022. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 16,4 %, reálně tak mzda klesla o 6,7 %. Objem mezd se zvýšil o 9,8 %, počet zaměstnanců vzrostl o 1,1 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy v 1. čtvrtletí 2023 po očištění od sezónních vlivů 2,2 %.

Medián mezd (34 741 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 8,9 %, u mužů dosáhl 37 696 Kč, u žen byl 31 856 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 18 601 Kč a 65 512 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství

zdroj: MPSV, ČSÚ, ec.europa.eu