V dubnu počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 11 795 na celkových 261 683 a podíl nezaměstnaných osob se snížil na 3,6 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 je to o 18 025 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 3,1 % a podíl žen na 4,0 %. 

872.jpg
872.jpg

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší v okresech - Jindřichův Hradec (o 19,4 %), Břeclav (o 13,5 %), Chrudim (o 13,4 %), Jeseník (o 12,6 %), Svitavy (o 12,5 %), Znojmo (o 11,7 %), Třebíč (o 11,7 %), Klatovy (o 11,5 %).

quote icon

Dubnová míra nezaměstnanosti poklesla díky postupnému zlepšování ekonomické situace a zvyšující se chuti firem k náboru. Podniky nabírají jak kmenové zaměstnance, a to zejména v oblasti výroby, tak brigádníky, které upotřebí především na stavbách a během výstavby silnic. Nezaměstnanost poklesla navzdory nadprůměrně srážkovému počasí, vlivem kterého se zemědělské sezónní práce opozdily o dva týdny. V nadcházejícím měsíci očekáváme pokračování tohoto trendu díky optimistickým prognózám přicházejícím z trhu práce. Kromě toho se také očekává náběh sezónních prací na hradech, zámcích, v restauracích, cestovním ruchu a zemědělství.

Martin Jánský
generální ředitel, Randstad Česká republika

ÚP ČR evidoval k 30. 04. 2023 celkem 284 530 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 5 vyšší než v předchozím měsíci a o 59 820 nižší než v dubnu 2022. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (10,8), Bruntál (5,4), Most (4,8), Ústí nad Labem (3,5), Opava (3,5), Děčín (3,3), Jeseník (3,2), Žďár nad Sázavou (3,2).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v březnu v ČR 2,6 %, v EU27 6,1 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,6 % a v EU27 6,0 %.

Ve 4. čtvrtletí 2022 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 43 412 Kč, což je o 3 188 Kč (7,9 %) více než ve stejném období roku 2021. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 15,7 %, reálně tak mzda klesla o 6,7 %. Objem mezd se zvýšil o 8,9 %, počet zaměstnanců vzrostl o 0,9 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí 2022 po očištění od sezónních vlivů 2,1 %.

Medián mezd (37 463 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 9,0 %, u mužů dosáhl 40 232 Kč, u žen byl 34 554 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 18 666 Kč a 70 514 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství

zdroj: MPSV, ČSÚ, ec.europa.eu