V dubnu počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 9 215 na celkových 243 658 a podíl nezaměstnaných osob se snížil na 3,3 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 je to o 54 218 osob méně. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 3,0 % a žen zůstal na 3,6 %.

Smiling man and woman in an office
Smiling man and woman in an office

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 6 okresech, největší v okresech - Plzeň-město (o 1,2 %), Česká Lípa (o 1,1 %), Teplice (o 0,9 %), Praha-východ (o 0,7 %), Chomutov (o 0,3 %), Most (o 0,3 %).

quote icon

Dubnový pokles míry nezaměstnanosti byl ovlivněn hned několika faktory. Jedním z nich je začátek období sezónních prací, Randstad již zaznamenal zvyšující se množství nabídek brigád například v cestovním ruchu. Dále také pokračují snahy firem o růst a dorovnání propadu způsobeného covidovou krizí, v důsledku čehož nabývá jejich poptávka po nových kandidátech. Příliv ukrajinských utečenců prozatím očekávaný vliv na pracovní trh neměl. Je ale možné, že se počet volných pracovních pozic začne brzy snižovat. Důvodem mohou být výpadky dodávek potřebných materiálů a komponent pro výrobu. Dalšími vlivy, které mohou do budoucna způsobit růst nezaměstnanosti, jsou zdražování a rostoucí inflace, což může mít za následek zhoršení finanční situace firem a snížení jejich schopnosti nabírat nové zaměstnance.

Jacek Kowalak
generální ředitel, Randstad Česká republika

ÚP ČR evidoval k 30. 04. 2022 celkem 344 350 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 15 818 nižší než v předchozím měsíci a o 943 vyšší než v dubnu 2021. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,7 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (9,7), Most (4,4), Bruntál (4,3), Ústí nad Labem (3,7), Sokolov (3,1), Louny (2,9), Děčín (2,6), Jeseník (2,5).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v březnu v ČR 2,3 %, v EU27 6,4 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,3 % a v EU27 6,2 %.

Ve 4. čtvrtletí 2021 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 40 135 Kč, což je o 1 551 Kč (4,0 %) více než ve stejném období roku 2020. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 6,1 %, reálně tak mzda klesla o 2,0 %. Objem mezd se zvýšil o 4,8 %, počet zaměstnanců vzrostl o 0,8 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí 2021 po očištění od sezónních vlivů 0,9 %.

Medián mezd (34 360 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 4,9 %, u mužů dosáhl 36 792 Kč, u žen byl 31 720 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 17 221 Kč a 65 753 Kč.

 

zdroj: MPSV, ČSÚ,

ec.europa.eu

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství