V květnu počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 7 790 na celkových 253 893 a podíl nezaměstnaných osob se snížil na 3,5 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 je to o 18 425 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 3,0 % a podíl žen na 3,9 %.

815.jpg
815.jpg

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší v okresech - Jeseník (o 10,7 %), Jindřichův Hradec (o 9,7 %), Chrudim (o 7,3 %), Český Krumlov (o 7,3 %), Rakovník (o 7,2 %), Znojmo (o 7,0 %), Prachatice (o 6,9 %), Semily (o 6,9 %).

quote icon

Pokles květnové míry nezaměstnanosti lze přičíst stále se zvyšující poptávce po pracovních silách. Podniky se zaměřují na nábory kmenových pracovníků, především v technických oborech, retailu a ve výrobním sektoru. S blížícím se letním obdobím také vrcholí poptávka po sezónních zaměstnancích, brigádníky shánějí na hradech, zámcích, restauracích, v cestovním ruchu a v zemědělství. Nízká míra nezaměstnanosti přetrvává, přestože ekonomická situace naznačuje určité zhoršení, které se projevuje například poklesem utracených peněz v retailu a opatrným výdajovým chováním spotřebitelů v oblasti potravin, oblečení a návštěv restaurací. Tato situace představuje výzvu pro podniky, které se musí vyrovnat se sníženým objemem finančních prostředků. Zároveň však mají problém s hledáním zaměstnanců na přehřátém trhu práce, zejména řemeslníků, kvalifikovaných pracovníků a talentů. Avšak pracovníci nejsou ke změně zaměstnavatele příliš ochotní, ačkoliv nejsou mnohdy spokojeni s nízkým odměňováním vzhledem ke stoupajícím životním nákladům. Průzkum Randstad Employer Brand Research ukazuje, že za posledních 6 měsíců změnilo zaměstnavatele pouhých 18 % zaměstnanců a jen 23 % plánuje změnu zaměstnání v příštích 6 měsících. Obávají se totiž nejistoty a rizika ztráty zaměstnání. Napjaté situaci na trhu práce by mohlo významně ulevit vyřešení otázky zkrácených úvazků. V České republice je pro zaměstnavatele totiž nevýhodné je nabízet. Důsledkem toho leží na pracovním trhu ladem podstatná část potenciálních zaměstnanců. Tato skupina zahrnuje například rodiče na mateřské dovolené, důchodce a studenty, kteří by mohli najít uplatnění právě v rámci flexibilních pracovních úvazků.

Martin Jánský
generální ředitel, Randstad Česká republika

ÚP ČR evidoval k 31. 05. 2023 celkem 285 692 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 1 162 vyšší než v předchozím měsíci a o 51 639 nižší než v květnu 2022. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (10,3), Bruntál (4,8), Most (4,5), Ústí nad Labem (3,3), Děčín (3,3), Opava (3,2), Sokolov (3,1), Louny (3,0).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v dubnu v ČR 2,7 %, v EU27 6,0 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,7 % a v EU27 6,0 %.

V 1. čtvrtletí 2023 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 41 265 Kč, což je o 3 265 Kč (8,6 %) více než ve stejném období roku 2022. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 16,4 %, reálně tak mzda klesla o 6,7 %. Objem mezd se zvýšil o 9,8 %, počet zaměstnanců vzrostl o 1,1 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy v 1. čtvrtletí 2023 po očištění od sezónních vlivů 2,2 %.

Medián mezd (34 741 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 8,9 %, u mužů dosáhl 37 696 Kč, u žen byl 31 856 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 18 601 Kč a 65 512 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství

zdroj: MPSV, ČSÚ, ec.europa.eu